JTable update

Odpowiedz Nowy wątek
2011-09-01 06:54
0

Witam
Mógłby mi ktoś pomóc z poniższym kodem:
Problem polega na tym, że komórka w postaci progressbara w ogóle nie wypełnia się
w trakcie pobierania pliku. Co jeszcze mam dodać do tego kodu aby wreszcie zadziałał ?

public class Test extends JFrame
{       
    public static void main(String[] args)
    {
      new Test().setVisible(true);
    }
 
    public Test()
    {       
        setSize(500,400);
        mod = new ModelTab();
        tab =new JTable(mod);       
        tab.setDefaultRenderer(JProgressBar.class, ren);
        add(new JScrollPane(tab));
    }   
 
    JTable tab;
    ModelTab mod;
    Render ren = new Render();
}
 
class Downloader implements Runnable
{   
    String link = "http://ember.cdburnerxp.se/cdbxp_setup_4.3.8.2631.exe";
    String dir = "C:\\abc\\";
 
public int downloaded=0;
public int sizeFile = -1;
 
public Downloader()
{       
    Thread t = new Thread(this);
    t.start();
}
 
public void run()
{   
    getFile();
}
 
public void getFile()
{           
    int kB = 1024;
    byte[] buff = new byte[kB];
 
    try
    {           
        URL url = new URL(link);
        HttpURLConnection http = (HttpURLConnection)url.openConnection();
        http.connect();
 
        sizeFile = this.getSIZE(http);  
 
        File file = new File(this.getFileName(url));            
        RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(dir+file ,"rw");
        raf.seek(downloaded);
 
        InputStream in  = http.getInputStream();
        int reading = 0;
 
        while((reading=in.read(buff)) != -1)
        {
            if(sizeFile - downloaded <= kB)
            {
                buff = new byte[sizeFile - downloaded];
            }
            raf.write(buff, 0, reading);            
            **downloaded **+=  reading ;        // zmienna wysłana do modelu tabeli
        }       
        raf.close();
        in.close();
 
    }catch(Exception e)
    {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
 
String linkHTTP()
{   
    return link;
}
 
String getFileName(URL url)
{
   String fileName = url.getFile();
   return fileName.substring(fileName.lastIndexOf('/') + 1);
}
 
public int getSIZE(HttpURLConnection huc)
{   
    return huc.getContentLength();
}
 
}
 
class ModelTab extends AbstractTableModel
{   
    public ModelTab()
    {
        list.add(new Downloader());
    }
 
    String[] colName = {"Link","Size","Progres"};
    Class[] typCol = {String.class, Integer.class, JProgressBar.class};
 
    public ArrayList list = new ArrayList();
 
    public int getColumnCount()
    {
        return colName.length;
    }
 
    public String getColumnName(int col)
    {
        return colName[col];
    }
 
    public Class getColumnClass(int col)
    {
        return typCol[col];
    }
 
    public int getRowCount() 
    {
    return list.size();
    }
 
    public Object getValueAt(int row, int column)
    {       
        Downloader d = (Downloader) list.get(row);
 
        switch (column) 
        {
        case 0:
            return d.linkHTTP();
        case 1:
            return  d.sizeFile;         
        case 2: 
            return d.**downloaded**;                     
        }
       return "";
    }
 
    public void setValueAt(Object val, int row, int column)
    {        
        Downloader d = (Downloader)list.get(row);
 
        switch(column)
        {
        case 2: d.**downloaded **= (Integer)val;
        }       
        fireTableCellUpdated( row,  column);
    }       
}
 
class Render  extends JProgressBar implements TableCellRenderer
{   
    public Render()
    {   setMinimum(0);
        setMaximum(100);
        setStringPainted(true);
    }
 
    public Component getTableCellRendererComponent(JTable arg0, Object value,
            boolean arg2, boolean arg3, int arg4, int arg5)
    {   
        setValue((Integer) value);
        return this;                
    }
}
edytowany 1x, ostatnio: rincon, 2011-09-01 06:56

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 09:19
0

Dobrze widzę? Tworzysz progressbara z jakaś początkową wartością, potem zmieniasz wartość tej zmiennej która była wartością początkową i liczysz na to ze automagicznie zostanie zupdatowany interfejs i jeszcze wszelkie repaint() wywołają się same? Ciekawa koncepcja. A może jednak zamiast jakiejś zmiennej przekażesz do tego wątku referencje do progressbara i będziesz ustawiał jego pozycję?


Na PW przyjmuje tylko (ciekawe!) zlecenia. Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie.

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 10:47
0

@Shalom przekazałem referencje modelu tabeli do konstruktora Downloader, w pętli wywołałem metodę setValueAt dla kolumny 2 gdzie jest to klasa progresbara i dalej nie działa.

ModelTab mod;
public Downloader(ModelTab m)
{this.mod = m;}
.....
pobrane +=  odczyt ;                    
            mod.setValueAt(pobrane, 0, 2);
            mod.fireTableDataChanged();

Gdzie dalej jest błąd lub czego jeszcze brakuje ?

edytowany 1x, ostatnio: rincon, 2011-09-01 10:49

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 12:36

Ok, nie zauważyłem że ty sobie te dane z tego downloadera odczytujesz. W takim razie pierwszy kod był prawie ok, z tą różnicą ze chyba nie wiesz jak liczy się %... i śmiało założyłeś że tabela automagicznie wie kiedy się updatować.

import java.awt.Component;
import java.io.File;
import java.io.InputStream;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
import java.util.ArrayList;
 
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JProgressBar;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;
import javax.swing.table.TableCellRenderer;
 
public class Test extends JFrame {
    public static void main(String[] args) {
        new Test().setVisible(true);
    }
 
    public Test() {
        setSize(500, 400);
        mod = new ModelTab();
        tab = new JTable(mod);
        tab.setDefaultRenderer(JProgressBar.class, ren);
        add(new JScrollPane(tab));
    }
 
    JTable tab;
    ModelTab mod;
    Render ren = new Render();
}
 
class Downloader implements Runnable {
    String link = "http://ember.cdburnerxp.se/cdbxp_setup_4.3.8.2631.exe";
    String dir = "d:";
 
    public int downloaded = 0;
    public int sizeFile = -1;
    ModelTab mod;
 
    public Downloader(ModelTab m) {
        this.mod = m;
        Thread t = new Thread(this);
        t.start();
    }
 
    @Override
    public void run() {
        getFile();
    }
 
    public void getFile() {
        int kB = 1024;
        byte[] buff = new byte[kB];
 
        try {
            URL url = new URL(link);
            HttpURLConnection http = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            http.connect();
 
            sizeFile = this.getSIZE(http);
 
            File file = new File(this.getFileName(url));
            RandomAccessFile raf = new RandomAccessFile(dir + file, "rw");
            raf.seek(downloaded);
 
            InputStream in = http.getInputStream();
            int reading = 0;
 
            while ((reading = in.read(buff)) != -1) {
                if (sizeFile - downloaded <= kB) {
                    buff = new byte[sizeFile - downloaded];
                }
                raf.write(buff, 0, reading);
                downloaded += reading;
                mod.fireTableDataChanged();
            }
            raf.close();
            in.close();
 
        } catch (Exception e) {
            System.out.println(e.getMessage());
        }
    }
 
    String linkHTTP() {
        return link;
    }
 
    String getFileName(URL url) {
        String fileName = url.getFile();
        return fileName.substring(fileName.lastIndexOf('/') + 1);
    }
 
    public int getSIZE(HttpURLConnection huc) {
        return huc.getContentLength();
    }
 
}
 
class ModelTab extends AbstractTableModel {
    String[] colName = { "Link", "Size", "Progres" };
    Class[] typCol = { String.class, Integer.class, JProgressBar.class };
    public ArrayList<Downloader> list = new ArrayList<Downloader>();
 
    public ModelTab() {
        list.add(new Downloader(this));
    }
 
    @Override
    public int getColumnCount() {
        return colName.length;
    }
 
    @Override
    public String getColumnName(int col) {
        return colName[col];
    }
 
    @Override
    public Class getColumnClass(int col) {
        return typCol[col];
    }
 
    @Override
    public int getRowCount() {
        return list.size();
    }
 
    @Override
    public Object getValueAt(int row, int column) {
        Downloader d = list.get(row);
 
        switch (column) {
        case 0:
            return d.linkHTTP();
        case 1:
            return d.sizeFile;
        case 2:
            return new Integer(d.downloaded * 100 / d.sizeFile);
        }
        return "";
    }
 
    @Override
    public void setValueAt(Object val, int row, int column) {
        Downloader d = list.get(row);
 
        switch (column) {
        case 2:
            d.downloaded = (Integer) val;
        }
        fireTableCellUpdated(row, column);
    }
}
 
class Render extends JProgressBar implements TableCellRenderer {
    public Render() {
        setMinimum(0);
        setMaximum(100);
        setStringPainted(true);
    }
 
    @Override
    public Component getTableCellRendererComponent(JTable arg0, Object value, boolean arg2, boolean arg3, int arg4, int arg5) {
        setValue((Integer) value);
        return this;
    }
}

Na PW przyjmuje tylko (ciekawe!) zlecenia. Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie.
edytowany 1x, ostatnio: Shalom, 2011-09-01 12:36

Pozostało 580 znaków

2011-09-01 18:40
0

@Shalom dzięki za pomoc, działa jak powinno

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0