Poszukuje biblioteki która będzie mi dostarczać heatmap (mapę ciepła). Ta mapa będzie pokazywała w które miejsca na ekranie użytkownik najczęściej klikał.