Wykres i punkt

0

Witam. Otóż mam taki kod

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.geom.Line2D;
import java.awt.geom.Point2D;

public class Linear
{
  public static void main(String[] args)
  {
   EventQueue.invokeLater(new Runnable()
     {
      public void run()
      {
        SimpleFrame frame = new SimpleFrame();
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
      }
     });
  }
}

/**
 * Ramka zawierająca panel z komunikatem.
 */
class SimpleFrame extends JFrame
{
  public SimpleFrame()
  {
   setTitle("Wykres");
   setSize(DEFAULT_WIDTH, DEFAULT_HEIGHT);
   setLocationByPlatform(true);
   // Dodanie panelu do ramki.

   LinearFunction panel = new LinearFunction();
   add(panel);
  }

  public static final int DEFAULT_WIDTH = 500;
  public static final int DEFAULT_HEIGHT = 500;
}

/**
 * Rysowanie wykresu
 */
class LinearFunction extends JPanel
{
  public void paintComponent(Graphics g)
  {
   Graphics2D g2=(Graphics2D) g;

   //Rysowanie ukladu wspolrzednych
   Line2D.Double ox=new Line2D.Double(0,250,500,250);
   Line2D.Double oy=new Line2D.Double(250,0,250,500);
   g2.draw(ox);
   g2.draw(oy);

   //Opisujemy osie  

   //OX
   for(int i=0;i<=500;i=i+50)
     if(i!=250)
     g2.drawString(new Integer(i-250).toString(),i, 260);

   //OY
   for(int i=0;i<=500;i=i+50)
     if(i!=250)
     g2.drawString(new Integer((i-250)*-1).toString(),250, i);

  }

}

I teraz metoda paintComponent odpowiada za rysowanie wykresu funkcji liniowej. Chciałem ro zrobić w ten sposób, że rysuje punkty z klasy Point2D.Double lecz ta klasa nie implementuje interfejsu Shape i nie moge przekazac go do g2. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

0

Klasa Point2D definiuje punkt w sensie współrzędne, a nie figura. By rysować punkty możesz użyć jednopikselowej Line2D.

0

Jaki jest powód rysowania linii prostej za pomocą rysowania punktów?

0

No dobrze, że to linia. Ale jak już by miało być coś o zarysach paraboli? To jak by to narysować?

1

Wg mnie lepiej wygląda wykres złożony z odcinków łączących kolejne punkty wykresu.user image
user image

0

Dziękuje za radę. Tak też postąpiłem i się udało. Dzięki wielkie.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0