Witam,

Piszę prostą aplikację która ma wysyłać maila za pomocą smtp.

W linii

Transport.send(msg);

wywala wyjątek javax.mail.AuthenticationFailedException

Co może być przyczyną? Czy muszę ustawiać jakieś dodatkowe prawa do wysyłania maila przez aplikację.

W pliku manifestu mam ustawione:
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>

Może muszę włączyć jakieś uprawnienia na skrzynce gmaila?


package XXXX;

import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.*;
import java.util.*;

public class JavaMail {
  String d_email = "[email protected]",
      d_password = "xxxx", //your email password
      d_host = "smtp.gmail.com",
      d_port = "465",
      m_to = "[email protected]", // Target email address
      m_subject = "Testing",
      m_text = "Hey, this is a test email.";

  public JavaMail() {
    Properties props = new Properties();
    props.put("mail.smtp.host", d_host);
    props.put("mail.smtp.port", d_port);
    props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
    props.put("mail.smtp.auth", "true");
    props.put("mail.smtp.debug", "true");
    props.put("mail.smtp.socketFactory.port", d_port);
    props.put("mail.smtp.socketFactory.class", "javax.net.ssl.SSLSocketFactory");
    props.put("mail.smtp.socketFactory.fallback", "false");
    try {

      Authenticator auth = new SMTPAuthenticator();
      Session session = Session.getInstance(props, auth);
      session.setDebug(true);
      MimeMessage msg = new MimeMessage(session);
      msg.setText(m_text);
      msg.setSubject(m_subject);
      msg.setFrom(new InternetAddress(d_email));
      msg.setRecipient(MimeMessage.RecipientType.TO, new InternetAddress(m_to));
      //msg.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(m_to));
      Transport.send(msg);

    } catch (Exception mex) {
      mex.printStackTrace();
    }
  }

  private class SMTPAuthenticator extends javax.mail.Authenticator {
    public PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
      return new PasswordAuthentication(d_email, d_password);
    }
  }
}

Z góry dzięki za pomoc!