wait notify - watki

0

Witam, powiedzmy że mamy poniższą definicję klasy reprezentującą wątki:

private int thread_id; 

public MyThread(int id)
  {
     this.thread_id = id;
  }

  public int getThread_ID() 
  {
    return thread_id;
  }

  public void setThread_ID(int n) 
  {
    this.thread_id = n;
  }

@Override
  public void run() 
  { 

    System.out.println("ID" + thread_id)

   }

Tworząc sobie w klasie main wątki : w1(1) , w2(2) , w3(3) , w4(4) , w5(5) wywołując metodę start() wątki oczywiście wykonują się "jak chcą" ponieważ nie są zsynchronizowane. Mogę użyć samego synchronized , ale chciałbym zgłębić zagadnienia notify i wait. Czy moglibyście pokazać mi na przykładzie - powiedzmy - by najpierw wykonały się wątki, których reszta z dzielenia ich id przez 2 jest równa zero? Czyli w teorii pierwsze powinny się wykonać wątki w2 i w4 a dopiero później w1, w3 i w5. Sam problem oczywiście mogę rozwiazać na przykład za pomocą sleepa i dodatkowych instrukcji warunkowych, ale chodzi mi o podejście do tego tematu z użyciem wcześniej wspomnianych notify i wait. Z góry dzięki!

1

Przykład z kompendium Herberta Schildta

Listing 11.
// Wstrzymywanie i wznawianie wątku w nowoczesny sposób.
class NewThread implements Runnable {
 String name; // nazwa wątku
 Thread t;
 boolean suspendFlag;

 NewThread(String threadname) {
  name = threadname;
  t = new Thread(this, name);
  System.out.println("Nowy wątek: " + t);
  suspendFlag = false;
  t.start(); // Uruchamia wątek
 }

 // To jest punkt startowy wątku.
 public void run() {
  try {
   for(int i = 15; i > 0; i--) {
    System.out.println(name + ": " + i);
    Thread.sleep(200);
    synchronized(this) {
     while(suspendFlag) {
      wait();
     }
    }
   }
  } catch (InterruptedException e) {
   System.out.println(name + " został przerwany");
  }

  System.out.println("Wyjœcie z wątku " + name);
 }

 synchronized void mysuspend() {
  suspendFlag = true;
 }

 synchronized void myresume() {
  suspendFlag = false;
  notify();
 }
}

class SuspendResume {
 public static void main(String args[]) {
  NewThread ob1 = new NewThread("Jeden");
  NewThread ob2 = new NewThread("Dwa");

  try {
   Thread.sleep(1000);
   ob1.mysuspend();
   System.out.println("Zawieszenie wątku Jeden");
   Thread.sleep(1000);
   ob1.myresume();
   System.out.println("Wznowienie wątku Jeden");
   ob2.mysuspend();
   System.out.println("Zawieszenie wątku Dwa");
   Thread.sleep(1000);
   ob2.myresume();
   System.out.println("Wznowienie wątku Dwa");
  } catch (InterruptedException e) {
   System.out.println("Przerwanie wątku głównego");
  }

  // oczekuje na zakończenie wątków
  try {
   System.out.println("Oczekiwanie na zakończenie wątków.");
   ob1.t.join();
   ob2.t.join();
  } catch (InterruptedException e) {
   System.out.println("Przerwanie wątku głównego");
  }

  System.out.println("Koniec wątku głównego.");
 }
}

To jest taki mały przykład wielowątkowości z użyciem wait i notify. Może jakoś pomoże Ci ugryźć temat.
Dodatkowo ten link na blogu oraz link z ProgramCreek
Jeszcze mała uwaga na SO

0

Dzięki za odpowiedź, na pewno skorzystam, ale wolałbym na początek spojrzeć na spokojnie na kawałku kodu , który podałem. Będzie ktoś tak dobry i pokaże to na przykładzie o który prosiłem? Z góry dzięki.

0

Ten przykład, który sobie wymyśliłeś nie jest wg mnie dobry zobrazowania wait/notify. Wait/notify używamy gdy jakiś wątek ma do wykonania zadanie na pewnym obiekcie, ale nie może go z pewnych względów wykonać, więc przechodzi w stan czekania (a nie gaśnie całkowicie po wyświetleniu swojego ID jak u ciebie), aby nie blokować innych wątków. Gdy zadanie stanie się możliwe do wykonania i tym samym dostanie sygnał notify to wraca do akcji. To co sobie wymyśliłeś to można na jakimś isAlive() albo join() oprzeć. Chyba, że się mylę to mnie poprawcie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0