JavaFX Hibernate combobox wyświetlanie zawartości po kliknięciu.

0

Witam, napotkałem kolejny problem tym razem z ComboBoxem. Pobieram dane z bazy MySQL o klientach i ładuje do ComboBoxa. Jednak jak wybiorę już potrzebnego mi (tak jak na screenie) wyświetla mi to co na screenie.

user image

	private void zaladujCustomersDoComboBox() {
		DostepCustomer dbc = new DostepCustomer();
		ObservableList<Customer> listOfCustomers = FXCollections
				.observableArrayList(dbc.getAllCustomers());
		cb_klient.setItems(listOfCustomers);
		cb_klient.setCellFactory(TextFieldListCell.forListView(scCustomer));

	}

	public void konfigurujComboBoxCustomer() {
		cb_klient.getSelectionModel().selectedItemProperty()
				.addListener(new ChangeListener<Customer>() {

					public void changed(
							ObservableValue<? extends Customer> observable,
							Customer oldValue, Customer newValue) {

					}
				});
	}
 

Jak sobie poradzić z tym fantem?

0

nadpisz toStringa klasy obiektu który tam wsadzasz.

0

no to mam takie cudo właśnie: i nie do końca to kmini:

StringConverter<Customer> scCustomer = new StringConverter<Customer>() {

		@Override
		public String toString(Customer customer) {
			// TODO Auto-generated method stub
			return customer.getFirstName() + " " + customer.getLastName();
		} 

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1