Testy jednostkowe (liczby zespolone)

0

Mam klasę Complex:

public final class Complex {
  private final double re;
  private final double im;
  public static final Complex ZERO = new Complex(0,0);
  public static final Complex ONE = new Complex(1,0);
  public static final Complex I = new Complex(0,1);

  public Complex(double re, double im){
    this.re = re;
    this.im = im;
  }

  public double realPart(){
    return re;
  }
  public double imagPart(){
    return im;
  }
  public Complex add(Complex c){
    return new Complex(re+c.re,im+c.im);
  }
  public Complex subtract(Complex c){
    return new Complex(re-c.re,im-c.im);
  }
  public Complex multiply(Complex c){
    return new Complex(re*c.re-im*c.im,
              re*c.im+im*c.re);
  }
  public Complex divide(Complex c){
    double tmp = c.re*c.re + c.im*c.im;
    return new Complex((re*c.re+im*c.im)/tmp,
              (im*c.re-re*c.im)/tmp);
  }
  @Override
  public boolean equals(Object o){
    if(o==this) return true;
    if(!(o instanceof Complex)) return false;
    Complex c = (Complex) o;
    return Double.compare(re,c.re) == 0 && Double.compare(im, c.im)==0;
  }

  public int hashCode(){
    int result = 17 + hashDouble(re);
    result = 31* result+ hashDouble(im);
    return result;
  }

  private static int hashDouble(double val){
    long longBits = Double.doubleToLongBits(val);
    return (int) (longBits^(longBits >>> 32));
  }
  @Override
  public String toString(){
    return "("+re+"+"+im+"i)";
  }
}

Jakie i jak mogę zrobić testy?

Czy mogą być takie:

public class ComplexTest {
  private double eps;
  @Before
  public void setUp(){
    eps = 10*Double.MIN_VALUE;

  }
  @Test
  public void testCons3(){
    Complex a = new Complex(2,3);
    assertEquals(2.0, a.realPart(), eps);
    assertEquals(3.0, a.imagPart(), eps);
  }
  @Test
  public void testadd(){
      Complex a = new Complex(2,3);
      Complex b = new Complex(4,7);
      a.add(b);
      assertEquals(2.0, a.realPart(), eps);
      assertEquals(3.0, a.imagPart(), eps);
  }
  @Test
  public void testsubtract(){
      Complex a = new Complex(2,3);
      Complex b = new Complex(4,7);
      a.subtract(b);
      assertEquals(2.0, a.realPart(), eps);
      assertEquals(3.0, a.imagPart(), eps);
  }
    public void testmultiply(){
      Complex a = new Complex(2,3);
      Complex b = new Complex(4,7);
      a.multiply(b);
      assertEquals(2.0, a.realPart(), eps);
      assertEquals(3.0, a.imagPart(), eps);
  }
    public void testdivide(){
      Complex a = new Complex(2,3);
      Complex b = new Complex(4,7);
      a.divide(b);
      assertEquals(2.0, a.realPart(), eps);
      assertEquals(3.0, a.imagPart(), eps);
  }

  public static void main(String[] args){
    JUnitCore.main("complex.ComplexTest");
  }
}
0

Ja bym wpierw podrasował trochę definicje klasy:

 • jakoś trzeba obsłużyć dzielenie przez zero,
 • metoda toString() gdy im<0 wyświetli coś takiego (3+-4i).
0

Ja Ci w testach nie pomogę...ale dzięki za wklejenie kodu - zawsze chciałem się dowiedzieć jak zrobić własny typ danych:)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0