Testy jednostkowe

0

Witajcie,
Uczę się uprawiać TDD. Moja klasa i testy:

public class DatabaseHelperImpl implements DatabaseHelper {

  private DataSource dataSource;

  public DatabaseHelperImpl(DataSource dataSource) {
    this.dataSource = dataSource;
  }

  @Override
  public <T> List<T> select(String query, RowMapper<T> rowMapper, Object... params) {
    try (Connection connection = this.dataSource.getConnection()) {
      try (PreparedStatement preparedStatement = connection.prepareStatement(query)) {
        try (ResultSet resultSet = preparedStatement.executeQuery()) {
          List<T> result = new ArrayList<>();
          while (resultSet.next()) {
            result.add(rowMapper.map(resultSet));
          }
          return result;
        }
      }
    } catch (SQLException ex) {
      throw new RuntimeException(ex);
    }
  }

}

@RunWith(MockitoJUnitRunner.class)
public class DatabaseHelperTest {

  @Mock
  private DataSource dataSource;
  @Mock
  private Connection connection;
  @Mock
  private PreparedStatement preparedStatement;
  private DatabaseHelper databaseHelper;

  @Before
  public void init() {
    this.databaseHelper = new DatabaseHelperImpl(dataSource);
  }

  @Test(expected = RuntimeException.class)
  public void shouldThrowExceptionOnConnectionCreationFailed() throws SQLException {
    when(this.dataSource.getConnection()).thenThrow(new SQLException("dummy exception"));

    this.databaseHelper.select("", resultSet -> new Object());
  }

  @Test(expected = RuntimeException.class)
  public void shouldThrowExceptionOnPreparedStatementCreationFailed() throws SQLException {
    when(this.dataSource.getConnection()).thenReturn(this.connection);
    when(this.connection.prepareStatement(any(String.class))).thenThrow(new SQLException("Dummy exception"));

    this.databaseHelper.select("", resultSet -> new Object());
  }

  @Test
  public void shouldPrepareStatementWithGivenQuery() throws SQLException {
    String query = "Sample query";
    when(this.dataSource.getConnection()).thenReturn(this.connection);
    when(this.connection.prepareStatement(any(String.class))).thenReturn(this.preparedStatement);
    when(this.preparedStatement.executeQuery()).thenReturn(Mockito.mock(ResultSet.class));

    this.databaseHelper.select(query, resultSet -> new Object());

    verify(this.connection, atLeastOnce()).prepareStatement(eq(query));
  }

  @Test
  public void shouldMapRowWithResultSet() throws SQLException {
    ResultSetSavingRowMapper resultSetSavingRowMapper = new ResultSetSavingRowMapper();
    ResultSet result = Mockito.mock(ResultSet.class);

    when(result.next()).thenAnswer(new Answer<Boolean>() {
      private boolean first = true;

      @Override
      public Boolean answer(InvocationOnMock invocationOnMock) throws Throwable {
        boolean val = this.first;
        this.first = !this.first;
        return val;
      }
    });
    when(this.dataSource.getConnection()).thenReturn(this.connection);
    when(this.connection.prepareStatement(any(String.class))).thenReturn(this.preparedStatement);
    when(this.preparedStatement.executeQuery()).thenReturn(result);

    this.databaseHelper.select("", resultSetSavingRowMapper);

    assertEquals(result, resultSetSavingRowMapper.getResultSet());
  }

  public class ResultSetSavingRowMapper implements DatabaseHelper.RowMapper<Object> {

    @Setter
    @Getter
    private Object returnValue = new Object();
    @Getter
    private ResultSet resultSet;

    @Override
    public Object map(ResultSet resultSet) {
      this.resultSet = resultSet;
      return this.returnValue;
    }
  }

}

I tutaj pojawia się moje pytanie.
Testy powinny być aż tak dokładne? Jeżeli nie to które są zbędne?
Testy powinny zajmować więcej miejsca od kodu?
Co w nich poprawić?

0

Tak, testy jednostkowe działają „dokładnie”, czyli na małych kawałkach kodu.
U ciebie, są zagmatwane, ale to wynik zagmatwanego kodu. BTW, te trzy try można zastąpić konstrukcją try(Connection c =...; PreparedStatement p=c.preparedStatement(); ResultSet r = ...) Nie będzie tak razić :) a najlepiej to jednak rozmontować na trzy metody.

Tak, testy zazwyczaj zajmują więcej niż kod.

Chociażby zamiast thenAnswer użyj thenReturn, które przyjmuje wiele parametrów i będzie zwracać ostatni, jeżeli ilość wywołań jest większa niż ilość parametrów. Nie podobają mi się testy związane z weryfikowaniem czy dana metoda została wywołana. Znacznie lepiej jest stworzyć pewien przepływ i weryfikować jego wynik, co powinno być jednoznaczne z wywołaniem poszczególnych metod.

0

Podzieliłbym to przynajmniej na 2 metody:

 1. Taką która zwraca prepared statement (albo lepiej optionala na wypadek failu)
 2. Taką która odpala statement i pobiera wyniki.
  Od razu testy sie uproszczą.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1