Wyznacznik macierzy

0

Witam, znalazłem taki kod programu, który wylicza wyznacznik macierzy, lecz gdy chcę go uruchomić to wyskakuje mi że nie może znaleźć klasy Main, mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie i jak mam ją dodać?
Z góry wielkie dzięki za pomoc ;)

package wyznacznik;

/*
 * Wyznacznik macierzy
 * 
 * autor: Bartosz Lewandowski
 * 
 * Instrukcja:
 * Po podaniu rozmiaru macierzy nalezy przycisk Generuj aby utworzyc
 * grida do wprowadzania wartosci elementow macierzy.
 * Wartosci bledne lub puste beda zinterpretowane jako 0.
 * 
 * Po wybraniu opcji Licz zostanie wyswietlony wyznacznik macierzy.
 */

import java.applet.Applet;
import java.awt.Color;
import java.awt.Rectangle;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.table.TableColumn;

public class Det extends Applet implements ActionListener{
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  JTable table;
  JButton btnGen = new JButton("Generuj");
  JButton btnLicz = new JButton("Licz");
  JTextField txt = new JTextField(5);
  float matrix[][];

  public void init()
  {
    this.setSize(460,300);
    this.setLayout(null);
    JLabel l = new JLabel("Iloć wierszy"); 
    this.add(l);
    txt.setText("5");
    this.add(txt);
    this.add(btnGen);
    this.add(btnLicz);

    //podlaczenie listeneera do buttonow
    btnGen.addActionListener(this);
    btnLicz.addActionListener(this);

    l.setBounds(10, 20, 400, 24);
    btnGen.setBounds(100,50,95,18);
    btnLicz.setBounds(200,50,95,18);
    txt.setBounds(20,50,80,18);
  }

  public void initMatrix()
  {
    int rowsColsCount; 
    //gdy ilosc kolumn nie jest liczba to zakladamy 5
    try {
      rowsColsCount = Integer.valueOf(txt.getText());
    } catch (Exception e) {
      rowsColsCount = 5;
    }
    matrix = new float[rowsColsCount][rowsColsCount];

    if (table!=null) this.remove(table);
    DefaultTableModel model = new DefaultTableModel(rowsColsCount,rowsColsCount);
    table = new JTable(model);   
    table.setShowGrid(true);
    table.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(Color.black));

    table.setBounds(new Rectangle(40,80,rowsColsCount*25,rowsColsCount*25));

    table.setRowHeight(25);

    TableColumn column;
    for (int a=0;a<table.getColumnCount();a++)
    {
      column = table.getColumnModel().getColumn(a);
      column.setWidth(25);
    }
    this.add(table);

    this.repaint();

  }

  //obliczenie wyznacznika macierzy
  public float det(float[][] matrix, int dim) {
    float buffer[][];
    float result = 0;
    if (dim == 1) 
    {
      return matrix[0][0];
    } 
    else 
    {
      buffer = new float[dim - 1][dim - 1];
      for (int a = 0; a < dim; a++) 
      {
        for (int b = 0; b < dim - 1; b++) 
        {
          for (int k = 0; k < dim - 1; k++) 
          {
            if (k<a)
            {
              buffer[b][k] = matrix[b + 1][k];
            }
            else
            {
              buffer[b][k] = matrix[b + 1][k+1];
            }              
          }
        }
        if (a % 2 == 0) //minory (znak) i obliczenie kolejnej macierzy
        {
          result += matrix[0][a] * det(buffer, dim - 1);
        } 
        else 
        {
          result -= matrix[0][a] * det(buffer, dim - 1);
        }
      }
      return result;
    }
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    if (e.getSource()==btnGen)
    {
      this.initMatrix();
    }
    if (e.getSource()==btnLicz)
    {
      for (int a=0;a<matrix.length;a++)
      {
        for (int b=0;b<matrix.length;b++)
        {
          //wartosci domyslne (gdy nie ma liczby to zero)
          float value =0;
          try {
            value = Float.valueOf(table.getValueAt(a, b).toString());
          } catch (Exception ex) {
            value = 0;
            table.setValueAt("0", a,b);
          }
          matrix[a][b] = value;
        }      
      }
      try {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Wyznacznik macierzy wynosi: "+det(matrix,matrix.length),"Info",1);
      } catch (Exception e2) 
      {
        JOptionPane.showMessageDialog(this,"Nie można obliczyć wyznacznika.","Błšd",1);
      }
    }
  }
}
1

To jest aplet Javy. Nie posiadają one metody main a jedynie odpowiedni cykl życia złożony z metod - init(), start(), stop(), destroy(). Aplety są to takie aplikacje uruchamiane z poziomu przeglądarki internetowej. W tym wypadku masz jedynie metodę init(), w której inicjowane są obiekty klasy.

1

Uruchomienie lokalnego (tzn. takiego, który jest na Twoim komputerze) apletu za pośrednictwem przeglądarki jest prawie niemożliwe.

 1. Utwórz plik HTML o takiej z grubsza zawartości:
  
  <!doctype html>
  <html>
  <head>
  <title>Wyznaczniki</title>
  </head>
  <body>
  <p>
  <applet width="460" height="300" code="wyznacznik.Det">
  </applet>
  <p>

<body> </html> ``` i nazwij go np. tester.html. 2. W folderze gdzie jest plik *tester.html* utwórz folder o nazwie **wyznacznik** (nazwa jest __obowiązkowa__). 3. W utworzonym folderze umieść plik *Det.class*. 4. Wpisz polecenie *appletviewer tester.html*.
2

Krótki opis przeróbki na program desktopowy:

//dodaj niezbędne importy, w skrócie
import javax.swing.*;
//zmień
public class Det extends Applet implements ActionListener{
//na
public class Det extends JFrame implements ActionListener{ 
//dopisz metodę main
  public static void main(String[] args)
  {
    new Det();
  }
//zamień wiersz
public void init()
//na
public Det()
//na końcu konstruktora klasy Det (po txt.setBounds(...)) dopisz
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
0

ok wielkie dzięki za pomoc :)

0

O ile dobrze pamiętam do uruchamiania apletów wystarczało oczywiście oprogramowanie WAMP (np. USBWebServer) wygenerowanie jara i wygenerowanie odpowiedniego certyfikatu, a następnie podpisanie pliku i odpalenie go w przeglądarce.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0