Dziedziczenie metody

0

Witam!
W projekcie używam 2 klasy.

MainClass.java
Music.java

MainClass importuje import src.Skatty.Music;

W klasie music jest dzialajacy kod odtwarzania pliku .wav.
Chcę dodać linijkę uruchamiającą clip.start w klasie MainClass gdy naciśnie się CTRL.
Klasa Music wygladą tak :

import javax.sound.sampled.*;
import java.io.*;
public class Music
{
 public static void main(String[] args) throws Exception
 {
   File soundFile = new File("Sword1.wav");
   AudioInputStream soundIn = AudioSystem.getAudioInputStream(soundFile);
   AudioFormat format = new AudioFormat(AudioFormat.Encoding.PCM_SIGNED,
          AudioSystem.NOT_SPECIFIED,
          16, 2, 4,
          AudioSystem.NOT_SPECIFIED, true);
   DataLine.Info info = new DataLine.Info(Clip.class, format);

   Clip clip = (Clip)AudioSystem.getLine(info);
   clip.open(soundIn);
   clip.start();
   while(clip.isRunning())
   {
    Thread.yield();
   }
 }
}

dodaję do MainClass

  if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_CONTROL) {
      System.out.print("HIT!");
      super.clip.start();
    }

przy kompilacji wyskakuje:

cannot find symbol variable clip
Proszę o pomoc. Z góry dziękuję.

0

Po pierwsze, zmienna clip jest zmienną lokalną metody main klasy Music. Nie jest widoczna nigdzie poza tą metodą. Zamień clip na pole w klasie Music.
Po drugie, klasa MainClass powinna zawierac referencję do obiektu klasy Music (można ją przekazać np. w konstruktorze), uruchomienie klipu wyglądało by tak:

   if (e.getKeyCode() == KeyEvent.VK_CONTROL))
     m.clip.start(); //m jest referencją do obiektu klasy Music
   }

Po trzecie, jaki to ma związek z dziedziczeniem metod?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0