Mam przykładowy kod na obraz z kamery -

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics2D;
import java.awt.Image;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.util.Date;

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.media.Buffer;
import javax.media.CaptureDeviceInfo;
import javax.media.CaptureDeviceManager;
import javax.media.Manager;
import javax.media.Player;
import javax.media.control.FrameGrabbingControl;
import javax.media.format.VideoFormat;
import javax.media.util.BufferToImage;

public class FrameGrab{
  public static void main(String[] args) throws Exception{
    CaptureDeviceInfo deviceInfo = CaptureDeviceManager.getDevice("vfw:Microsoft WDM Image Capture (Win32):0");
    Player player = Manager.createRealizedPlayer(deviceInfo.getLocator());
    player.start();

    Image img = null;

    while (img == null){
      FrameGrabbingControl frameGrabber = (FrameGrabbingControl)player.getControl("javax.media.control.FrameGrabbingControl");

      Buffer buf = frameGrabber.grabFrame();

      img = (new BufferToImage((VideoFormat)buf.getFormat()).createImage(buf));
    }

    BufferedImage buffImg = new BufferedImage(img.getWidth(null), img.getHeight(null), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
    Graphics2D g = buffImg.createGraphics();
    g.drawImage(img, null, null);

    g.setColor(Color.RED);
    g.setFont(new Font("Verdana", Font.BOLD, 16));
    g.drawString((new Date()).toString(), 10, 25);

    ImageIO.write(buffImg, "png", new File("e:\\webcam.png"));

    player.close();
    player.deallocate();
    System.exit(0);
  }
}

i niestety przy starcie wyskakuje mi blad
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
at probny2.Main.main(Main.java:31)
Java Result: 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds

stworzylem bilblioteke jmf gdzie wrzycilem jary i dodalem je do projektu.
Co musze zrobic zeby zaskoczyl program...