Błędny typ obiektu

0

Witam, pisze prostą aplikacje która posiada listy i dane studentów na poszczególnych wydziałach. Działa to w oparciu o baze danych.

Mam problem w przypisaniu obiekty typu Student do obiektu typu Student

package swingproject;

....
import swingproject.DataBase.*;

public class Interface extends JFrame {

  ......
  ......
  ......
  private List<Faculty> facultiesList = new ArrayList<Faculty>();
  private int idStudent = -1;
  private int idFaculty = -1;


  private void updateDataStudent() {
    idStudent = list.getSelectedIndex();

    if (facultiesList.get(idFaculty).getStudent().isEmpty() || idStudent < 0) {
      name.setText("");
      surname.setText("");
      id.setText("");
      address.setText("");
      city.setText("");
    } else {
      Student tmp = facultiesList.get(idFaculty).getStudent().get(idStudent);
       
      
      name.setText(tmp.getName());
      surname.setText(tmp.getSurname());
      id.setText(String.valueOf(tmp.getId()));
      address.setText(tmp.getAddress());
      city.setText(tmp.getCity());
      dateBirth.getModel().setValue(tmp.getDatebirth());
    }
  }

  .......
}

Problem leży dokładnie w linijce

Student tmp = facultiesList.get(idFaculty).getStudent().get(idStudent);

Błąd

Exception in thread "main" java.lang.ClassCastException: [Ljava.lang.Object; cannot be cast to swingproject.DataBase.Student

klasa Faculty i Student

package swingproject;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import swingproject.DataBase.*;

public class Faculty {

  private List<Student> students = new ArrayList<>();
  private String name;
  private int idFaculty;

  public Faculty(String name, int idFaculty) {
    this.name = name;
    this.idFaculty = idFaculty;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public Faculty(String name, List<Student> student) {
    this.name = name;
    this.students = student;
  }

  public int getIdFaculty() {
    return idFaculty;
  }

  public List<Student> getStudent() {
    return students;
  }

  public void setStudent(List<Student> student) {
    this.students = student;
  }

  public int getNumberStudents() {
    return students.size();
  }

  public void addStudent(int id, String name, String surname, Date dateOfBirth, String address, String city) throws Exception {
    if (id < 1) {
      throw new Exception("Bad id");
    }
    if (name.isEmpty() || surname.isEmpty() || address.isEmpty() || city.isEmpty()) {
      throw new Exception("Bad data");
    }

    students.add(new Student(id, name, surname, dateOfBirth, address, city));
    sort();
  }

  public void removeStudent(int id) {
    if (id > -1) {
      students.remove(id);
      sort();
    }
  }

  public void editStudent(Student student, int index) {

    if (index > -1) {
      //students.get(index).editData(student.getId(), student.getName(), student.getSurname(), student.getDatebirth(), student.getAddress(), student.getCity());
      sort();
    }
  }

  public void sort() {
    if (students.size() <= 1) {
      return;
    }
    for (int i = 0; i < students.size(); i++) {
      for (int j = 0; j < students.size() - 1; j++) {
        if (students.get(j).getId() > students.get(j + 1).getId()) {
          Collections.<Student>swap(students, j, j + 1);
        }
      }
    }
  }

  public int findStudent(int id) {
    int index = -1;

    for (int i = 0; i < students.size(); i++) {
      if (students.get(i).getId() == id) {
        index = i;
        break;
      }
    }
    return index;
  }

}
package swingproject.DataBase;

import java.io.Serializable;
import java.util.Date;
import javax.persistence.Basic;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.NamedQueries;
import javax.persistence.NamedQuery;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.xml.bind.annotation.XmlRootElement;


@Entity
@Table(name = "STUDENT")
@XmlRootElement
@NamedQueries({
  @NamedQuery(name = "Student.findAll", query = "SELECT s FROM Student s"),
  @NamedQuery(name = "Student.findById", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.id = :id"),
  @NamedQuery(name = "Student.findByName", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.name = :name"),
  @NamedQuery(name = "Student.findBySurname", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.surname = :surname"),
  @NamedQuery(name = "Student.findByDatebirth", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.datebirth = :datebirth"),
  @NamedQuery(name = "Student.findByAddress", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.address = :address"),
  @NamedQuery(name = "Student.findByCity", query = "SELECT s FROM Student s WHERE s.city = :city")})
public class Student implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  @Id
  @Basic(optional = false)
  @Column(name = "ID")
  private Integer id;
  @Column(name = "NAME")
  private String name;
  @Column(name = "SURNAME")
  private String surname;
  @Column(name = "DATEBIRTH")
  @Temporal(TemporalType.DATE)
  private Date datebirth;
  @Column(name = "ADDRESS")
  private String address;
  @Column(name = "CITY")
  private String city;
  @JoinColumn(name = "IDFACULTIES", referencedColumnName = "IDFACULTIES")
  @ManyToOne
  private Faculties idfaculties;

  public Student() {
  }

  public Student(Integer id, String name, String surname, Date datebirth, String address, String city) {
    this.id = id;
    this.name = name;
    this.surname = surname;
    this.datebirth = datebirth;
    this.address = address;
    this.city = city;
  }

  public Student(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getSurname() {
    return surname;
  }

  public void setSurname(String surname) {
    this.surname = surname;
  }

  public Date getDatebirth() {
    return datebirth;
  }

  public void setDatebirth(Date datebirth) {
    this.datebirth = datebirth;
  }

  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }

  public String getCity() {
    return city;
  }

  public void setCity(String city) {
    this.city = city;
  }

  public Faculties getIdfaculties() {
    return idfaculties;
  }

  public void setIdfaculties(Faculties idfaculties) {
    this.idfaculties = idfaculties;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    int hash = 0;
    hash += (id != null ? id.hashCode() : 0);
    return hash;
  }

  @Override
  public boolean equals(Object object) {
    // TODO: Warning - this method won't work in the case the id fields are not set
    if (!(object instanceof Student)) {
      return false;
    }
    Student other = (Student) object;
    if ((this.id == null && other.id != null) || (this.id != null && !this.id.equals(other.id))) {
      return false;
    }
    return true;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return String.valueOf(id) + ", " + name + " " + surname;
  }

}
0

Dodam tylko że nie mam nigdzie zaimportowanej innej klasy Student ponadto w tym projekcie kiedyś była inna klasa Student jednak ją usunąłem i nie ma po niej śladu w plikach czy importach, jednak może siedzieć w jakiś plikach konfiguracyjnych(?), tego niewiem, szukałem ale bez skutku

0

A moze nadpisz prawidłowo metodę equals i hashcode?

0

Te metody są wygenerowane automatycznie, szczerze powiedziawszy niewiem jak można je inaczej napisać i też jaki to może mieć z tym związek. Prosze o wytłumaczenie może faktycznie w tym tkwi problem

0

Proponuje rozbic problematyczna linijke na pojedyncze instrukcje i wówczas będziesz wiedzieć gdzie leży problem.

0

No właśnie to nic nie dało, instanceof mowi że to nie typ Student także już tutaj jest coś nie tak, debbuger pokazuje że na pewno w tych listach coś jest i jest to typu Student

ponadto zamiast dać typ Student zamieniłem wszędzie na pełną ścieżkę włączając paczke, to także nic nie dało

0

java.lang.ClassCastException: [Ljava.lang.Object; cannot be cast to swingproject.DataBase.Student

Hmm, wydaje mi się, że jakimś sposobem w List<Student> wylądował element typu Object[] (tzn tablica Objectów). Nie widzę skąd mógłby wejść, ale może to zła konfiguracja ORMa?

0

No to sprawdź jak tworzysz ta listę. Moze z bazy danych dostajesz objecty i trzeba to najzwyczajniej rzutować na typ student

0

po rozbiciu tego w taki sposób

Faculty fac = facultiesList.get(0);
 List<Student> lis = fac.getStudent();
Student std = lis.get(0);

Dalej ten sam błąd przy pobraniu już z listy Studenta i przypisaniu go, jednak debbuger pokazał że obiekty w liście są typu Object[] jednak takie rzutowanie nie pomogło

Student std = (Student)lis.get(0);
0

No to sprawdzaj dalej skąd w Faculty lista objectow. Pewnie zaraz dojdziemy tak jak napisal @Wibowit do orm

0

Doszedłem do tego, problem leżał w metodzie pobierającej Studentów z bazy

 public List<Student> getStudents(int idFaculty) {
    if (!entityManager.isOpen()) {
      return null;
    }
    List<Student> list = new ArrayList<>();
    try {
      String que = "select s.* from FACULTIES f, STUDENT s where s.IDFACULTIES = f.IDFACULTIES and f.IDFACULTIES = " + idFaculty;
      Query query = entityManager.createNativeQuery(que, Student.class);
      list = query.getResultList();
      
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    } finally {
      return list;
    }

  }

do entityManager.createNativeQuery</code> zapomniałem dodać <code class="java">Student.class i ResultList zwracał Object[]

Dzięki za pomoc :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1