Kiedy zaznaczam projekt w "Package Explorer" i próbuję uruchomić Run (F11) to Eclipse i tak uruchamia jakiś inny ciągle projekt, nie pomogło nawet wywalenie tego projektu z Eclipse
Teraz otrzymuję komunikat:

 'Launching projdemo' has encountered a problem.
Launch configuration projdemo references non-existing project...

Jak to naprawić?