Mam klasę do odtwarzania dźwięku, próbuje za jej pomocą otworzyć plik wav, aiff, au, lecz ciągle wyrzuca mi Nieobsługiwany plik Clip.
Czyli AudioSystem.isLineSupported(dataLineInfo)) zwraca false, ale nie wiem z czym to jest związane. Te pliki były konwertowane z mp3 w foobarze.
Próbowałem już różnych ustawień bit depth(8, 16 - bo widziałem, że takie obsługuje) i sample rate.

  private void init(File audioFile) {
    try {
      AudioInputStream soundStream = AudioSystem.getAudioInputStream(audioFile);
      AudioFormat audioFormat = soundStream.getFormat();
      DataLine.Info dataLineInfo = new DataLine.Info(Clip.class,
          AudioSystem.getTargetFormats(
              AudioFormat.Encoding.PCM_SIGNED, audioFormat),
          audioFormat.getFrameSize(), audioFormat.getFrameSize() * 2);

      if (!AudioSystem.isLineSupported(dataLineInfo)) {
        System.err.println("Nieobsługiwany plik Clip!");
        return;
      }

      clip = (Clip) AudioSystem.getLine(dataLineInfo);
      clip.open(soundStream);
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }