Odświeżanie JFrame?

0

Witam. Jest to mój pierwszy post na forum.
Zwracam się z prośbą o sprawdzenie kodu, gdyż ja już na prawdę nie mam głowy (dopiero się uczę, a internet nie dał mi pożądanych wyników, program oczywiście też w celach edukacyjnych). Otóż chodzi o to, by po wciśnięciu klawisza odświeżały się karty, myślę, że odświeżanie paneli następuje, a problem tkwi w klasie Deck.
Jeśli ktoś zainteresuje się tematem dam resztę kodu. Pozdrawiam :-)

import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;

public class MainFrame extends JFrame implements ActionListener {
  private Deck taliaKart;
  private CommunityCardsPanel kartyWspolne;
  private HandsCardsPanel receStartowe;
  private JLabel background;
  private JButton odswiez;

  public MainFrame() {
    super("Poker Texas Hold'em");
    setSize(430, 255);
    setLocationRelativeTo(this);
    setResizable(false);
    setLayout(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);

    taliaKart = new Deck();

    kartyWspolne = new CommunityCardsPanel(taliaKart);
    kartyWspolne.setOpaque(false);
    kartyWspolne.setBounds(10, 10, 420, 106);
    add(kartyWspolne);

    receStartowe = new HandsCardsPanel(taliaKart);
    receStartowe.setOpaque(false);
    receStartowe.setBounds(10, 116, 164, 106);
    add(receStartowe);

    odswiez = new JButton("Odśwież");
    odswiez.setBounds(174, 116, 100, 32);
    odswiez.addActionListener(this);
    add(odswiez);

    background = new JLabel(new ImageIcon("images/background.png"));
    background.setOpaque(false);
    background.setBounds(0, 0, 424, 223);
    add(background);
  }

  public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    if (arg0.getSource() == odswiez) {
      taliaKart = new Deck();
      kartyWspolne.revalidate();
      kartyWspolne.repaint();
    }
  }
}
public class Deck {
  private SimpleCard[] deck;
  private int index = 0;

  public Deck() {
    deck = new SimpleCard[52];
    SimpleCard temp[] = new SimpleCard[52];
    Losowanie los = new Losowanie(52);

    for (int i = 0; i < 52; i++) {
      temp[i] = new SimpleCard(Integer.toString(i + 1));
      deck[los.get()] = temp[i];
    }
  }

  public SimpleCard nextCard() {
    index++;
    return deck[index - 1];
  }
}
0

Musisz jeszcze przekazać do kartyWspolne nową wartość taliaKart. Być może najprościej będzie skonstruowań ponownie kartyWspolne.

0

Zarówno do kartyWspolne jak i receStartowe muszę przekazać tę wartość, w obsłudze przycisku podałem tylko przykład. Ale jak przekazać tę wartość? Daję jeszcze kod klasy obiektu kartyWspolne, analogicznie wygladaja rece startowe.

import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JPanel;

public class CommunityCardsPanel extends JPanel {
  private BufferedImage[] image;
  private BufferedImage shadow;

  public CommunityCardsPanel(Deck deck) {
    image = new BufferedImage[5];
    for (int i = 0; i < 5; i++)
      image[i] = deck.nextCard().getImage();

    try {
      shadow = ImageIO.read(new File("images/cards/shadow.png"));
    } catch (IOException e) {
      System.err.println("Nie udalo sie wczytac pliku shadow.png");
    }
  }

  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g;

    g2d.drawImage(shadow, 0, 0, this);
    g2d.drawImage(image[0], 0, 0, this);

    for (int i = 1; i < 5; i++) {
      g2d.drawImage(shadow, (image[i].getWidth() + 10) * i, 0, this);
      g2d.drawImage(image[i], (image[i].getWidth() + 10) * i, 0, this);
    }
  }
}

EDIT:
Ojeeeej :D Ale jestem lekko mówiąc tępy :P
dodałem funkcję kartyWspolne.setDeck(Deck deck) i oczywiście wszystko działa - Podstawy podstaw haha :)
Dziękuję za pomoc, pozdrawiam :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0