Witam Serdecznie.

Mam proszę Państwa problem. Muszę napisać prostą aplikacje klient serwer. Oto co ma robić ta aplikacja:

"Użytkownik otwiera okienko serwera, który oczekuje na połączenie od klientów. Po nawiązaniu połączenia (koniecznie każde w osobnym wątku), w okienku serwera można wybrać "radio-buttonem" jedną z komend:
-wyślij tekst (podany w polu tekstowym)
-rysuj kółko na zadanej pozycji
-odtwórz jakiś dźwięk
Po kliknięciu "wyślij komendę" serwer wysyła wszystkim klientom odpowiedni rozkaz. Klienci podłączeni do serwera oczekują na niego i gdy nadejdzie natychmiast go wykonują. Oczywiście obsługa rodzaju błędów musi być oparta na wyjątkach."

Zrobiłem w tej chwili taki niby komunikator przez który można wysyłać wiadomość. Poniżej zamieszczam kody:

Serwer


import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;
import java.net.InetAddress;

public class serwer extends javax.swing.JFrame {

 
  public serwer() {
    initComponents();
  }

  
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    textArea1 = new java.awt.TextArea();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("serwer");

    jButton1.setText("Wyślij");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        wyslij(evt);
      }
    });

    jTextField2.setText("192.168.1.100");

    jLabel1.setText("Napisz wiadomość");

    jLabel2.setText("Podaj adres IP");

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(138, 138, 138)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 174, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addGap(99, 99, 99)
            .addComponent(jButton1)
            .addGap(196, 196, 196))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel2)
            .addContainerGap())
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jLabel1)
            .addContainerGap())
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
              .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(textArea1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 454, Short.MAX_VALUE))
            .addContainerGap())))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(textArea1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 231, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(24, 24, 24)
        .addComponent(jLabel1)
        .addGap(5, 5, 5)
        .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(11, 11, 11)
        .addComponent(jLabel2)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(jButton1))
        .addContainerGap(31, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void wyslij(java.awt.event.ActionEvent evt) {            
    int port = 5500;
    String adresip = jTextField2.getText();
    String napis = jTextField1.getText();
    String wiadomosc = "";

    try {
     InetAddress servAddr = InetAddress.getByName(adresip);
     String data = napis;
     byte buf[] = data.getBytes();
     DatagramSocket socket = new DatagramSocket();
     DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length, servAddr, port);
     socket.send(packet);
     wiadomosc=wiadomosc+"wyslano do: "+adresip+"wiadomosc "+napis+"\n";
     textArea1.setText("");
     jTextField1.setText("");
    }
    catch(Exception ex){
      System.err.println(ex);

    }

  }            

 
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new serwer().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  private java.awt.TextArea textArea1;
  // End of variables declaration          

}

Klient


import java.net.DatagramPacket;
import java.net.DatagramSocket;

public class klient extends javax.swing.JFrame {

  public klient() {
    initComponents();
  }

  
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    textArea1 = new java.awt.TextArea();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Klient");

    jButton1.setText("Nasłuchuj");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        nasluchuj(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(98, 98, 98)
        .addComponent(textArea1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 424, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(74, Short.MAX_VALUE))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(263, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jButton1)
        .addGap(260, 260, 260))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGap(25, 25, 25)
        .addComponent(textArea1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 212, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(36, 36, 36)
        .addComponent(jButton1)
        .addContainerGap(57, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void nasluchuj(java.awt.event.ActionEvent evt) {              
    int port = 5500;
    try{
      DatagramSocket socket = new DatagramSocket(port);
      while(true){
        byte[] buf = new byte[100];
        DatagramPacket packet = new DatagramPacket(buf, buf.length);
        socket.receive(packet);
        textArea1.setText("Dane odebrane ["+new String(packet.getData()).trim()+"]");


      }
    }
    catch(Exception e) {
      System.err.println(e);
    }
  }             

  
  public static void main(String args[]) {
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new klient().setVisible(true);
      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private java.awt.TextArea textArea1;
  // End of variables declaration          

}

Mam teraz problem z pozostałą częścią projektu. Czy w ogóle to co napisałem do tej pory spełnia wymagania jakie mam postawione? Tzn te połączenia będą nawiązywane w osobnym wątku? I jak rozwiązać tą część z dźwiękiem i rysowaniem kółka? Niestety moja widza odnośnie javy nie jest zbyt wielka dlatego proszę Państwa o pomoc. Pod tym linkiem zamieściłem to co zrobiłem do tej pory (pliki): http://www.sendspace.pl/file/6248b4748ef5300fb90106f

Bardzo proszę o pomoc
Pozdrawiam.