JPanel w JFrame

0

Jak umieścić program osadzony w JPanel w oknie JFrame,tak abym mógł dodać menu itp. Próbowałem to robić w NetBeans przy uzyciu generowanych JFrame ale się poddałem.

W skrócie chciałbym aby ta plansza rysowała się tak jakby w JFrame z menu u góry.

Program w JPanel:

 import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.geom.Rectangle2D;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class SquareGrid extends JPanel
{
  SquareRx[][] squares;
  final int szerokoscRamkiOkna = 10;
  final int wierszeSiatki = 30;
  final int kolumnySiatki = 30;
  boolean isSelected;

  public SquareGrid()
  {
    addMouseListener(sluchaczMyszki);
  }

  protected void paintComponent(Graphics g)
  {

    Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    if(squares == null)
    {
      initSquares();
    }  
    for(int i = 0; i < wierszeSiatki; i++)
    {
      for(int j = 0; j < kolumnySiatki; j++)
      {
        squares[i][j].draw(g2);
      }
    }
  }

  private void initSquares()
  {
    squares = new SquareRx[wierszeSiatki][kolumnySiatki];

    int w = getWidth();
    int h = getHeight();
    double xInc = (double)(w - 2*szerokoscRamkiOkna)/kolumnySiatki;
    double yInc = (double)(h - 2*szerokoscRamkiOkna)/wierszeSiatki;
    for(int i = 0; i < wierszeSiatki; i++)
    {
      double y = szerokoscRamkiOkna + i*yInc;
      for(int j = 0; j < kolumnySiatki; j++)
      {
        double x = szerokoscRamkiOkna + j*xInc;
        Rectangle2D.Double r = new Rectangle2D.Double(x, y, xInc, yInc);
        squares[i][j] = new SquareRx(i, j, r);
      }
    }
  }

  private MouseListener sluchaczMyszki = new MouseAdapter()
  {
    public void mousePressed(MouseEvent e)
    {
      Point wspolrzedneKursoraMyszki = e.getPoint();
      double xInc = (double)(getWidth() - 2*szerokoscRamkiOkna)/kolumnySiatki;
      double yInc = (double)(getHeight() - 2*szerokoscRamkiOkna)/wierszeSiatki;
      int row = (int)((wspolrzedneKursoraMyszki.y-szerokoscRamkiOkna)/yInc);
      int col = (int)((wspolrzedneKursoraMyszki.x-szerokoscRamkiOkna)/xInc);
      isSelected = squares[row][col].isSelected();
      squares[row][col].setSelected(!isSelected);
      repaint();
    }
  };

  public static void main(String[] args)
  {
    SquareGrid test = new SquareGrid();
    JFrame f = new JFrame();
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.add(test);
    f.setSize(700,700);
    f.setVisible(true);
    f.setResizable(false);
  }
}
class SquareRx
{
  private final int row;
  private final int col;
  Rectangle2D.Double rect;
  Color color = new Color(140,200,160);
  Color bgColor = Color.orange;
  Color selColor = Color.red;
  private boolean selected = false;

  public SquareRx(int r, int c, Rectangle2D.Double rect)
  {
    row = r;
    col = c;
    this.rect = rect;
  }

  public void draw(Graphics2D g2)
  {

    g2.setPaint(selected ? selColor : bgColor);
    g2.fill(rect);
    g2.setPaint(color);
    g2.draw(rect);

  }

  public void setSelected(boolean selected)
  {
    this.selected = selected;
  }

  public boolean isSelected()
  {
    return selected;
  }

}
0
  public static void main(String[] args)
  {
    SquareGrid test = new SquareGrid();
    JFrame f = new JFrame();
    f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    f.add(test,BorderLayout.CENTER);
    ....
    f.add(panel_z_menu,BorderLayout.NORTH);
    f.setSize(700,700);
    f.setVisible(true);
    f.setResizable(false);
  }
0

ok, ale jak ma wyglądać wtedy "panel_z_menu" ?

0

Przecież, to jest Twoja decyzja. Opisz co chcesz uzyskać.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0