Sprawdzałem działanie tej klasy takim kodem:

  if(fc.showOpenDialog(this)==JFileChooser.APPROVE_OPTION)
  {
      try
      {
          File file=fc.getSelectedFile();
          FilePermission perm=new FilePermission(file.getAbsolutePath(),"read");
          AccessController.checkPermission(perm);

Ku mojemu zdziwieniu wyjątek pojawiał się

  • dla każdego pliku spoza katalogu bieżącego, jeżeli klasy były luzem
  • dla wszystkich plików poza jarem, jeżeli klasy były spakowane.
    Wskazywane pliki program mógł oczywiście czytać.
    Klasa wymaga remontu, czy ja źle z niej korzystam?

To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell