JTable update

0

Witam
Mógłby mi ktoś pomóc z poniższym kodem:
Problem polega na tym, że komórka w postaci progressbara w ogóle nie wypełnia się
w trakcie pobierania pliku. Co jeszcze mam dodać do tego kodu aby wreszcie zadziałał ?

public class Test extends JFrame
{    
  public static void main(String[] args)
  {
   new Test().setVisible(true);
  }

  public Test()
  {    
    setSize(500,400);
    mod = new ModelTab();
    tab =new JTable(mod);    
    tab.setDefaultRenderer(JProgressBar.class, ren);
    add(new JScrollPane(tab));
  }  

  JTable tab;
  ModelTab mod;
  Render ren = new Render();
}

class Downloader implements Runnable
{  
  String link = "http://ember.cdburnerxp.se/cdbxp_setup_4.3.8.2631.exe";
  String dir = "C:\\abc\\";

public int downloaded=0;
public int sizeFile = -1;

public Downloader()
{    
  Thread t = new Thread(this);
  t.start();
}

public void run()
{  
  getFile();
}

public void getFile()
{      
  int kB = 1024;
  byte[] buff = new byte[kB];

  try
  {      
    URL url = new URL(link);
    HttpURLConnection http = (HttpURLConnection)url.openConnection();
    http.connect();

    sizeFile = this.getSIZE(http); 

    File file = new File(this.getFileName(url));      
    RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(dir+file ,"rw");
    raf.seek(downloaded);

    InputStream in = http.getInputStream();
    int reading = 0;

    while((reading=in.read(buff)) != -1)
    {
      if(sizeFile - downloaded <= kB)
      {
        buff = new byte[sizeFile - downloaded];
      }
      raf.write(buff, 0, reading);      
      **downloaded **+= reading ;    // zmienna wysłana do modelu tabeli
    }    
    raf.close();
    in.close();

  }catch(Exception e)
  {
    System.out.println(e.getMessage());
  }
}

String linkHTTP()
{  
  return link;
}

String getFileName(URL url)
{
  String fileName = url.getFile();
  return fileName.substring(fileName.lastIndexOf('/') + 1);
}

public int getSIZE(HttpURLConnection huc)
{  
  return huc.getContentLength();
}

}

class ModelTab extends AbstractTableModel
{  
  public ModelTab()
  {
    list.add(new Downloader());
  }

  String[] colName = {"Link","Size","Progres"};
  Class[] typCol = {String.class, Integer.class, JProgressBar.class};

  public ArrayList list = new ArrayList();

  public int getColumnCount()
  {
    return colName.length;
  }

  public String getColumnName(int col)
  {
    return colName[col];
  }

  public Class getColumnClass(int col)
  {
    return typCol[col];
  }

  public int getRowCount() 
  {
  return list.size();
  }

  public Object getValueAt(int row, int column)
  {    
    Downloader d = (Downloader) list.get(row);

    switch (column) 
    {
    case 0:
      return d.linkHTTP();
    case 1:
      return d.sizeFile;     
    case 2: 
      return d.**downloaded**;           
    }
    return "";
  }

  public void setValueAt(Object val, int row, int column)
  {    
    Downloader d = (Downloader)list.get(row);

    switch(column)
    {
    case 2: d.**downloaded **= (Integer)val;
    }    
    fireTableCellUpdated( row, column);
  }    
}

class Render extends JProgressBar implements TableCellRenderer
{  
  public Render()
  {  setMinimum(0);
    setMaximum(100);
    setStringPainted(true);
  }

  public Component getTableCellRendererComponent(JTable arg0, Object value,
      boolean arg2, boolean arg3, int arg4, int arg5)
  {  
    setValue((Integer) value);
    return this;        
  }
}
0

Dobrze widzę? Tworzysz progressbara z jakaś początkową wartością, potem zmieniasz wartość tej zmiennej która była wartością początkową i liczysz na to ze automagicznie zostanie zupdatowany interfejs i jeszcze wszelkie repaint() wywołają się same? Ciekawa koncepcja. A może jednak zamiast jakiejś zmiennej przekażesz do tego wątku referencje do progressbara i będziesz ustawiał jego pozycję?

0

@Shalom przekazałem referencje modelu tabeli do konstruktora Downloader, w pętli wywołałem metodę setValueAt dla kolumny 2 gdzie jest to klasa progresbara i dalej nie działa.

ModelTab mod;
public Downloader(ModelTab m)
{this.mod = m;}
.....
pobrane += odczyt ;          
      mod.setValueAt(pobrane, 0, 2);
      mod.fireTableDataChanged();

Gdzie dalej jest błąd lub czego jeszcze brakuje ?

0

Ok, nie zauważyłem że ty sobie te dane z tego downloadera odczytujesz. W takim razie pierwszy kod był prawie ok, z tą różnicą ze chyba nie wiesz jak liczy się %... i śmiało założyłeś że tabela automagicznie wie kiedy się updatować.

import java.awt.Component;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;
import javax.swing.table.TableCellRenderer;

public class Test extends JFrame {
  public static void main(String[] args) {
    new Test().setVisible(true);
  }

  public Test() {
    setSize(500, 400);
    mod = new ModelTab();
    tab = new JTable(mod);
    tab.setDefaultRenderer(JProgressBar.class, ren);
    add(new JScrollPane(tab));
  }

  JTable tab;
  ModelTab mod;
  Render ren = new Render();
}

class Downloader implements Runnable {
  String link = "http://ember.cdburnerxp.se/cdbxp_setup_4.3.8.2631.exe";
  String dir = "d:";

  public int downloaded = 0;
  public int sizeFile = -1;
  ModelTab mod;

  public Downloader(ModelTab m) {
    this.mod = m;
    Thread t = new Thread(this);
    t.start();
  }

  @Override
  public void run() {
    getFile();
  }

  public void getFile() {
    int kB = 1024;
    byte[] buff = new byte[kB];

    try {
      URL url = new URL(link);
      HttpURLConnection http = (HttpURLConnection) url.openConnection();
      http.connect();

      sizeFile = this.getSIZE(http);

      File file = new File(this.getFileName(url));
      RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(dir + file, "rw");
      raf.seek(downloaded);

      InputStream in = http.getInputStream();
      int reading = 0;

      while ((reading = in.read(buff)) != -1) {
        if (sizeFile - downloaded <= kB) {
          buff = new byte[sizeFile - downloaded];
        }
        raf.write(buff, 0, reading);
        downloaded += reading;
        mod.fireTableDataChanged();
      }
      raf.close();
      in.close();

    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }

  String linkHTTP() {
    return link;
  }

  String getFileName(URL url) {
    String fileName = url.getFile();
    return fileName.substring(fileName.lastIndexOf('/') + 1);
  }

  public int getSIZE(HttpURLConnection huc) {
    return huc.getContentLength();
  }

}

class ModelTab extends AbstractTableModel {
  String[] colName = { "Link", "Size", "Progres" };
  Class[] typCol = { String.class, Integer.class, JProgressBar.class };
  public ArrayList<Downloader> list = new ArrayList<Downloader>();

  public ModelTab() {
    list.add(new Downloader(this));
  }

  @Override
  public int getColumnCount() {
    return colName.length;
  }

  @Override
  public String getColumnName(int col) {
    return colName[col];
  }

  @Override
  public Class getColumnClass(int col) {
    return typCol[col];
  }

  @Override
  public int getRowCount() {
    return list.size();
  }

  @Override
  public Object getValueAt(int row, int column) {
    Downloader d = list.get(row);

    switch (column) {
    case 0:
      return d.linkHTTP();
    case 1:
      return d.sizeFile;
    case 2:
      return new Integer(d.downloaded * 100 / d.sizeFile);
    }
    return "";
  }

  @Override
  public void setValueAt(Object val, int row, int column) {
    Downloader d = list.get(row);

    switch (column) {
    case 2:
      d.downloaded = (Integer) val;
    }
    fireTableCellUpdated(row, column);
  }
}

class Render extends JProgressBar implements TableCellRenderer {
  public Render() {
    setMinimum(0);
    setMaximum(100);
    setStringPainted(true);
  }

  @Override
  public Component getTableCellRendererComponent(JTable arg0, Object value, boolean arg2, boolean arg3, int arg4, int arg5) {
    setValue((Integer) value);
    return this;
  }
}
0

@Shalom dzięki za pomoc, działa jak powinno

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0