Wyznacznik macierzy

0

Witam.
Mam pewien problem z wyznacznikiem macierzy kwadratowej. Problem występuje przy macierzy >=4. Prosiłbym o pomoc. Z góry dziękuje.

#include "stdafx.h"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>

int **Wczytywanie(int *rozmiar);
int Wyznacznik(int rozmiar, int **buffor);
int Sarusa(int rozmiar, int **buffor);
int Tworz_Minor(int rozmiar, int **buffor, int ktory_minor);

int _tmain()
{
  int rozmiar = 0;                               // rozmiar macierzy kwadratowej
  int **buffor = Wczytywanie(&rozmiar);
  printf("Wyznacznik tej macierzy to: %d", Wyznacznik(rozmiar, buffor));
  free(buffor);
  getchar();
  return 0;
}

int **Wczytywanie(int *rozmiar)
{
  FILE *plik;
  if ((plik = fopen("macierz.txt", "r")) == NULL)
  {
    printf("Nie mozna otworzyc pliku\n");
    getchar();
    exit(1);
  }

  fscanf(plik, "%d\n", rozmiar);
  int **tab = NULL;
  tab = (int**)malloc(*rozmiar * sizeof(int *));

  int i, j = 0;
  for (i = 0; i < *rozmiar; i++)
  {
    tab[i] = (int*)malloc(*rozmiar * sizeof(int));

    for (j = 0; j < *rozmiar; j++)
    {
      fscanf(plik, "%d", &tab[i][j]);
      printf("%3d ", tab[i][j]);
    }
    printf("\n");
  }

  return tab;
}

int Sarusa(int rozmiar, int **buffor)
{
  int wyznacznik = 0;
  wyznacznik += buffor[0][0] * buffor[1][1] * buffor[2][2];
  wyznacznik += buffor[1][0] * buffor[2][1] * buffor[0][2];
  wyznacznik += buffor[2][0] * buffor[0][1] * buffor[1][2];
  wyznacznik -= buffor[2][0] * buffor[1][1] * buffor[0][2];
  wyznacznik -= buffor[2][1] * buffor[1][2] * buffor[0][0];
  wyznacznik -= buffor[2][2] * buffor[1][0] * buffor[0][1];

  return wyznacznik;
}

int Tworz_Minor(int rozmiar, int **buffor, int ktory_minor)
{
  int wyznacznik_minora = 0;
  int **minor = (int**)malloc(rozmiar*sizeof(int*));         //alokowanie pamieci dla minora
  for (int z = 0; z < rozmiar; z++)
  {
    minor[z] = (int*)malloc(rozmiar*sizeof(int));
  }

  for (int q = 0; q < rozmiar; q++)                  //wymelnienie minora
  {
    for (int w = 0; w < rozmiar; w++)
    {
      int flaga = 0;
      if (w == ktory_minor) flaga++;
      minor[q][w] = buffor[q + 1][flaga];             //q+1 bo pierwszy wieesz usuwamy
      flaga++;
    }
  }
  int potega = 1 + ktory_minor + 1;                  // 1 i k_m + 1 bo macierze numeruje sie od 1 

  wyznacznik_minora = pow(-1.0, potega) * buffor[0][ktory_minor] * Wyznacznik(rozmiar, buffor);

  return wyznacznik_minora;
}

int Wyznacznik(int rozmiar, int **buffor)
{
  if (rozmiar == 1) return 1;
  else if (rozmiar == 2)
  {
    return (buffor[0][0] * buffor[1][1]) - (buffor[0][1] * buffor[1][0]);
  }
  else if (rozmiar == 3)
  {
    return Sarusa(rozmiar, buffor);
  }
  else if (rozmiar >= 4)
  {
    int suma_wyznacznikow = 0;
    int wyznacznik_minora;
    for (int i = 0; i < rozmiar; i++)
    {
      wyznacznik_minora = 0;
      wyznacznik_minora = Tworz_Minor(rozmiar - 1, buffor, i);
      suma_wyznacznikow += wyznacznik_minora;

    }

    return suma_wyznacznikow;
  }
} 
0

Inaczej wychodzi w excelu , gdzie już jest gotowa funkcja i inaczej z tego programu. Gdzieś musi być błąd, tylko nie bardzo wiem gdzie.

0

No to odpal debuggera i prześledź działanie krok po kroku.

0

jak biore start debuging to od razu program się włącza.

0

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0