Sprawdzałem działanie tej klasy takim kodem:

 if(fc.showOpenDialog(this)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
 {
   try
   {
     File file=fc.getSelectedFile();
     FilePermission perm=new FilePermission(file.getAbsolutePath(),"read");
     AccessController.checkPermission(perm);

Ku mojemu zdziwieniu wyjątek pojawiał się

 • dla każdego pliku spoza katalogu bieżącego, jeżeli klasy były luzem
 • dla wszystkich plików poza jarem, jeżeli klasy były spakowane.
  Wskazywane pliki program mógł oczywiście czytać.
  Klasa wymaga remontu, czy ja źle z niej korzystam?