Zaznaczenie pola przecięcia prostych

0

Witam,

mam taki problem, gdyż nie wiem jak w programie zaznaczyć żeby na wykresie zaznaczyć pole przecięcia 3 prostych. Może ktoś pomoże :)

package javaapplication12;

import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
import java.text.DecimalFormat;
import java.text.NumberFormat;

class PanelGrafi

 extends JPanel             
 implements ActionListener{                 
  final static Color kolorRamki = Color.green;       
  final static Color kolorTla  = Color.white;      
  final static Color kolorLiter = Color.orange;    

  JTextField parametr1; 
  JTextField parametr2;
  JTextField parametr3;
  JTextField parametr4;
  JTextField parametr5;
  JTextField parametr6;
  String stringParametru1 = ""; 
  String stringParametru2 = "";
  String stringParametru3 = "";
  String stringParametru4 = "";
  String stringParametru5 = "";
  String stringParametru6 = "";

  public PanelGrafi(JTextField _parametr1,JTextField _parametr2,JTextField _parametr3,JTextField _parametr4,JTextField _parametr5,JTextField _parametr6){ 
    parametr1 = _parametr1; 
    parametr2 = _parametr2;
    parametr3 = _parametr3;
    parametr4 = _parametr4;
    parametr5 = _parametr5;
    parametr6 = _parametr6;

  } 
  public void paint(Graphics g){ 
    Font fb = new Font( "SansSerif", Font.BOLD, 12 ); 
    Font f = new Font( "TimesRoman", Font.PLAIN, 10 ); 
    Dimension d = getSize(); // Pobiera aktualne rozmiary panela
    g.setColor(kolorTla); // Wypełnia panel kolorem tła 
    g.fillRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1); 
    g.setColor(kolorRamki); // Rysuje ramkę dookoła panela 
    g.drawRect(0, 0, d.width - 1, d.height - 1); 
    g.translate (d.width/2,d.height/2); 
    int y=0,c=0; 
    if(parametr1!=null || parametr2!=null || parametr3!=null || parametr4!=null || parametr5!=null || parametr6!=null ){ 
      try{ 
        float an=Float.parseFloat(parametr1.getText());       
        float bn=Float.parseFloat(parametr2.getText()); 
        float an1=Float.parseFloat(parametr3.getText()); 
        float bn1=Float.parseFloat(parametr4.getText()); 
        float an2=Float.parseFloat(parametr5.getText()); 
        float bn2=Float.parseFloat(parametr6.getText()); 

        g.setColor(Color.black); 
        g.drawLine( -1*((d.width/2)-20), 0, (d.width/2)-20, 0 ); 
        g.drawLine( 0, -1*((d.height/2)-20), 0, (d.height/2)-20 ); 
        g.drawLine((d.width/2)-30,-8,(d.width/2)-20,0); 
        g.drawLine((d.width/2)-30,8,(d.width/2)-20,0); 
        g.drawLine(-8,-1*((d.height/2)-30),0,-1*((d.height/2)-20)); 
        g.drawLine(8,-1*((d.height/2)-30),0,-1*((d.height/2)-20)); 
        g.setFont(fb); 
        g.drawString("x",(d.width/2)-30,-12); 
        g.drawString("y",12,-1*((d.height/2)-30)); 
        g.setFont(f);    
        for(int i=0;i>-1*((d.width/2)-30);i-=20){ 
          g.drawLine(i,3,i,-3); 
          if(i!=0){ g.drawString(" "+(i/20)+" ",i-10,15); } 
          else if(i==0){ g.drawString("0",i-10,10); } 
        } 
        for(int i=0;i<((d.width/2)-30);i+=20){ 
          g.drawLine(i,3,i,-3); 
          if(i!=0){ g.drawString(" "+(i/20)+" ",i-5,15);  } 
        } 
        for(int i=0;i>-1*((d.height/2)-30);i-=20){ 
          g.drawLine(3,i,-3,i); 
          if(i!=0){ g.drawString(" "+(-1*(i/20))+" ",-24,i+5);  } 
        } 
        for(int i=0;i<((d.height/2)-30);i+=20){ 
          g.drawLine(3,i,-3,i); 
          if(i!=0){ g.drawString(" "+(-1*(i/20))+" ",-24,i+5);  } 
        } 

         if(an!=0){         
          g.setFont(fb); 
          g.setColor(Color.red); 
          g.drawString("x1="+an+"* x2 +"+bn+"",-1*((d.width/2)-30),-1*((d.height/2)-12)); 
          for(int i=-1*((d.width/2)-20);i<=(d.width/2)-20;i++){ 
            y=(int) (float) (-20*(an*i+bn)); 
            c=(int) (float) (-20*(an*(i+1)+bn)); 
            if (y>=-1*((d.height)+100) && c<=(d.height)+50 && y<=(d.height)+50 && c>=-1*((d.height)+50)){ 
              g.setColor(Color.red); 
              g.drawLine( 20*i, y, 20*(i+1),c); 
            } 
          } 
        } 

         if(an1!=0){         
          g.setFont(fb);
           g.setColor(Color.blue);
          g.drawString("x1="+an1+"* x2 +"+bn1+"",-1*((d.width/2)-30),-1*((d.height/2)-42)); 
          for(int i=-1*((d.width/2)-20);i<=(d.width/2)-20;i++){ 
            y=(int) (float) (-20*(an1*i+bn1)); 
            c=(int) (float) (-20*(an1*(i+1)+bn1)); 
            if (y>=-1*((d.height)+100) && c<=(d.height)+50 && y<=(d.height)+50 && c>=-1*((d.height)+50)){ 
              g.setColor(Color.blue); 
              g.drawLine( 20*i, y, 20*(i+1),c); 
            } 
          } 
        }

         if(an2!=0){         
          g.setFont(fb); 
          g.setColor(Color.green);
          g.drawString("x1="+an2+"* x2 +"+bn2+"",-1*((d.width/2)-30),-1*((d.height/2)-72)); 
          for(int i=-1*((d.width/2)-20);i<=(d.width/2)-20;i++){ 
            y=(int) (float) (-20*(an2*i+bn2)); 
            c=(int) (float) (-20*(an2*(i+1)+bn2)); 
            if (y>=-1*((d.height)+100) && c<=(d.height)+50 && y<=(d.height)+50 && c>=-1*((d.height)+50)){ 
              g.setColor(Color.green); 
              g.drawLine( 20*i, y, 20*(i+1),c); 
            } 
          } 
        }

       int xPoints[] = {(int)an, (int)an1,(int) an2}; 
        int yPoints[] = {(int)bn, (int)bn1,(int) bn2}; 

        g.fillPolygon(xPoints, yPoints, c);

      } 
      catch (NumberFormatException e) 
      { 
        Font bug = new Font( "SansSerif", Font.BOLD, 20); 
        g.setFont(bug); 
        g.setColor(Color.black); 
        g.drawString("SPRAWDZ DANE",-1*((d.width/2)-300),-30); 
      } 
    } 
  } 

    public void actionPerformed(ActionEvent e){ 
      getParent().repaint(); 
    } 
}    
public class Wykresy{ 
  public static void main(String args[]){ 

    // int i = (int)f;

    final JFrame okno = new JFrame("Ap"); 
    okno.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

    JLabel ramka = new JLabel("Metoda graficzna ", JLabel.CENTER); 
    ramka.setPreferredSize(new Dimension(400,25)); 

    JPanel panel = new JPanel();    
    JLabel opis0 = new JLabel(" ", JLabel.RIGHT); 

    JLabel opis1 = new JLabel("x1 = ", JLabel.RIGHT); 
    JLabel opis1a = new JLabel("x2  +  ", JLabel.CENTER); 
    JLabel opis2 = new JLabel("x1 = ", JLabel.RIGHT); 
    JLabel opis2a = new JLabel("x2  + ", JLabel.CENTER); 
    JLabel opis2b = new JLabel(" ", JLabel.CENTER); 
    JLabel opis3 = new JLabel(" ", JLabel.CENTER);
    JLabel opis3bis = new JLabel("   x1 = ", JLabel.RIGHT);
    JLabel opis3a = new JLabel("x2  +  ", JLabel.CENTER); 
    JLabel opis3b = new JLabel("<- Ograniczenie -3x1 - 2x2 ", JLabel.CENTER);

    JTextField parametr1 = new JTextField("0.5"); 
    JTextField parametr2 = new JTextField("-1"); 

    JTextField parametr3 = new JTextField("-2"); 
    JTextField parametr4 = new JTextField("8");

    JTextField parametr5 = new JTextField("-0.6");
    JTextField parametr6 = new JTextField("6");

    JButton przyciskRysuj = new JButton("Rysuj wykresy"); // Tworzy przycisk 'Rysuj' 
    panel.setLayout(new GridLayout(3,6)); 
    panel.add(opis1);           
    panel.add(parametr1);         
    panel.add(opis1a);   
    panel.add(parametr2); 
    panel.add(opis0); 
    panel.add(przyciskRysuj); 
    panel.add(opis2); 
    panel.add(parametr3); 
    panel.add(opis2a);   
    panel.add(parametr4); 
    panel.add(opis2b);
    panel.add(opis3); 
    panel.add(opis3bis);
    panel.add(parametr5); 
    panel.add(opis3a);   
    panel.add(parametr6); 
    panel.add(opis3b);

    JPanel panelGraf = new JPanel(); 
    panelGraf.setLayout(new GridLayout(1,3)); 
    PanelGrafi panelGrafi = new PanelGrafi(parametr1,parametr2,parametr3,parametr4,parametr5,parametr6); 

    panelGraf.add(panelGrafi); 

    przyciskRysuj.addActionListener(panelGrafi); 
    Container wnetrzeOkna = okno.getContentPane(); 
    wnetrzeOkna.add(ramka,    BorderLayout.NORTH); 
    wnetrzeOkna.add(panel, BorderLayout.SOUTH); 
    wnetrzeOkna.add(panelGraf, BorderLayout.CENTER); 
    okno.setExtendedState (Frame.MAXIMIZED_BOTH); 
    okno.setVisible(true); 
  } 
}
0

Nie wiem co to jest pole przecięcia prostych, ale przypuszczam, że przydatna będzie metoda (z klasy Graphics2D) fill(Shape).

0

Pole przecięcia prostych to chyba punkt przecięcia jeśli dobrze rozumiem.

0

Chodzi o to ze jak program narysuje 3 wykresy funkcji linioweych to ja bym chciał zeby przestrzen pomiedzy nimi była zamalowana. I to pole to jest zbiór rozwiązn optymalych dla tych funkcji.

0

Wyznacz punkty przecięcia linii i narysuj wypełniony trójkąt o współrzędnych w tych punktach. Najlepiej przed (pod) rysowaniem właściwych linii.

0

No tylko własnie nie wiem jak :)

0

Umiesz czytać? Napisałem żebyś użył metody fill(Shape), Shape może być np trójkątem. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/Polygon.html.

0

Przeciez pisze, ze gdybym wiedział jak to dokładnie zastosowac to bym to zrobił, ale mi to nie działa i dlatego poprosiłem o pomoc. O wypełnaniu to juz sie naczytałem ale i tak mi nic nie zaznacza dlatego dałem kod zeby ktos mogł mi to poprawic.

0

W tym wywołaniu

g.fillPolygon(xPoints, yPoints, c);

c powinno być ilością wierzchołków wielokąta (u Ciebie 3). Chyba tak nie jest.

0
g.setColor(kolor_jakim_chcesz_wypełniać);
g.fillPolygon(xPoints, yPoints, 3);

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0