Wysyłanie Maila

0

Witam, mam problem z wysłanie maili.
Kod:

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JPanel;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.util.Properties;

@SuppressWarnings("serial")
public class MailPanel extends JPanel {

  JButton send;

  public MailPanel() {
    setVisible(true);

    send = new sendBtn();

    add(send);
    //setLayout(new GridLayout(2, 1));
  }

  void send() throws MessagingException {
    final String username = "[email protected]";
    final String password = "haslo";

    Properties props = new Properties();
    props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
    props.put("mail.smtp.auth", "true");
    props.put("mail.smtp.host", "smtp.gmail.com");
    props.put("mail.smtp.port", "587");

    Session session = Session.getInstance(props,
     new javax.mail.Authenticator() {
      protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() {
        return new PasswordAuthentication(username, password);
      }
     });

    try {

      Message message = new MimeMessage(session);
      message.setFrom(new InternetAddress("[email protected]"));
      message.setRecipients(Message.RecipientType.TO,
        InternetAddress.parse("[email protected]"));
      message.setSubject("Testing Subject");
      message.setText("Dear Mail Crawler,"
        + "\n\n No spam to my email, please!");

      Transport.send(message);

      System.out.println("Done");

    } catch (MessagingException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

  class sendBtn extends JButton implements ActionListener {

    public sendBtn() {
      super("Send");
      addActionListener(this);
    }

    @Override
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      try {
        new MailPanel().send();
      } catch (MessagingException e1) {
        e1.printStackTrace();
      }
    }
  }
}
0

A jaki problem?

0

Problem rozwiązany, w kodzie wszystko ok, problem po stronie poczty google, blokowała działanie aplikacji. Temat do zamknięcia.

0

a jak to odblokowałeś?

0
Złoty Szczur napisał(a):

a jak to odblokowałeś?

Zapewne w panelu ustawień konta.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0