TCP Klient-Serwer

0

Witam, na chwilę dysponuję kodem który umożliwia wysłanie wiadomości do aplikacji pełniącej rolę serwera.
Poniżej zamieszczam kod. Chciałbym aby aplikacja działała w ten sposób: klient łączy się do serwera, serwer zlicza ilu klientów jest aktualnie do niego połączonych, dalej serwer ma wątek który sprawdza parametry i w niektórych przypadkach wysyła do wszystkich klientów informację, po czym jeden z klientów może, ale nie musi obsłużyć daną informację, przez co ponownie komunikuje się z serwerem, aby ten wysłał informacje o tym do pozostałych klientów. Najtrudniejsze jest utrzymanie listy klientów, nie wiem w jaki sposób to realizować?

Kod Serwera:

    public class Client
    {
      TcpClient _client = null;
      byte[] buffer;

      public Client(TcpClient client)
      {
        _client = client;
        buffer = new byte[_client.ReceiveBufferSize];
        _client.GetStream().BeginRead(buffer, 0, _client.ReceiveBufferSize, receiveMessage, null);
      }

      public void receiveMessage(IAsyncResult ar)
      {
        int bytesRead;
        try
        {
          lock (_client.GetStream())
          {
            bytesRead = _client.GetStream().EndRead(ar);
          }

          if (bytesRead < 1)
          {
            return;
          }
          else
          {
            string messageReceived = ASCIIEncoding.ASCII.GetString(buffer, 0, bytesRead);
            MessageBox.Show("Odebrano: " + messageReceived);
          }
        }
        catch(Exception ex)
        {
          MessageBox.Show(ex.Message);
          //log.Error("Exception in Nasluchiwanie()", ex);
        }
      }
    }

    private void ThreadTaskNasluchiwanie()
    {
      try
      {
        IPAddress ipAddressLis = IPAddress.Parse(tbIpAddress.Text);
        TcpListener listener = new TcpListener(ipAddressLis, PORT_NO);
        listener.Start();

        while (true)
        {
          Client user = new Client(listener.AcceptTcpClient());
        }
      }
      catch (Exception ex)
      {
        pictureBox1.Image = global::SerwerTerminarz.Properties.Resources.server_error;
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }

Kod Klienta:

      IP_ADDRESS = Base.GetValueFromSetting("ip_serwer");
      PORT_NO = Base.GetValueFromSetting("port_serwer");

      string halloServer = "HALLO_SERVER:" + UserLogin.name;

      TcpClient client = new TcpClient(IP_ADDRESS, Convert.ToInt32(PORT_NO));
      byte[] toSend = ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(halloServer);

      NetworkStream nwStream = client.GetStream();
      nwStream.Write(toSend, 0, toSend.Length);
0
Bert1223 napisał(a)

Najtrudniejsze jest utrzymanie listy klientów

Ja bym powiedział że to jest własnie najłatwiejsze. Przechowuj klientów w zwykłej liście typu List<Client>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1