Witam
Pisze prosta aplikacja, ktora ma wyswietlac dwa okienka w jedenm na byc pytanie i po nacisnieciu przycisku ma sie wysietlic odpowiedz ... mam problem ze stworzeniem klasy ktora pomagala by w reprezentacji danych, ktore maja sie wyswietlac na karteczkach... ponizej zamieszcam kod stworzony przeze mnie klas
KartaKwizowaEdytor

package kartakwizowaedytor;
import java.util.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.io.*;

public class KartaKwizowaEdytor {

  private JTextArea pytanie;
  private JTextArea odpowiedz;
  private ArrayList<KartaKwizowa> listaKart;
  private JFrame ramka;

  public static void main(String[] args) {
    KartaKwizowaEdytor edytor= new KartaKwizowaEdytor();
    edytor.doDziela();
  }

  public void doDziela(){
    ramka=new JFrame("Edytor kart kwizowych");
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JPanel panelGlowny= new JPanel();
    Font czcionkaDuza= new Font("sanserif", Font.BOLD, 24);
    pytanie= new JTextArea(6, 20);
    pytanie.setLineWrap(true);
    pytanie.setFont(czcionkaDuza);

    JScrollPane przewijaniePyt= new JScrollPane(pytanie);
    przewijaniePyt.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    przewijaniePyt.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);

    odpowiedz= new JTextArea(6,20);
    odpowiedz.setLineWrap(true);
    odpowiedz.setWrapStyleWord(true);
    odpowiedz.setFont(czcionkaDuza);

    JScrollPane przewijanieOdp= new JScrollPane(odpowiedz);
    przewijanieOdp.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    przewijanieOdp.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);

    JButton przyciskNastepna= new JButton("Nastepna karta");

    listaKart= new ArrayList<KartaKwizowa>();

    JLabel etykietaPyt= new JLabel("Pytanie: ");
    JLabel etykietaOdp= new JLabel("Odpowiedz: ");

    panelGlowny.add(etykietaPyt);
    panelGlowny.add(przewijaniePyt);
    panelGlowny.add(etykietaOdp);
    panelGlowny.add(przewijanieOdp);
    panelGlowny.add(przyciskNastepna);
    przyciskNastepna.addActionListener(new NastepnaKartaListener());
    JMenuBar menu= new JMenuBar();
    JMenu menuPlik= new JMenu("Plik");
    JMenuItem opcjaNowa= new JMenuItem("Nowy");
    JMenuItem opcjaZapisz= new JMenuItem("Zapisz");
    opcjaNowa.addActionListener(new NowyMenuListener());

    opcjaZapisz.addActionListener(new ZapiszMenuListener());
    menuPlik.add(opcjaNowa);
    menuPlik.add(opcjaZapisz);
    menu.add(menuPlik);
    ramka.setJMenuBar(menu);
    ramka.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, panelGlowny);
    ramka.setSize(500,600);
    ramka.setVisible(true);
  }

  public class NastepnaKartaListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zd){
      KartaKwizowa karta= new KartaKwizowa(pytanie.getText(), odpowiedz.getText());
      listaKart.add(karta);
      czyscKarte();
    }
  }

  public class ZapiszMenuListener implements ActionListener{
    public void actionPerfomed(ActionEvent zd){
      KartaKwizowa karta= new KartaKwizowa(pytanie.getText(), odpowiedz.getText());
      listaKart.add(karta);

      JFileChooser plikDanych= new JFileChooser();
      plikDanych.showSaveDialog(ramka);
      zapiszPlik(plikDanych.getSelectedFile());
    }
  }

  public class NowyMenuListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zd){
      listaKart.clear();
      czyscKarte();
    }
  }

  private void czyscKarte(){
    pytanie.setText("");
    odpowiedz.setText("");
    pytanie.requestFocus();
  }

  private void zapiszPlik(File plik){
    try{
      BufferedWriter pisarz= new BufferedWriter(new FileWriter(plik));

      for(KartaKwizowa karta: listaKart){
        pisarz.write(karta.getPytanie()+"/");
        pisarz.write(karta.getOdpowiedz()+"\n");
      }
      pisarz.close();
    }catch (Exception ex){
      System.out.println("Nie mozna zapisac pliku kart");
      ex.printStackTrace();
    }
  }
}

KwizGra

package kartakwizowaedytor;
import java.util.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.io.*;

public class KwizGra {

  private JTextArea pytanie;
  private JTextArea odpowiedz;
  private ArrayList<KartaKwizowa> listaKart;
  private KartaKwizowa biezacaKarta;
  private int indeksBiezacejKarty;
  private JFrame ramka;
  private JButton przyciskNastepnaKarta;
  private boolean czyPrezentowanaOdpowiedz;

  public static void main(String[] args){
    KwizGra gra= new KwizGra();
    gra.doDziela();
  }

  public void doDziela(){
    ramka= new JFrame("Kwiz");
    ramka.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    JPanel panelGlowny= new JPanel();
    Font czcionkaDuza= new Font("sanserif", Font.BOLD,24);

    pytanie= new JTextArea(10,20);
    pytanie.setFont(czcionkaDuza);
    pytanie.setLineWrap(true);
    pytanie.setEditable(false);

    JScrollPane przewijanieP= new JScrollPane(pytanie);
    przewijanieP.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    przewijanieP.setHorizontalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_NEVER);
    przyciskNastepnaKarta= new JButton("Pokaz pytanie");
    panelGlowny.add(przewijanieP);
    panelGlowny.add(przyciskNastepnaKarta);
    przyciskNastepnaKarta.addActionListener(new NastepnaKartaListener());

    JMenuBar pasekMenu= new JMenuBar();
    JMenu menuPlik= new JMenu("Plik");
    JMenuItem opcjaOtworz= new JMenuItem("Otworz zbior kart");
    opcjaOtworz.addActionListener(new OtworzMenuListener());
    menuPlik.add(menuPlik);
    ramka.setJMenuBar(pasekMenu);
    ramka.getContentPane().add(BorderLayout.CENTER, panelGlowny);
    ramka.setSize(640,500);
    ramka.setVisible(true);
  }

  public class NastepnaKartaListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent zd){
      if(czyPrezentowanaOdpowiedz){
        pytanie.setText(biezacaKarta.getOdpowiedz());
        przyciskNastepnaKarta.setText("Nastepna karta");
        czyPrezentowanaOdpowiedz= false;
      }else{
        if(indeksBiezacejKarty<listaKart.size()){
          pokazNastepnaKarte();
        }else{
          pytanie.setText("To była ostatnia karta");
          przyciskNastepnaKarta.setEnabled(false);
        }
      }
    }
  }

  public class OtworzMenuListener implements ActionListener{
    public void actionPerformed(ActionEvent ev){
      JFileChooser dialogFile= new JFileChooser();
      dialogFile.showOpenDialog(ramka);
      wczytajPlik(dialogFile.getSelectedFile());
    }
  }

  public void wczytajPlik(File file){
    listaKart= new ArrayList<KartaKwizowa>();
    try{
      BufferedReader czytelnik= new BufferedReader(new FileReader(file));
      String wiersz=null;
      while((wiersz=czytelnik.readLine())!=null){
        tworzKarte(wiersz);
      }
      czytelnik.close();
    }catch (Exception ex){
      System.out.println("Nie mozna odczytac pliku z kartami!");
      ex.printStackTrace();
    }
    pokazNastepnaKarte();
  }

  private void tworzKarte(String wieszDanych){
    String[] wyniki= wierszDanych.split("/");
    KartaKwizowa card= new KartaKwizowa(wyniki[0], wyniki[1]);
    listaKart.add(card);
    System.out.println("utworzono karte");
  }

  private void pokazNastepnaKarte(){
    biezacaKarta= listaKart.get(indeksBiezacejKarty);
    indeksBiezacejKarty++;
    pytanie.setText(biezacaKarta.getPytanie());
    przyciskNastepnaKarta.setText("Pokaz odpowiedz");
    czyPrezentowanaOdpowiedz=true;
  }
}

i ostania w ktorej jest problem KartaKwizowa

package kartakwizowaedytor;
import javax.swing.*;
class KartaKwizowa {
  private JTextArea pytanie;
  private JTextArea odpowiedz;
  private String[] tablicaPytan;
  private String[] tablicaOdpowiedzi;
  private String wierszDanych;

  public String getPytanie(){
    String listaPytan="";
    for(int i=0; i<tablicaPytan.length; i++){
      listaPytan +=tablicaPytan[i]+" ";
    }
    return listaPytan;
  }

  public String getOdpowiedz(){
    String listaOdpowiedzi="";
    for(int i=0; i<tablicaOdpowiedzi.length; i++){
      listaOdpowiedzi +=tablicaOdpowiedzi[i]+" ";
    }
    return listaOdpowiedzi;
  }
  }

Jak stworzyć klasę, ktora pomagala by w reprezentacji danych, ktore maja sie wyswietlac na karteczkach (okienkach)?
Dziekuje za jakie kolwiek odpowiedzi