class Thread wait(); notify(); notifyAll();

0

Witam!

Mam problem z metodami, wait() i notifyAll() klasy Thread. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mianowicie notifyAll() zdaje sie budzic tylko jeden watek, na ktorym jest akurat wykonywana (Thread.currentThread().notifyAll(); ), zamiast wszystkich.

import java.util.Arrays;

public class Nbody extends Thread{

  public static final int n = 5; // number of bodies
  public static final double G = 6.674E-1;
  public static int workers = 2; //number of workers;
  public static double [][] p = new double[n][2];  //coordinates
  public static double [][] v = new double[n][2];  //velocity vectors
  public static double [][][] f = new double[workers][n][2];  //forces vectors
  public static double []  m = new double[n];    //mass
  public static int steps = 20; 
  public static int DT =1;  
  private int id;
  private static int counter;
  private static Nbody[] threads = new Nbody[workers];

  public void calculateForces(){
    double distance = 0;
    double magnitude = 0;
    int w = this.getNumber();
    System.out.println("Wystartował proces: "+w);
    double direction_x, direction_y = 0;
    for(int i=w;i<n;i+=workers){   //dla wszystkich ciał przypisanych do tego procesu 
        for(int k=i+1;k<n;k++){ //liczy uwzglegniajac symetrie         
            distance = Math.sqrt((p[i][0]-p[k][0])*(p[i][0]-p[k][0])+(p[i][1]-p[k][1])*(p[i][1]-p[k][1]));
            magnitude=G*m[i]*m[k]/(distance*distance);
            direction_x = p[k][0]-p[i][0];
            direction_y = p[k][1]-p[i][1];

            f[w][i][0]= f[w][i][0] + magnitude*direction_x/distance;
            f[w][k][0]= f[w][k][0] - magnitude*direction_x/distance;
            f[w][i][1]= f[w][i][1] + magnitude*direction_y/distance; 
            f[w][k][1]= f[w][k][1] + magnitude*direction_y/distance; 

        }
      }
    counter++;
    System.out.println(w+" skończył. Licznik jest teraz: "+counter);
  }

  public static void main(String[] args) {
    for(int i=0;i<n;i++){  //initial values
      m[i]=1000; counter = 0;
      for(int j=0;j<2;j++){
        p[i][j]=i*100+1;
        v[i][j]=j;
        for(int a=0;a<workers;a++){
          f[a][i][j]=0;  
        }    
      }  
    } 
      System.out.println("Velocities: ");
      print(v);
      System.out.println("Coordinates: ");
      print(p); 

      for (int i=0; i<threads.length; i++){ //uruchamiamy tyle procesów ile jest robotników
        threads[i] = new Nbody();
        threads[i].setNumber(i);
        threads[i].start();
  }
  }

  public void moveBodies(){
    double deltav_x,deltav_y;
    double deltap_x,deltap_y;
    double force_x =0;
    double force_y =0;
    int w = this.getNumber();
    System.out.println("Wystartowalo moveBodies: "+w);
    for(int i=w;i<n;i+=workers){
      for(int k=0;k<workers;k++){
        force_x+= f[k][i][0]; f[k][i][0]=0;
        force_y+= f[k][i][1]; f[k][i][1]=0;
      }
      deltav_x=(force_x*DT)/m[i];
      deltav_y=(force_y*DT)/m[i];
      deltap_x=(v[i][0]+deltav_x/2)*DT;
      deltap_y=(v[i][1]+deltav_y/2)*DT;
      v[i][0]=v[i][0]+deltav_x; 
      v[i][1]=v[i][1]+deltav_y; 
      p[i][0]=p[i][0]+deltap_x; 
      p[i][1]=p[i][1]+deltap_y; 
      force_x=0;
      force_y=0; 
    }
    counter++;
    System.out.println("Licznik jest teraz: "+counter);
    }

  private static void print(double[][] c){
    for (int i=0; i< c.length; i++)
      System.out.println(Arrays.toString(c[i]));
  }
  private int getNumber(){
    return id;
  }

  private void setNumber(int id){
    this.id=id;
  }

  public void run(){
    for (int l=0;l<steps;l++){
      calculateForces();
      barrier();
      moveBodies();
      barrier();
      System.out.println("Velocities: ");
      print(v);
      System.out.println("Coordinates: ");
      print(p);
    }

  }

  private synchronized void barrier(){
    if (counter >= workers){
      Thread.currentThread().notifyAll();
      //for (int i=0; i<threads.length; i++){ //opcja z informowaniem wszystkich procesow, tez nie dziala :/
      // threads[i].notify();
      //}
      counter = 0;
        System.out.println("Zerowanie licznika: "+counter);
    } else {
      try{
        Thread.currentThread().wait(); 
      }catch (InterruptedException e){

      }
    }

  }

}

Wynik działania:

Velocities: 
[0.0, 1.0]
[0.0, 1.0]
[0.0, 1.0]
[0.0, 1.0]
[0.0, 1.0]
Coordinates: 
[1.0, 1.0]
[101.0, 101.0]
[201.0, 201.0]
[301.0, 301.0]
[401.0, 401.0]
Wystartował proces: 0
0 skończył. Licznik jest teraz: 1
Wystartował proces: 1
1 skończył. Licznik jest teraz: 2
Zerowanie licznika: 0
Wystartowalo moveBodies: 1
Licznik jest teraz: 1
0

Nie czytalem kodu tylko wstep i na start powiem jedno: Twoje zalozenia sa zle, dlaczego uwazasz ze masz temetody wywolywac na Thread? Te metody sa dostepne dla kazdego obiektu w Javie.
Twoj problem wynika z kompletnego niezrozumienia prymitywow synchronizacji w Javie. Poczytaj o monitorach.

0

Dzięki, poczytanie pomogło :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0