Ograniczenia w ilosci JLabel?

0

Cześć.

Znowu mam problem. Tym razem Jlabel 7 oraz 8 w ogóle nie reagują na "włączanie" i "wyłączanie". W kodzie jest wszystko w porządku ale za nic nie chce się to uaktywnić. Są jakieś ograniczenia co do ilości JLabel?

Poniżej KOD:

package DataMagazine;

import java.awt.event.ActionEvent;

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFrame;

import Models.Answers;

public class Konczyny extends AbstractBaseClass{

	private static final long serialVersionUID = 1L;
	
	private JComboBox comboBox4;
	private JComboBox comboBox5;
	private JComboBox comboBox6;
	private JComboBox comboBox7;
	private JComboBox comboBox8;

	
	public Konczyny()
	{
		super();
		setTitle("Diagnoza konczyn");
		setSize(570,500);
		setLocation(450, 300);
		
		summaryLabelLeft.setBounds(20,190, 70, 30);
		summaryLabelRight.setBounds(90,191, 400, 30);
		
		addNewComboBoxesListener();

	}
	
	public void addNewComboBoxesListener()
	{
		comboBox1.addActionListener(this);
		comboBox2.addActionListener(this);
		comboBox3.addActionListener(this);

		comboBox4.addActionListener(this);
		comboBox5.addActionListener(this);
		comboBox6.addActionListener(this);
		comboBox7.addActionListener(this);
		comboBox8.addActionListener(this);

		comboBox2.setEnabled(false);
		comboBox3.setEnabled(false);
		comboBox4.setEnabled(false);
		comboBox5.setEnabled(false);
		comboBox6.setEnabled(false);
		comboBox7.setEnabled(false);
		comboBox8.setEnabled(false);

	}
	


	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent component) {
		
Object a = component.getSource();
		
		if(a == comboBox1)
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				comboBox2.setEnabled(false);
				comboBox3.setEnabled(true);
				comboBox4.setEnabled(false);
				comboBox5.setEnabled(false);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(true);
				
				comboBox2.setSelectedIndex(0);
				comboBox3.setSelectedIndex(0);
				comboBox4.setSelectedIndex(0);
				comboBox5.setSelectedIndex(0);
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);

			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				comboBox2.setEnabled(true);
				comboBox3.setEnabled(false);
				comboBox4.setEnabled(false);
				comboBox5.setEnabled(false);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);

				comboBox3.setSelectedIndex(0);
				comboBox4.setSelectedIndex(0);
				comboBox5.setSelectedIndex(0);
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);

			}
			else
			{
				comboBox2.setEnabled(false);
				comboBox3.setEnabled(false);
				comboBox4.setEnabled(false);
				comboBox5.setEnabled(false);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox2.setSelectedIndex(0);
				comboBox3.setSelectedIndex(0);
				comboBox4.setSelectedIndex(0);
				comboBox5.setSelectedIndex(0);
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);


				
			}
			
		}else if(a == comboBox2)			
		{
				JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
				String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
				//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

				if(answer.equals(YES))
				{
					comboBox3.setEnabled(false);
					comboBox4.setEnabled(false);
					comboBox5.setEnabled(false);
					comboBox6.setEnabled(false);
					comboBox7.setEnabled(false);
					comboBox8.setEnabled(false);
					
					comboBox3.setSelectedIndex(0);
					comboBox4.setSelectedIndex(0);
					comboBox5.setSelectedIndex(0);
					comboBox6.setSelectedIndex(0);
					comboBox7.setSelectedIndex(0);
					comboBox8.setSelectedIndex(0);
					
					System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
					
					summaryLabelRight.setText(answers.get(1).getAnswer());

				}
				else if(answer.equals(NO))
				{
					comboBox3.setEnabled(false);
					comboBox4.setEnabled(false);
					comboBox5.setEnabled(false);
					comboBox6.setEnabled(false);
					comboBox7.setEnabled(false);
					comboBox8.setEnabled(false);
					
					comboBox3.setSelectedIndex(0);
					comboBox4.setSelectedIndex(0);
					comboBox5.setSelectedIndex(0);
					comboBox6.setSelectedIndex(0);
					comboBox7.setSelectedIndex(0);
					comboBox8.setSelectedIndex(0);
					
					System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
					summaryLabelRight.setText(answers.get(0).getAnswer());
				}
				
				
		}else if(a == comboBox3)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				comboBox4.setEnabled(true);
				comboBox5.setEnabled(false);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox5.setSelectedIndex(0);
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				comboBox4.setEnabled(false);
				comboBox5.setEnabled(true);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox4.setSelectedIndex(0);
				comboBox5.setSelectedIndex(0);
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				
			}
			else
			{
				comboBox4.setEnabled(false);

				comboBox5.setEnabled(false);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox4.setSelectedIndex(0);
				comboBox5.setSelectedIndex(0);
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				summaryLabelRight.setText("");

			}
			
		}else if(a == comboBox4)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				

				summaryLabelRight.setText(answers.get(4).getAnswer());
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				summaryLabelRight.setText(answers.get(2).getAnswer());
			}
			else
			{
				summaryLabelRight.setText("");
			}
			
		}else if(a == comboBox5)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				comboBox7.setEnabled(true);
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox6.setSelectedIndex(0);

				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				summaryLabelRight.setText("");
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);

				comboBox6.setEnabled(true);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				summaryLabelRight.setText("");
				
			}
			else
			{
				comboBox6.setEnabled(false);
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				comboBox6.setSelectedIndex(0);
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				summaryLabelRight.setText("");			
			}
			
		}else if(a == comboBox6)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				
				summaryLabelRight.setText(answers.get(5).getAnswer());
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				summaryLabelRight.setText(answers.get(4).getAnswer());
			}
			else
			{

				
				comboBox7.setEnabled(false);
				comboBox8.setEnabled(false);
				
				
				comboBox7.setSelectedIndex(0);
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				summaryLabelRight.setText("");
			}
			
		}else if(a == comboBox7)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);

				comboBox8.setEnabled(true);
				
				comboBox8.setSelectedIndex(0);
				
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				
				summaryLabelRight.setText(answers.get(6).getAnswer());
			}
			else
			{
				summaryLabelRight.setText("");
			}
			
		}else if(a == comboBox8)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				
				summaryLabelRight.setText(answers.get(8).getAnswer());
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				summaryLabelRight.setText(answers.get(7).getAnswer());
			}
			else
			{
				summaryLabelRight.setText("");
			}
			
		}
	
	}

	@Override
	public void addComboBoxes() {
		int height  = 30;
		int defaultValue = 0;
		int x = 450;
		String[] answerArray = {" - ","TAK","NIE"};
		
		
		comboBox1 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox1.setBounds(x, 20, 100, height);
		comboBox1.setSelectedIndex(defaultValue);
		super.add(comboBox1);
		
		comboBox2 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox2.setBounds(x, 40, 100, height);
		comboBox2.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox2);
		
		comboBox3 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox3.setBounds(x, 60, 100, height);
		comboBox3.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox3);

		comboBox4 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox4.setBounds(x, 80, 100, height);
		comboBox4.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox4);
		
		comboBox5 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox5.setBounds(x, 100, 100, height);
		comboBox5.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox5);
		
		comboBox6 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox6.setBounds(x, 120, 100, height);
		comboBox6.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox6);
		
		comboBox7 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox7.setBounds(x, 140, 100, height);
		comboBox7.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox7);
		
		comboBox8 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox8.setBounds(x, 160, 100, height);
		comboBox8.setSelectedIndex(defaultValue);

		super.add(comboBox8);
		
		
	}

	
	public static void main(String[] args) {
		
		Konczyny b = new Konczyny();
		b.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
		b.setVisible(true);
		
	}

}


package DataMagazine;


import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

import javax.swing.JComboBox;
import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;

import Interfaces.ObligatoryMethods;
import Models.Answers;
import Models.Questions;
 
public abstract class AbstractBaseClass extends JFrame implements ActionListener, ObligatoryMethods{
	
	/**
	 * 
	 */
	private static final long serialVersionUID = 1L;
	protected ArrayList<Questions> questions;
	protected ArrayList<Answers> answers;
	protected ArrayList<JLabel> labels;
	protected JComboBox comboBox1;
	protected JComboBox comboBox2;
	protected JComboBox comboBox3;
	protected JLabel summaryLabelLeft;
	protected JLabel summaryLabelRight;
	protected JLabel intro;


	
	public static final String YES = "TAK";
	public static final String NO = "NIE";


	public AbstractBaseClass()
	{
		this.questions = new ArrayList<Questions>();
		this.answers = new ArrayList<Answers>();
		this.labels = new ArrayList<JLabel>();
		this.summaryLabelLeft = new JLabel();
		this.summaryLabelRight = new JLabel();
		this.intro = new JLabel();
		setSize(570,170);
		setResizable(false);
		setLayout(null);
		
		readQuestionsFromFile();
		printArrayStomachQuestion();
		readAnswersFromFile();

		printArrayStomachAnswers();
		
		addLabelsToFrame();
		addComboBoxes();
		addSummaryLeftLabel();
		addSummaryRightLabel();
		addIntroLabel();
	}
	
	public void addIntroLabel()
	{
		intro.setBounds(20,10, 150, 30);
		intro.setText("Odpowiedz na pytania:");
		add(intro);
	}
	
	public void addSummaryLeftLabel()
	{
		summaryLabelLeft.setText("Diagnoza:");
		summaryLabelLeft.setBounds(20,100, 70, 30);
		add(summaryLabelLeft);
		
//		summaryLabelRight.setBounds(20,100, 100, 30);
//		add(summaryLabelRight);
		
	}
	public void addSummaryRightLabel()
	{
		
		summaryLabelRight.setBounds(90,101, 370, 30);
		
		add(summaryLabelRight);
		
		
	}
	
	public void addActionListenerComboBoxes()
	{
		comboBox1.addActionListener(this);
		comboBox2.addActionListener(this);
		comboBox3.addActionListener(this);
	}
	
	public void addComboBoxes()
	{
		int height  = 30;
		int defaultValue = 0;
		int x = 450;
		String[] answerArray = {" - ","TAK","NIE"};
		
		
		comboBox1 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox1.setBounds(x, 20, 100, height);
		comboBox1.setSelectedIndex(defaultValue);
		add(comboBox1);
		
		comboBox2 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox2.setBounds(x, 40, 100, height);
		comboBox2.setSelectedIndex(defaultValue);

		add(comboBox2);
		
		comboBox3 = new JComboBox(answerArray);
		comboBox3.setBounds(x, 60, 100, height);
		comboBox3.setSelectedIndex(defaultValue);

		add(comboBox3);
		
		addActionListenerComboBoxes();
		
	}
	
	public void setLabelsQuestions(ArrayList<Questions> questions)
	{
		int j = 20;
		int labelLength = 0;
		for(int i = 0; i < questions.size(); i++)
		{
			labelLength = questions.get(i).getQuestion().length();
			System.out.println(labelLength);
			JLabel tmpLabel = new JLabel(i+1 + ": " + questions.get(i).getQuestion());
			tmpLabel.setBounds(20, j, labelLength*10, 50);
			tmpLabel.setVisible(true);
			
			if(tmpLabel == null)
			{
				System.out.println("NULL");

			}
			else
			{
				labels.add(tmpLabel);
				j+=20;
			}
		}
		
		System.out.println(labels.size());
		
		
	}
	
	public void readQuestionsFromFile()
	{
		 String read;
		 JFileChooser fc = new JFileChooser();
		 
		
		if(fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
		{
			File plik = fc.getSelectedFile();
			System.out.println(plik.getAbsolutePath());
			
			try 
			{
				Scanner skaner = new Scanner(plik);
				
				
				int i = 0;
				while(skaner.hasNext())
				{
					
						
						read = skaner.nextLine();
						Questions tmpObject = new Questions(i, read);
						questions.add(tmpObject);
						
						i++;
				
					}
			} 
			catch (FileNotFoundException e1)
			{
				
				e1.printStackTrace();
			}
		}
	}

	public void readAnswersFromFile()
	{
		 String read;
		 JFileChooser fc = new JFileChooser();
		 
		
		if(fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
		{
			File plik=fc.getSelectedFile();
			System.out.println(plik.getAbsolutePath());
			
			try 
			{
				Scanner skaner = new Scanner(plik);
				String allAnswer = "";
				int id;
				String tmpWhichAnswer = null;
				
				while(skaner.hasNext())
				{
					
						
						read = skaner.nextLine();
						//System.out.println("ZCZYTANY NAPIS:" + read);

						String[] array = read.split(" ");
						
						id = Integer.parseInt(array[0]);
						tmpWhichAnswer = array[1];
						System.out.println("ID:" + id);
						System.out.println("OPOWIEDZ" + tmpWhichAnswer);

						
						for(int j = 2 ; j< array.length; j++)
						{
							allAnswer = allAnswer + " " + array[j];
							
						}
						
						//System.out.println("Sklejany napis" + allAnswer);

						Answers tmpObject = new Answers(id, allAnswer,tmpWhichAnswer);
						answers.add(tmpObject);
						
						allAnswer = "";
				
					}
			} 
			catch (FileNotFoundException e1)
			{
				
				e1.printStackTrace();
			}
		}
		setLabelsQuestions(getStomachQuestions());
	}
	
	public void printArrayStomachAnswers()
	{
		for(int i = 0; i< answers.size(); i++)
		{
			System.out.println(answers.get(i));
		}
	}
	
	
	public void printArrayStomachQuestion()
	{
		for(int i = 0; i< questions.size(); i++)
		{
			System.out.println(questions.get(i));
		}
	}
	
	public ArrayList<Questions> getStomachQuestions()
	{
		return questions;
	}
	
	public void addLabelsToFrame()
	{
		for(int i = 0; i < labels.size(); i++)
		{
			add(labels.get(i));
		}
	}
	

	@Override
	public void actionPerformed(ActionEvent component) 
	{
		
		Object a = component.getSource();
		
		if(a == comboBox1)
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				comboBox2.setEnabled(true);
				summaryLabelRight.setText("");
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				comboBox2.setSelectedIndex(0);
				comboBox2.setEnabled(false);
				comboBox3.setEnabled(false);
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				summaryLabelRight.setText(answers.get(0).getAnswer());
			}
			else
			{
				comboBox2.setEnabled(false);
				comboBox3.setEnabled(false);
				comboBox2.setSelectedIndex(0);
				comboBox3.setSelectedIndex(0);
				summaryLabelRight.setText("");

				
			}
			
		}else if(a == comboBox2)			
		{
				JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
				String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
				//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

				if(answer.equals(YES))
				{
					System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
					comboBox3.setEnabled(true);
					summaryLabelRight.setText("");

				}
				else if(answer.equals(NO))
				{
					comboBox3.setEnabled(false);
					comboBox3.setSelectedIndex(0);
					System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
					summaryLabelRight.setText(answers.get(1).getAnswer());
				}
				else
				{
					
					comboBox3.setEnabled(false);
					comboBox3.setSelectedIndex(0);
					summaryLabelRight.setText("");

				}
				
		}else if(a == comboBox3)			
		{
			JComboBox tmpCombo = (JComboBox) a;
			String answer = tmpCombo.getSelectedItem().toString();
			//System.out.println("!!!!!!!!!!!:" + answer);

			if(answer.equals(YES))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				Answers g;
				
				g = answers.get(3);
				summaryLabelRight.setText(g.getAnswer());
				
			}
			else if(answer.equals(NO))
			{
				System.out.println("ODPOWIEDZ WYBRANO:" + answer);
				
				Answers g;
				
				g = answers.get(2);
				summaryLabelRight.setText(g.getAnswer());
			}
			else
			{
				summaryLabelRight.setText("");
			}
			
		}
		
		
	}

}package Interfaces;

import java.util.ArrayList;

import Models.Questions;


public interface ObligatoryMethods {
	
	
	public void setLabelsQuestions(ArrayList<Questions> questions);
	public void readAnswersFromFile();
	public void readQuestionsFromFile();
	

}

TUTAJ są odpowiedzi. Zapiszcie je w TXT

1 Nie Prawdopodobnie ucisk na nerwy. Brak aktywnosci fizycznej.
1 Tak Ucisk kregow na zakonczenia nerwowe. Udaj sie koniecznie do lekarza.
2 Tak Zakarzenie skory przez bakterie lub wirusy. Udaj sie do lekarza.
2 Nie Cukrzyca. Koniecznie udaj sie na wizyte do lekarza!
4 Nie Prawdopodobne zakarzenie oraganizmu drobnoustrojami. Zalecany lekarz.
4 Tak Nawilz skore kremem. Obserwuj zmiany.
5 Nie Udaj sie do lekarza na kontrole.
6 Nie Zakarzenie bakteryjne. Udaj sie do lekarza.
6 Tak Otarcia lub odparzenia skorne. Zastosuj masc regenerujaca.

TUTAJ są pytania. Zapiszcie w TXT

Czy masz uszkodzenia skory?
Czy dretwieja Ci rece?
Czy sa to uszkodzenia konczyn dolnych?
Czy rany latwo sie goja?
Czy sa to okolice pach?
Czy skora jest sucha?
Czy jest zaczerwienienie skory?
Czy jest pieczenie skory?

PS. Gdy nie ma wczytanych danych to oczywiście wyskakuje błąd jak się wybierze odpowiedź i chce pobrać odpowiedź z ARRAYLIST ale nagle po tym odblokowują się pozostałe JLABEL. Wiecie co jest źle?

0

Nie chciało mi się czytać całego kodu, ale mogę Cię zapewnić, że nie ma żadnego ograniczenia ilości JLabel. Ustaw breakpointy i odpal program pod debuggerem, to powinno ułatwić znalezienie rozwiązania. Tak na marginesie - proponuję dokładniej sprecyzować problem i nie wklejać tu kodu od wszystkiego, tylko fragmenty, które mają związek bezpośrednio z problemem - wówczas może komuś się będzie chciało to analizować :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1