Problem mam taki, że nie mogę nic rysować na AnchorPane. Jak używałem StackPane czy group to coś rysowało, tyle, że zawsze w centrum Stack. Nie bardzo rozumiem kilka rzeczy;

1 Jak mam narysować niektóre kształty figur? Canvas? czy korzystać z gotowych figur typu Ellipse?
2 Czemu po tym AnchorPane nie rysuje ?
3 Jak ustawić by rysował po anchorPane w dowolnym klikniętym miejscu?

Nie bardzo wiem gdzie mam podać przejęte współrzędne pozycji kursora. Podałem tutaj, ale to chyba nie to
ellipse.setCenterX(t.getSceneX());
ellipse.setCenterY(t.getSceneY());

Kod który naskrobałem;

 @Override
  public void initialize(URL url, ResourceBundle rb) {
 
    

    Stack.addEventFilter(MouseEvent.MOUSE_CLICKED, new EventHandler<MouseEvent>() {

      @Override
      public void handle(MouseEvent t) {
        
        if(Combo.getValue().toString()=="Okrąg")
        {
         
        Ellipse ellipse = new Ellipse();
        ellipse.setCenterX(t.getSceneX());
        ellipse.setCenterY(t.getSceneY());
        ellipse.setRadiusX(slider.getValue());
        ellipse.setRadiusY(slider.getValue());
        ellipse.setFill(Wybierzkolor.getValue());
      
        Anchor.getChildren().add(ellipse);
        }

   
      }
    });

   

wg tego powinno się coś pokazać po kliknięciu <chyba>