Wysylanie maila z załacznikami

0

Witam,

Mam problem z wysyłaniem maila na okreslony adres pocztowy.
Procedura SENDMAIL <ort>wyżuca </ort>mi taki wyjatek:

 at System.Net.Mail.MailCommand.CheckResponse(SmtpStatusCode statusCode, Strin
g response)
  at System.Net.Mail.MailCommand.Send(SmtpConnection conn, Byte[] command, Stri
ng from)
  at System.Net.Mail.SmtpTransport.SendMail(MailAddress sender, MailAddressColl
ection recipients, String deliveryNotify, SmtpFailedRecipientException& exceptio
n)
  at System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
  at MailSender.SendMail.SENDMAIL() in C:\Documents and Settings\Pawel\Moje dok
umenty\Visual Studio 2005\Projects\MailSender\MailSender\Class1.cs:line 131
  at MailSender.SendMail.sendMail() in C:\Documents and Settings\Pawel\Moje dok
umenty\Visual Studio 2005\Projects\MailSender\MailSender\Class1.cs:line 97
  at SendingMails.Program.Main(String[] args) in C:\Documents and Settings\Pawe
l\Moje dokumenty\Visual Studio 2005\Projects\SendingMails\SendingMails\Program.c
s:line 23
private void SENDMAIL()
    {
      
      MailMessage msg = new MailMessage();
      msg.From = new MailAddress(this.from);//tutaj jest [email protected]
      msg.To.Add(new MailAddress(this.to));// [email protected]
      
      foreach( String recAdres in this.rec_adresses)
        msg.To.Add(new MailAddress(recAdres)); //dodatkowi odbiorcy

      msg.Subject = this.subject;
      msg.Body = this.body;
      msg.IsBodyHtml = false;

      msg.BodyEncoding = System.Text.Encoding.GetEncoding("iso-8859-2");

      foreach(String fpath in this.attatchment_patch)
      {
       Attachment ma = new Attachment(fpath); //sciezki do zalacznikow
       msg.Attachments.Add(ma);
      }

      
      SmtpClient client = new SmtpClient();
      client.Credentials = CredentialCache.DefaultNetworkCredentials;
      client.Host = this.SmtpAdress;// tutaj jest smtp.wp.pl
      
      client.Send(msg);
      
      //client.SendAsync(msg, userState); //to też nie działa
     }

Z góry dziekuję za pomoc
Paweł

0

Pozwolę się podpiąć pod ten temat. Chcę wysłać maila za pomocą tlen.pl. Mimo, że uwierzytelnianie mam na true ciągle wyrzuca mi, że połączenie wymaga uwierzytelniania. :-/ Zaś gdy zmienie port na 465 i chcę wysłać maila za pomocą interia.pl upływa czas operacji.....
Co robię źle?

      MailMessage wiadomosc = new MailMessage(Od, Do);
      wiadomosc.Subject = txtTemat.Text;
      wiadomosc.Body = txtWiadomosc.Text;
      if (CC != null)
        wiadomosc.CC.Add(CC);

      try
      {
        klient = new SmtpClient(txtSerwer.Text);
        if (txtLogin.Text != String.Empty && txtHaslo.Text != String.Empty)
        {
          klient.Credentials = new NetworkCredential(txtLogin.Text, txtHaslo.Text);
        }
        klient.Port = 25;
        klient.UseDefaultCredentials = true;
        klient.Send(wiadomosc);
        Status("Wiadomość została wysłana");
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show("Brak połaczenia z serverem: " + ex.ToString());
      }
0

klient.UseDefaultCredentials = true;

zmian na false

0

tak samo..

0

@autor: jaka jest tresc bledu? Podaj szczegoly wyjatku.

0
System.Net.Mail.SmtpException was unhandled
 Message="Transaction failed. The server response was: 5.7.1 <[email protected]>: Sender address rejected: SERWER poczta.o2.pl WYMAGA UWIERZYTELNIENIA. Zobacz http://pomoc.o2.pl/poczta/autoryzacja/ i skonfiguruj poprawnie program pocztowy."
 Source="System"
 StackTrace:
    at System.Net.Mail.MailCommand.CheckResponse(SmtpStatusCode statusCode, String response)
    at System.Net.Mail.MailCommand.Send(SmtpConnection conn, Byte[] command, String from)
    at System.Net.Mail.SmtpTransport.SendMail(MailAddress sender, MailAddressCollection recipients, String deliveryNotify, SmtpFailedRecipientException& exception)
    at System.Net.Mail.SmtpClient.Send(MailMessage message)
    at Email.Form1.btnWyslij_Click(Object sender, EventArgs e) in E:\Moje dokumenty\Visual Studio 2005\Sieć\Email\Email\Form1.cs:line 66
    at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
    at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
    at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
    at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
    at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm)
    at Email.Program.Main() in E:\Moje dokumenty\Visual Studio 2005\Sieć\Email\Email\Program.cs:line 17
    at System.AppDomain.nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args)
    at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args)
    at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly()
    at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state)
    at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
    at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart()
0

@kurtth: nie jestes autorem posta ;)

A co do Twojego problemu to UseDefaultCredentials na false i sprobuj podac w konstruktorze NetworkCredentials jeszcze domene, z ktorej wysylasz maila. Zakladam, ze if przechodzi?

0

Witam

pozwole sobie zauwazyc ze mam ten sam problem i szukam w sieci odpowiedzi ale zadne przyklad nie dziala :( Madre ziomki mozecie zernkac na kod i wypowiedziec sie co jest nie tak ?

zastanawia mnie to ze nawet przyklady z helpa z MSDN nie chca dzialac
to sie jakos kupy nie trzyma
pozdrawiam
Seba

a to sa przyklady testowane przez mnie :


wiadomosc wysylana do siebie

   MailMessage wiadomosc = new MailMessage("[email protected]", "[email protected]");
    wiadomosc.Subject = "subj";
    wiadomosc.Body = "tresc";

    SmtpClient klient;
    try
    {
      klient = new SmtpClient("smtp.wp.pl");
      klient.
      klient.Credentials = new NetworkCredential("login", "haslo");
      klient.Port = 465;//lub 25 tez d..a
      klient.UseDefaultCredentials = false;
      klient.Send(wiadomosc);
      MessageBox.Show("Wiadomość została wysłana");
    }
    catch (Exception ex)
    {
      MessageBox.Show("Brak połaczenia z serverem: " + ex.ToString());
    }
    // Command line argument must the the SMTP host.
    
    -----------------------------------------------------------------------------------
    SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.wp.pl");
    // Specify the e-mail sender.
    // Create a mailing address that includes a UTF8 character
    // in the display name.
    MailAddress from = new MailAddress("[email protected]","Jane " + (char)0xD8 + " Clayton",System.Text.Encoding.UTF8);
    // Set destinations for the e-mail message.
    MailAddress to = new MailAddress("[email protected]");
    // Specify the message content.
    MailMessage message = new MailMessage(from, to);
    message.Body = "This is a test e-mail message sent by an application. ";
    // Include some non-ASCII characters in body and subject.
    string someArrows = new string(new char[] { '\u2190', '\u2191', '\u2192', '\u2193' });
    message.Body += Environment.NewLine + someArrows;
    message.BodyEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    message.Subject = "test message 1" + someArrows;
    message.SubjectEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
    // Set the method that is called back when the send operation ends.
    client.SendCompleted += new SendCompletedEventHandler(SendCompletedCallback);
    // The userState can be any object that allows your callback 
    // method to identify this send operation.
    // For this example, the userToken is a string constant.
    string userState = "test message1";
    client.SendAsync(message, userState);
    Console.WriteLine("Sending message... press c to cancel mail. Press any other key to exit.");
    string answer = Console.ReadLine();
    // If the user canceled the send, and mail hasn't been sent yet,
    // then cancel the pending operation.
    if (answer.StartsWith("c") && mailSent == false)
    {
      client.SendAsyncCancel();
    }
    // Clean up.
    message.Dispose();
    Console.WriteLine("Goodbye.");

    MailAddress to = new MailAddress("[email protected]");
    MailAddress from = new MailAddress("[email protected]");
    MailMessage message = new MailMessage(from, to);
    message.Subject = "Using the new SMTP client.";
    message.Body = @"Using this new feature, you can send an e-mail message from an application very easily.";
    // Use the application or machine configuration to get the 
    // host, port, and credentials.
    SmtpClient client = new SmtpClient("smtp.wp.pl",465);
    Console.WriteLine("Sending an e-mail message to {0} at {1} by using the SMTP host {2}.",to.User, to.Host, client.Host);
    client.EnableSsl = true;
    client.Credentials = new NetworkCredential("login", "haslo", "smtp.wp.pl");
    try
    {
      client.Send(message);
    }
    catch
    {
      MessageBox.Show("error");
    }
0

o2.pl i wp.pl z tego co mi wiadomo używają sposobu autentyfikacji nieobsługiwanego w .Net <ort>pÓÓÓÓki </ort>co. Ale nic nie stoi na przeszkodzie by zastosować jakieś opensourcowe biblioteki do protokołu SMTP, których jest pełno w sieci. Nawet tych napisanych w C#.

0

włącz ssl i zadziała

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1