Witajcie,
Proszę o pomoc. Próbuję wykonać dwa zapytania (tylko dla testu są one takie same). W rezultacie pierwsze zapytanie jest realizowane, w drugim pojawia się SQLException (java.sql.SQLException: ResultSet is from UPDATE. No Data.).
Gdzie tkwi mój błąd ?

Oczywiście dodaje kod, z którego usunałęm zbędne rzeczy:

 1. Główna klasa, w metodzie klasy uruchamiane jest zapytanie SQL.
  
  package barcodeReader;

import dbConnection.SQLQueryCheckUser;

public class Reader {

public static void main(String[] args) throws Exception {
  // zmienna pomocnicza
  String us_workerID = "777777";
  // zapytnie
  String queryCheckUser = "SELECT us_name, us_surname, us_position, us_lockMachine, us_machine FROM sls_user WHERE us_workerID="
      + us_workerID;

  String[] resultOfSQLQueryCheckUser = null;

  System.out.println(queryCheckUser);
  try {
    // wywołanie zapytania
    resultOfSQLQueryCheckUser = SQLQueryCheckUser.query(queryCheckUser);
  } catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
  }
  // wywołanie metody wyskakującego onka (powycinałem nieistotną część
  // kodu)
  TimeLineOperatorMenu.popUp("Czas operatora", "20", us_workerID);
}

}


-----
SQLQueryCheckUser:

package dbConnection;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class SQLQueryCheckUser {

public static String[] query(String query) throws Exception {

  Connection connectionSLS = ConnectionSLSdb.makeConnection();
  Statement statementSLS = null;

  try {
    statementSLS = connectionSLS.createStatement();
  } catch (Exception exc) {
    System.out.println(exc);
    System.exit(1);
  }

  ResultSet resultOfQuery = null;
  try {
    resultOfQuery = statementSLS.executeQuery(query);

  } catch (SQLException exc) {
    System.out.println("SQL except.: " + exc.getMessage());
    System.out.println("SQL state : " + exc.getSQLState());
    System.out.println("Vendor errc: " + exc.getErrorCode());

    System.exit(1);
  }

  String[] result = new String[5];

  if (!resultOfQuery.next()) {
    System.out.println("null");// U S U Ń ! ! !********
    result[0] = "noAnswer";
  } else {
    resultOfQuery.beforeFirst();
    while (resultOfQuery.next()) {
      result[0] = resultOfQuery.getString(1);
      result[1] = resultOfQuery.getString(2);
      result[2] = resultOfQuery.getString(3);
      result[3] = resultOfQuery.getString(4);
      result[4] = resultOfQuery.getString(5);
      System.out.println("result: " + result[0] + " " + result[1]
          + " " + result[2] + " " + result[3] + " " + result[4]);
    }
  }

  try {
    statementSLS.close();
    connectionSLS.close();
  }

  catch (SQLException exc) {
    System.out.println(exc);
    System.exit(1);
  }
  return result;
}

}


-----
TimeLineOperatorMenu:

package barcodeReader;
import dbConnection.SQLQueryActivities;
import dbConnection.SQLQueryCheckUser;

public class TimeLineOperatorMenu {
public static void popUp(String headerOfFrame, String line,
String us_workerID) {

  String queryActivities = "SELECT us_name, us_surname, us_position, us_lockMachine, us_machine FROM sls_user WHERE us_workerID="
      + us_workerID;
  String[] resultOfSQLQueryActivities = null;

  System.out.println(queryActivities);
  try {
    resultOfSQLQueryActivities = SQLQueryActivities
        .query(queryActivities);
  } catch (Exception e) {
    // TODO Auto-generated catch block
    e.printStackTrace();
  }
}

}


-----
SQLQueryActivities:

package dbConnection;

import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.sql.Statement;

public class SQLQueryActivities {

public static String[] query(String query) throws Exception {

  Connection connectionSLS = ConnectionSLSdb.makeConnection();
  Statement statementSLS = null;

  try {
    statementSLS = connectionSLS.createStatement();
  } catch (Exception exc) {
    System.out.println(exc);
    System.exit(1);
  }

  ResultSet resultOfQuery = null;
  try {
    statementSLS.executeQuery(query);
    resultOfQuery = statementSLS.getResultSet();

  } catch (SQLException exc) {
    System.out.println("SQL except.: " + exc.getMessage());
    System.out.println("SQL state : " + exc.getSQLState());
    System.out.println("Vendor errc: " + exc.getErrorCode());
    System.exit(1);

  }

  String[] result = new String[5];

  if (!resultOfQuery.next()) {
    System.out.println("null");// U S U Ń ! ! !********
    result[0] = "noAnswer";
  } else {
    resultOfQuery.beforeFirst();
    while (resultOfQuery.next()) {
      result[0] = resultOfQuery.getString(1);
      result[1] = resultOfQuery.getString(2);
      result[2] = resultOfQuery.getString(3);
      result[3] = resultOfQuery.getString(4);
      result[4] = resultOfQuery.getString(5);
      System.out.println("result: " + result[0] + " " + result[1]
          + " " + result[2] + " " + result[3] + " " + result[4]);
    }
  }

  try {
    statementSLS.close();
    connectionSLS.close();
  }

  catch (SQLException exc) {
    System.out.println(exc);
    System.exit(1);
  }

  return result;
}

}


----
dbConnection

package dbConnection;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;

public class ConnectionSLSdb {

public static Connection makeConnection() {
  Connection connectionSLS = null;
  String databaseSLS = "jdbc:mysql://localhost:3306/sls";
  String userSLS = "root";
  String passSLS = "test";

  try {
    Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");

    connectionSLS = DriverManager.getConnection(databaseSLS, userSLS,
        passSLS);
  } catch (Exception exc) {
    System.out.println(exc);
    System.exit(1);
  }

  return connectionSLS;
}

}Z góry dziękuję za pomoc ! :-)