EJB w Walidatorze JSF

0

Witam. Napisałem walidator, który ma sprawdzać poprawność wprowadzanego numeru pesel. Sprawdzanie tego czy składa się on z 11 cyfr działa poprawnie, lecz chciałbym sprawić aby nie było możliwe dodanie takiego samego numeru pesel do bazy.

To mój walidator:

@ManagedBean
@RequestScoped
@FacesValidator("personalIdValidator")
public class PersonalIdValidator implements Validator {

  @EJB
  private UserDaoLocal userDao;
  private User user = null;

  @Override
  public void validate(FacesContext context, UIComponent component,
      Object value) throws ValidatorException {

    boolean ok;
    String personalId = value.toString();
    String regex = "[0-9]{11}";
    ok = Pattern.matches(regex, personalId);
    System.out.println("Dao:" + userDao);
    user = userDao.findPersonalIdExist(personalId);

    if (!ok || (user != null)) {
      throw new ValidatorException(new FacesMessage(FacesMessage.SEVERITY_ERROR, "Błędny pesel", "Błędny pesel"));
    }
  }
}

Nie wiedziałem jak przeszukać bazę w walidatorze. Jedyną radą wydało mi się zrobieni z walidatora beana poprzez dodanie

@ManagedBean
@RequestScoped

i wrzucenie mojego DAO:

  @EJB
  private UserDaoLocal userDao;

W celu przeszukania bazy wywołujemy metodę:

user = userDao.findPersonalIdExist(personalId); 

jeśli zwróci null to nie ma takiego id w bazie.

Metoda:

  @Override
  public User findPersonalIdExist(String personalId) {
    Query q = em.createQuery("SELECT u FROM User u WHERE u.personalId = :personalId");
    q.setParameter("personalId", personalId);
    user = (User) q.getSingleResult();
    return user;
  }

Raczej z metodą nie ma tutaj problemu. Bo wywala mi nulla w linijce

user = userDao.findPersonalIdExist(personalId); 

ale sprawdziłem jak widać powyżej w walidatorze swojego Dao: System.out.println("Dao:" + userDao);

 i jak wyszło faktycznie jest on nullem. Dlaczego? 

Jeszcze mój walidator na stronie wygląda tak:

```java
                <p:outputLabel for="personalId" value="#{msg.personalId}"></p:outputLabel>
                <p:inputText id="personalId" value="#{userMB.user.personalId}" label="#{msg.personalId}" required="true">
                  <f:validator validatorId="personalIdValidator" />  
                  <p:ajax update="msgPersonalId" event="keyup" /> 
                </p:inputText> 
                <p:message for="personalId" id="msgPersonalId"/>

Czemu ten EJB jest nullem? Czy problemem jest to, że ten walidator jest ajaxowy i sprawdza dane od razu w momencie wprowadzania?

1

Dzieje się tak bo: http://stackoverflow.com/ques[...]r-autowired-in-facesvalidator
konkretnie FacesValidator nie jest instancjonowany przez kontener EJB toteż nie wstrzyknie ci zależności od twojego EJB.
Czytaj to: http://java.sg/jsf-2-0-custom[...]or-calling-ejb-injected-bean/

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0