Zła jakość zdjęcia po zmniejszaniu przez Graphics2D.scale

0

Witam,

mam problem ze skalowaniem obrazka. Używam do tego celu Graphics2D.scale, ale napis po zmniejszeniu staje się mało czytelny. Powinienem skalować to w inny sposób?

Załączam kod i obrazek, by zilustrować problem.

import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;

public class Skalowanie {
  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable(){
      public void run(){
        JFrame frame=new JFrame();
        frame.add(new Obrazek());
        frame.setSize(300, 200);
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        frame.setVisible(true);
      }
    });
  }
}

  class Obrazek extends JPanel{
    Obrazek(){
      try{
        obraz=ImageIO.read(new File("napis.png"));
      }catch(IOException e){
        e.printStackTrace();
      }
    }
    public void paintComponent(Graphics g){
      super.paintComponent(g);

      if(obraz==null) return;
      Graphics2D g2=(Graphics2D)g;
      g2.scale(1./7, 1./7);

      g2.drawImage(obraz, 0, 0, this);
    }
    private Image obraz;
  };

proszę Was o pomoc i pozdrawiam
Tomek

0

do przeskalowania obrazka można użyć Image.getScaledInstance(int width, int height, int hints). Niestety trwa to zdecydowanie za długo:(

0

Dziękuję za podpowiedź szypxx.
Nie znałem setRenderingHints a faktycznie ustawienie tych wskazówek poprawia jakość. Wprawdzie jakość jest dużo słabsza niż przez getScaledInstance i dużym zmiejszeniu dalej napisy robią się mało czytelne, ale za to tworzy się to w przyzwoitym czasie, a na getScaledInstance czeka się i czeka.

Pokombinuję z parametrami pliku graficznego, może uda się poprawić wygląd zmieniając dpi, albo rozdzielczość tego pliku. Plik chciałem przechowywać w formacie do wydruku A4, ale zależy mi też żeby można byłogo zmniejszyć i czytać napisy obrazka na ekranie. Pewnie jest jakiś sposób, bo programy typu irfanView zmiejszają ten plik bardzo szybko i wszystko jest czytelne. Może należy zmiejszać o jakąś konkretną wartość by operacje były szybkie?

0

Poniżej masz przykład ulepszonego skalowania, który wykorzystuje technikę podziału downscalingu na mniejsze kroki (każdy krok dzieli przez dwa). To skalowanie powstało na podstawie dostępnych w necie pomysłów i algorytmów. Zmniejszone detale takie jak tekst są zwykle widoczne jeżeli mają prawo być widoczne. :)
Kod można sobie wykorzystać lub przerobić.

package com.olamagato.swing;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.RenderingHints;
import java.awt.Transparency;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.awt.image.ColorModel;
import java.awt.image.ConvolveOp;
import java.awt.image.IndexColorModel;
import java.awt.image.Kernel;
import java.awt.image.WritableRaster;
import java.util.Arrays;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

/**
 * Klasa opakowująca BufferedImage mająca zmodyfikowane skalowanie
 * @author Olamagato
 * @version 2.1
 */
public class Image2D
{  //ustawienia dla skalowania
  public enum Config { BEST_QUALITY, UNCHANGED_COLORS; }

  /**
   *
   * @param width
   * @param height
   * @param imageType
   */
  public Image2D(int width, int height, int imageType)
  {
    buf = new BufferedImage(width, height, imageType);
  }

  /**
   *
   * @param width
   * @param height
   * @param imageType
   * @param cm
   */
  public Image2D(int width, int height, int imageType, IndexColorModel cm)
  {
    buf = new BufferedImage(width, height, imageType, cm);
  }

  /**
   *
   * @param <K> typ klucza
   * @param <V> typ wartości
   * @param cm model koloru
   * @param raster typ rastra
   * @param isRasterPremultiplied flaga rastra
   * @param properties ustawienia BufferedImage
   */
  public <K,V> Image2D(ColorModel cm, WritableRaster raster,
    boolean isRasterPremultiplied, Map<K,V> properties)
  {
    @SuppressWarnings("UseOfObsoleteCollectionType")
    final java.util.Hashtable<K,V> ht =
      new java.util.Hashtable<>(properties);
    buf = new BufferedImage(cm, raster, isRasterPremultiplied, ht);
  }

  /**
   * Opakowuje istniejący obiekt Buffered Image
   * @param image opakowywany obraz
   */
  public Image2D(BufferedImage image) { buf = image; }

  /**
   * Opakowuje istniejący obiekt przez skopiowanie jego obiektu obrazu
   * @param image opakowywany obraz
   */
  public Image2D(Image2D image) { buf = image.getBufferedImage(); }

  /**
   * Skaluje obraz do podanego wymiaru
   * @param newSize rozmiar nowego obrazka
   * @param typSkalowania rodzaj skalowania
   * @return nowy wyskalowany do wymiaru obraz
   */
  public Image2D scale(Dimension newSize, final Config typSkalowania)
  {
    if(typSkalowania == Config.BEST_QUALITY)
      return scale(newSize.width, newSize.height,
        RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BICUBIC, true);
    else if(typSkalowania == Config.UNCHANGED_COLORS)
    {
      Image2D roboczy = new Image2D(GUI.getDefGraph()
        .createCompatibleImage(newSize.width, newSize.height,
        Transparency.TRANSLUCENT));
      Graphics2D g = roboczy.getBufferedImage().createGraphics();
      g.setRenderingHints(niezmienne_kolory);
      g.drawImage(roboczy.getBufferedImage(), 0, 0,
        newSize.width, newSize.height, null);
      g.dispose();
      return roboczy;
    }
    return null;
  }

  /**
   * Better up/down scaling.
   *
   * @param width new width
   * @param height new height
   * @param hint BufferedImage constans:
   * 1. SCALE_DEFAULT, SCALE_FAST,
   * 2. SCALE_SMOOTH,
   * 3. SCALE_REPLICATE, SCALE_AREA_AVERAGING
   *
   * @return rescaled image
   */
  public Image2D scale(final int width, final int height, final int hint)
  {
    Object h = RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_NEAREST_NEIGHBOR;
    Boolean q = false;
    switch(hint)
    {
      case BufferedImage.SCALE_DEFAULT: case BufferedImage.SCALE_FAST:
        break;
      case BufferedImage.SCALE_SMOOTH:
        q = true;
        h = RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR;
        break;
      case BufferedImage.SCALE_REPLICATE:
      case BufferedImage.SCALE_AREA_AVERAGING:
        h = RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR;
    }
    return scale(width, height, h, q);
  }

  /**
   * Use multi-step technique: start with original size, then
   * scale down in multiple passes with drawImage()
   * until the target size is reached
   * @param width the desired width of the scaled instance,
   *  in pixels
   * @param height the desired height of the scaled instance,
   *  in pixels
   * @param interpolation one of the rendering hints that corresponds to
   *  {@code RenderingHints.KEY_INTERPOLATION} (e.g.
   *  {@code RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_NEAREST_NEIGHBOR},
   *  {@code RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BILINEAR},
   *  {@code RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_BICUBIC})
   * @param highQuality if true, this method will use a multi-step
   *  scaling technique that provides higher quality than the usual
   *  one-step technique (only useful in downscaling cases, where
   *  {@code targetWidth} or {@code targetHeight} is
   *  smaller than the original dimensions, and generally only when
   *  the {@code BILINEAR} hint is specified)
   * @return a scaled version of the original {@code Image2D}
   */
  public Image2D scale(final int width, final int height,
    Object interpolation, final boolean highQuality)
  {
    int typ = buf.getType();
    if(typ == BufferedImage.TYPE_CUSTOM)
      typ = (buf.getTransparency() == Transparency.OPAQUE)?
        BufferedImage.TYPE_INT_RGB : BufferedImage.TYPE_INT_ARGB;
    //wielostopniowy downscaling
    int w = buf.getWidth(), h = buf.getHeight();
    //jednostopniowy upscaling lub gdy bez wysokiej jakości
    if (width > w || !highQuality) w = width;
    if (height > h || !highQuality) h = height;
    BufferedImage roboczy, wynik = buf;
    if(highQuality)
    {  //wygładzenie przed zmianą rozmiaru
      roboczy = new BufferedImage(w, h, typ);
      roboczy.setAccelerationPriority(NO_ACCELERATION);
      wygładzanie.filter(buf, roboczy);
      wynik = roboczy;
    }

    do //pętla dla wielostopniowego skalowania
    {  //dwukrotne zmniejszenie wymiarów w przypadku downscalingu
      if(w > width && (w >>>= 1) < width ) //uboczne przypisania!
        w = width;
      if(h > height && (h >>>= 1) < height ) //uboczne przypisania!
        h = height;
      roboczy = new BufferedImage(w, h, typ);
      roboczy.setAccelerationPriority(NO_ACCELERATION);
      Graphics2D g2 = roboczy.createGraphics();
      g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_INTERPOLATION,
        interpolation);
      g2.drawImage(wynik, 0, 0, w, h, null);
      g2.dispose();
      wynik = roboczy;
    }
    while(w != width || h != height);
    return new Image2D(wynik);
  }

  private static final ConvolveOp wygładzanie =
    new ConvolveOp(new Kernel(3, 3, wypełnij(new float[9], 1/9f)),
    ConvolveOp.EDGE_NO_OP, null);

  private static float[] wypełnij(float[] f, float liczba)
    { Arrays.fill(f, liczba); return f; }

  private static final
    RenderingHints niezmienne_kolory = niezmienne_kolory_init();

  private static RenderingHints niezmienne_kolory_init()
  {  //ustawić wszystkie potrzebne wartości RenderingHints
    RenderingHints.Key[] k =
    {
      RenderingHints.KEY_INTERPOLATION,
      RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
      RenderingHints.KEY_COLOR_RENDERING,
      RenderingHints.KEY_DITHERING,
      RenderingHints.KEY_STROKE_CONTROL,
      RenderingHints.KEY_RENDERING,
      RenderingHints.KEY_ALPHA_INTERPOLATION,
    };
    Object [] v =
    {
      RenderingHints.VALUE_INTERPOLATION_NEAREST_NEIGHBOR,
      RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_OFF,
      RenderingHints.VALUE_COLOR_RENDER_SPEED,
      RenderingHints.VALUE_DITHER_DISABLE,
      RenderingHints.VALUE_STROKE_PURE,
      RenderingHints.VALUE_RENDER_SPEED,
      RenderingHints.VALUE_ALPHA_INTERPOLATION_SPEED,
    };
    HashMap<RenderingHints.Key,Object> mapa = new HashMap<>();
    for(int i = 0; i < k.length; ++i)
      mapa.put(k[i],v[i]);
    return new RenderingHints(mapa);
  }

  /**
   * @return Wrapped Image
   */
  public BufferedImage getBufferedImage() { return buf; }

  private static final float NO_ACCELERATION = 0f;

  private BufferedImage buf;
}
0
Olamagato napisał(a)

Poniżej masz przykład ulepszonego skalowania...

Dziękuję:) przeanalizuję ten kod

Dziękuję i pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0