JFileChooser - problem z zapisaniem nazwy pliku

Odpowiedz Nowy wątek
2011-07-19 21:21
0

Mam taki kod:


        JFileChooser jFileChooser = new JFileChooser();
        jFileChooser.addChoosableFileFilter(new MyFileFilter());
        jFileChooser.setAcceptAllFileFilterUsed(false);
        int returnVal = jFileChooser.showSaveDialog(GeneralWindow.instance);
        if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
          File file = jFileChooser.getSelectedFile();
          Utils.saveFile(file);
        }
<image>okno zapisu pliku.jpg</image>

Do tego mam filter, który powinien umożliwić zapis i odczyt tylko pliku 'xml'.
I tutaj jest problem, wpisuje plik jak na zrzucie ekranu, a przy pobraniu pliku metodą 'getSelectedFile()' dostaje plik bez rozszerzenia, czyli:
c:\nazwa
zamiast
c:\nazwa.xml

 1. Jak to zmienić, aby zawsze dodawał rozszerzenie prawidłowe?

 2. Jeszcze drugie pytanie, czy idzie jakoś zrobić, aby całe okno JFileChooser było po polsku, czyli 'zapisz', zamiast 'save'?

edytowany 1x, ostatnio: andrew007, 2011-07-19 21:22

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 00:01
1
 1. coś takiego znalazłem http://www.exampledepot.com/e[...]swing.filechooser/Button.html

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 13:36
1

2.

 
/* Funkcja lokalizująca napisy w okienkach dialogowych typu Otwórz/Zapisz) */
    /* @version 1.0 */
    /* @param komponent - nazwa komponentu z oknem dialogowym
     * @return Metoda nie zwraca żadnej 
     */
    public void LokalizujNapisyPL(javax.swing.JComponent komponent)
    {
            UIManager.put("FileChooser.openDialogTitleText", "Otwórz");
        UIManager.put("FileChooser.lookInLabelText", "Szukaj w : ");
        UIManager.put("FileChooser.openButtonText", "Otwórz");
        UIManager.put("FileChooser.cancelButtonText", "Anuluj");
        UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelText", "Nazwa pliku : ");
        UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelText", "Typ plików : ");
        UIManager.put("FileChooser.openButtonToolTipText", "Otwórz wybrany plik");
        UIManager.put("FileChooser.cancelButtonToolTipText","Anuluj");
        UIManager.put("FileChooser.fileNameHeaderText","Nazwa pliku : ");
        UIManager.put("FileChooser.upFolderToolTipText", "Poziom wyżej");
        UIManager.put("FileChooser.homeFolderToolTipText","Pulpit");
        UIManager.put("FileChooser.newFolderToolTipText","Twórz nowy folder");
        UIManager.put("FileChooser.listViewButtonToolTipText","Lista");
        UIManager.put("FileChooser.newFolderButtonText","Nowy folder");
        UIManager.put("FileChooser.renameFileButtonText", "Zmień nazwę pliku");
        UIManager.put("FileChooser.deleteFileButtonText", "Usuń plik");
        UIManager.put("FileChooser.filterLabelText", "Typ pliku : ");
        UIManager.put("FileChooser.detailsViewButtonToolTipText", "Szczegóły");
        UIManager.put("FileChooser.fileSizeHeaderText","Rozmiar");
        UIManager.put("FileChooser.fileDateHeaderText", "Zmodyfkowano");
        SwingUtilities.updateComponentTreeUI(komponent);  
    }
 

gdzieś w kodzie przed użyciem ale po stworzeniu już egzemplarza klasy JFileChoser..

JFileChooser OtworzPlikjFileChooser = new JFileChooser();
        LokalizujNapisyPL(OtworzPlikjFileChooser);
OtworzPlikjFileChooser.showOpenDialog(frame);
 
edytowany 1x, ostatnio: LOSMARCELOS, 2011-07-20 13:36

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 13:44
bo

Ja używam czegoś takiego (klawisze skrótów też trzeba zmienić):

        UIManager.put("FileChooser.lookInLabelText","Szukaj w");
        UIManager.put("FileChooser.lookInLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_W);
 
        UIManager.put("FileChooser.saveInLabelText","Zapisz w");
        UIManager.put("FileChooser.saveInLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_W);
 
        UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelText","Nazwa pliku:");
        UIManager.put("FileChooser.fileNameLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_N);
 
        UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelText","Pliki typu:");
        UIManager.put("FileChooser.filesOfTypeLabelMnemonic",""+KeyEvent.VK_P);
 
        UIManager.put("FileChooser.upFolderToolTipText","Poziom wyżej");
        UIManager.put("FileChooser.homeFolderToolTipText","Pulpit");
        UIManager.put("FileChooser.newFolderToolTipText","Nowy katalog");
        UIManager.put("FileChooser.listViewButtonToolTipText","Lista");
        UIManager.put("FileChooser.detailsViewButtonToolTipText","Szczegóły");
 
        UIManager.put("FileChooser.fileNameHeaderText","Nazwa");
        UIManager.put("FileChooser.fileSizeHeaderText","Rozmiar");
        UIManager.put("FileChooser.fileTypeHeaderText","Typ");
        UIManager.put("FileChooser.fileDateHeaderText","Modyfikacja");
        UIManager.put("FileChooser.fileAttrHeaderText","Atrybuty");
 
        UIManager.put("FileChooser.newFolderErrorText","Błąd podczas tworzenia katalogu");
 
        UIManager.put("FileChooser.saveButtonText","Zapisz");
        UIManager.put("FileChooser.saveButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_Z);
 
        UIManager.put("FileChooser.openButtonText","Otwórz");
        UIManager.put("FileChooser.openButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_O);
 
        UIManager.put("FileChooser.cancelButtonText","Rezygnacja");
        UIManager.put("FileChooser.openButtonMnemonic",""+KeyEvent.VK_R);
 
        UIManager.put("FileChooser.openDialogTitleText","Otwieranie");
        UIManager.put("FileChooser.saveDialogTitleText","Zapisywanie");
 
        UIManager.put("FileChooser.saveButtonToolTipText","Zapisanie pliku");
        UIManager.put("FileChooser.openButtonToolTipText","Otwarcie pliku");
        UIManager.put("FileChooser.cancelButtonToolTipText","Rezygnacja");
        UIManager.put("FileChooser.acceptAllFileFilterText","Wszystkie pliki");

i wywołuję metodę zawierającą ten kod pierwszą instrukcją metody main().

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 18:14
0

Bardzo fajne to i działa(pkt.2).

Jednak nadal nie rozwiązuje problemu z pkt.1 ?

Ma ktoś pomysł, na pewno nie jedna osoba zapisywała plik z określonym rozszerzeniem?

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 19:12
bo
0

Ty musisz dodać rozszerzenie, po wpisaniu przez użytkownika nazwy pliku zrób takie coś

     if(!nameOfFile.toLowerCase().endsWith("xml"))
     {
         nameOfFile+=".xml";
     }

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 19:34
0

Ok, pewnie dobra porada.
Ale skąd wziąć pełną ściężke by dodać do pliku(poza tym do obiektu typu 'File' nie mogę dodać ".xml").

File file = jFileChooser.getSelectedFile();

I co z takim plikiem zrobić bez rozszerzenia?

Pozostało 580 znaków

2011-07-20 19:37
bo
0
String nameOfFile = jFileChooser.getSelectedFile().getAbsolutePath();

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0