Witam.

Od 3 dni szukam rozwiązania mojego problemu ale nie potrafię go znaleźć. Mianowicie próbuję zrobić mały czytnik e-mail'i przy pomocy JavaMail 1.4.5. Łączy się, pobiera temat, czas i nadawcę wiadomości. Lecz gdy próbuję pobrać wiadomość przy pomocy metody getContent() zawsze wyrzuca błąd. Ominąłem to przy pomocy writeto(), lecz podczas parsowania MimeMessage znów pojawia się felerne getContent() i znów wyrzuca bład.
Dodam że kod pisany na Android Api 15.

Properties props = System.getProperties();
            props.setProperty("mail.store.protocol", "imaps");
              try {
                Session session = Session.getDefaultInstance(props, null);
                Store store = session.getStore("imaps");
                store.connect("imap.gmail.com", "login", "pass");
                System.out.println(store);

                Folder inbox = store.getFolder("Inbox");
                inbox.open(Folder.READ_ONLY);

                //inbox.close(false);
                messages = inbox.getMessages();
                for(int i=messages.length-1;i>messages.length-2;i--)
                {
                temat.add(messages[i].getSubject());
                odbiorcy.add(messages[i].getFrom());
                datawyslania.add(messages[i].getSentDate());

                }
                ByteArrayOutputStream bos = new ByteArrayOutputStream();
                messages[0].writeTo(bos);
                bos.close();
                SharedByteArrayInputStream bis =
                    new SharedByteArrayInputStream(bos.toByteArray());
                MimeMessage cmsg = new MimeMessage(session, bis);

                tresc.add(getText(cmsg));
         } catch (Exception e) {  
           Log.e("SendMail", e.getMessage(), e);  
         }

"cmsg" ma napewno w sobie całą treść email.
Parser:

private String getText(Part p) throws
MessagingException, IOException {
if (p.isMimeType("text/*")) {
String s = (String)p.getContent();
textIsHtml = p.isMimeType("text/html");
return s;
}

if (p.isMimeType("multipart/alternative")) {
// prefer html text over plain text
MimeMultipart mp = (MimeMultipart)p.getContent();
String text = null;
for (int i = 0; i < mp.getCount(); i++) {
Part bp = mp.getBodyPart(i);
if (bp.isMimeType("text/plain")) {
  if (text == null)
    text = getText(bp);
  continue;
} else if (bp.isMimeType("text/html")) {
  String s = getText(bp);
  if (s != null)
    return s;
} else {
  return getText(bp);
}
}
return text;
} else if (p.isMimeType("multipart/*")) {
Multipart mp = (Multipart)p.getContent();
for (int i = 0; i < mp.getCount(); i++) {
String s = getText(mp.getBodyPart(i));
if (s != null)
  return s;
}
}

return null;
}

Będe wdzięczny za pomoc w odnalezieniu błędu :)