Menu Popup w tabelce?

0

Prosze o pomoc, napisałem mały programik aby nauczyć się dodawać menu do tabelki (PopupMenu ). Wszystko działa dobrze w samym oknie. Jednak jak dołożę tabele zaczynają się problemy.
Co chce uzyskac?, chciałbym aby przy kliknieciu na tebeli, podswitlał sie jeden wiersz (to juz mam), i wyświetlało sie menu do Popup zwiazane z ta tabela. na razie testowo chce aby to menu zadziałało ;/

package aplikacja;

import java.awt.Frame;
import java.awt.MenuItem;
import java.awt.PopupMenu;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.Popup;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;

class Aplikacja extends Frame implements ActionListener, MouseListener
{
 PopupMenu menu;
 JFrame frame = new JFrame("Stany");
 JPanel panel = new JPanel();
 String[] nag={"Stany:"};
 JTable table = new JTable();
 JScrollPane js = new JScrollPane();

 public Aplikacja()
 {
  menu= new PopupMenu();
  menu.add(new MenuItem("Pozycja 1"));
  menu.getItem(0).setActionCommand("posision1");
  menu.add(new MenuItem("Pozycja 2"));
  menu.getItem(1).setActionCommand("exit");
  menu.addActionListener(this);
  frame.add(menu);
  frame.addMouseListener(this);
  //---------------------------------------------------------------------------
  String[][] dane=new String[5][1];
  for (int i=0;i<5;i++)
     for (int j=0;j<1;j++)
     {
      dane[i][0]="test";
     }
  //---------------------------------------------------------------------------
  ModelTabelki model = new ModelTabelki( dane, nag );
  table = new JTable(model);
  js = new JScrollPane( table );
  js.setBounds(10, 10, 100, 100);  //szerokosc, długość
  panel.add(js);
  frame.add(panel);
  frame.setSize(500,330);
  panel.setLayout(null);                              //Wyłancza automatyczne ustawianei komponentów
  frame.setVisible(true);
  frame.setLocationRelativeTo(null);
 }

  public static void main(String[] args) {new Aplikacja();}
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
                      if(e.getButton()==MouseEvent.BUTTON3)
                        menu.show(this, e.getX(), e.getY());
                      }
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
                        String command=e.getActionCommand();
                        if(command.equals("exit"))
                          dispose();
                        }

  public void mouseClicked(MouseEvent e) { }
  public void mouseReleased(MouseEvent e) { }
  public void mouseEntered(MouseEvent e) { }
  public void mouseExited(MouseEvent e) {  }
  //--------------------------------------------------------------------------
  class ModelTabelki extends AbstractTableModel
    {
        Object[][] data;
        Object[] naglowek;
        public ModelTabelki(Object[][] dat, Object[] nag)
            {
            data = dat;
            naglowek = nag;
            }
        public int getColumnCount()
            {
            if(naglowek!=null)
            return naglowek.length;
            return 0;
            }
        public int getRowCount()
            {
            if(data!=null)
            return data.length;
            return 0;
            }
        public String getColumnName(int col)
            {
            return naglowek[col].toString();
            }
        public Object getValueAt(int row, int col)
        {
        return data[row][col];
        }
    }
}
0

Hej.
spróbuj tak: dodaj do tabelki listener:

myJTable.addMouseListener(popupListener);

A klasa listenera wygląda tak:

 class PopupListener extends MouseAdapter {
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
   showPopup(e);
  }

  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
   showPopup(e);
  }

  private void showPopup(MouseEvent e) {
   if (e.isPopupTrigger()) {
    popupMenu.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY());
   }
  }
 }

I powinno zadziałać.

Pozdrawiam.

0

niestety ;/ ale dzięki za pomoc ;)

0

Juz sobie poradziłem, wygląda to tak Może komuś się przyda ;)

package aplikacja;

import java.awt.Frame;
import java.awt.MenuItem;
import java.awt.PopupMenu;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.MouseAdapter;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.Popup;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;

class Aplikacja extends Frame implements ActionListener, MouseListener
{
PopupMenu menu;
JFrame frame = new JFrame("Stany");
JPanel panel = new JPanel();
String[] nag={"Stany:"};
JTable table = new JTable();
JScrollPane js = new JScrollPane();
int index_do_edycji;

public Aplikacja()
{
menu= new PopupMenu();
menu.add(new MenuItem("Wyjście"));
menu.getItem(0).setActionCommand("exit");
menu.add(new MenuItem("Nr wiersza"));
menu.getItem(1).setActionCommand("Nr wiersza");
menu.addActionListener(this);
frame.add(menu);
//frame.addMouseListener(this);
//---------------------------------------------------------------------------
String[][] dane=new String[5][1];
for (int i=0;i<5;i++)
for (int j=0;j<1;j++)
{
dane[i][0]="test";
}
//---------------------------------------------------------------------------
ModelTabelki model = new ModelTabelki( dane, nag );
table = new JTable(model);

table.addMouseListener(new MouseAdapter()
{

    public void mouseClicked(final MouseEvent e)
      {
      if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON1 && e.getClickCount()==2)
        {
         JTable tabela=(JTable)(e.getSource());
         index_do_edycji=tabela.getSelectedRow();
         menu.show(e.getComponent(), e.getX(), e.getY());
        }
      };
    });

js = new JScrollPane( table );
js.setBounds(10, 10, 100, 100); //szerokosc, długość
panel.add(js);
frame.add(panel);
frame.setSize(500,330);
panel.setLayout(null); //Wyłancza automatyczne ustawianei komponentów
frame.setVisible(true);
frame.setLocationRelativeTo(null);
}

public static void main(String[] args) {new Aplikacja();}
public void mouseClicked(MouseEvent e) {}
public void mouseReleased(MouseEvent e) {}
public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
public void mouseExited(MouseEvent e) {}
public void mousePressed(MouseEvent e) {}
//--------------------------------------------------------------------------
public void actionPerformed(ActionEvent e)
{
 String command=e.getActionCommand();
 if(command.equals("exit")){dispose();}
 if(command.equals("Nr wiersza")){
                 JOptionPane.showMessageDialog(null,index_do_edycji,"",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
                 }
//--------------------------------------------------------------------------
class ModelTabelki extends AbstractTableModel
  {
      Object[][] data;
      Object[] naglowek;
      public ModelTabelki(Object[][] dat, Object[] nag)
          {
          data = dat;
          naglowek = nag;
          }
      public int getColumnCount()
          {
          if(naglowek!=null)
          return naglowek.length;
          return 0;
          }
      public int getRowCount()
          {
          if(data!=null)
          return data.length;
          return 0;
          }
      public String getColumnName(int col)
          {
          return naglowek[col].toString();
          }
      public Object getValueAt(int row, int col)
      {
      return data[row][col];
      }
  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0