Otwieranie pliku z dowolnego katalogu -prośba o szybką pomoc

Odpowiedz Nowy wątek
ech
2009-08-04 13:25
ech
0

Czy ktoś mógłby nam pomóc w poprawieniu projektu? Błąd polega na tym, że plik nie otwiera się z dowolnego katalogu na dysku, a jedynie z tego, w którym mamy nasz program.

Jeżeli widzicie jeszcze jakieś błędy w programie (zwłaszcza jeśli chodzi o zmianę kodowania polskich liter) będziemy wdzięczne za wszelkie poprawki.

Program ma wyglądać tak: http://img505.yfrog.com/i/translator.jpg/

Oto kod programu:

import javax.swing.;
import java.awt.event.
;
import java.awt.;
import java.io.
;

public class Projekt extends JFrame implements ActionListener
{

StringBuffer txt;  

private JFileChooser fc = new JFileChooser(".");

String[] comboTypes = { "Win 1250 -> ISO-8859-2", "Win 1250 -> UTF-8", "ISO-8859-2 -> Win 1250", "UTF-8 -> Win 1250" };
JComboBox cb = new JComboBox(comboTypes);

private JTextArea ta = new JTextArea();
private JTextField jtf1;
private JTextField jtf2;

//------------------------
public static void main(String[] args)
{
  new Projekt();
}

//------------------------
public Projekt()
{
  setTitle("Zmiana sposobu kodowania polskich liter");

  JToolBar tb = new JToolBar();

  cb.setSelectedIndex(0);
  cb.addActionListener(this);
  cb.setMaximumSize(new Dimension(200, 25));
  tb.add(cb);

  tb.addSeparator();

  JButton b = new JButton(new ImageIcon("open.gif"));
  b.setActionCommand("Open");
  b.setToolTipText("Otwarcie pliku");
  b.addActionListener(this);
  tb.add(b);

  tb.addSeparator();

  b = new JButton(new ImageIcon("right.gif"));
  b.setActionCommand("Run");
  b.setToolTipText("Zmiana kodowania");
  b.addActionListener(this);
  tb.add(b);

  tb.addSeparator();

  b = new JButton(new ImageIcon("save.gif"));
  b.setActionCommand("Save");
  b.setToolTipText("Zapisanie pliku");
  b.addActionListener(this);
  tb.add(b);

  add(tb,BorderLayout.NORTH);

  JPanel jp = new JPanel ();
  add (jp, BorderLayout.CENTER);
  b = new JButton(new ImageIcon("Translator.JPG"));
  jp.add(b);

  tb = new JToolBar();
  tb.setLayout(new GridBagLayout());

  GridBagConstraints gBC = new GridBagConstraints();
  gBC.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
  gBC.ipadx = 3;
  gBC.ipady = 3;
  gBC.insets = new Insets(3,3,3,3);

  JLabel l1 = new JLabel("Plik wejściowy");
  gBC.weightx = 0.5;
  gBC.gridwidth = 1;
  gBC.gridx = 0;
  gBC.gridy = 0;
  tb.add(l1, gBC);

  jtf1 = new JTextField("nazwa pliku wejściowego");
  gBC.weightx = 0.5;
  gBC.gridwidth = 3;
  gBC.gridx = 1;
  gBC.gridy = 0;
  jtf1.setEditable(false);
  tb.add(jtf1, gBC);

  JLabel l2 = new JLabel("Plik wyjściowy");
  gBC.weightx = 0.5;
  gBC.gridwidth = 1;
  gBC.gridx = 0;
  gBC.gridy = 1;
  tb.add(l2, gBC);

  jtf2 = new JTextField("nazwa pliku wyjściowego");
  gBC.weightx = 0.5;
  gBC.gridwidth = 3;
  gBC.gridx = 1;
  gBC.gridy = 1;
  jtf2.setEditable(false);
  tb.add(jtf2, gBC);

  add(tb,BorderLayout.SOUTH);

  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  pack();
  setResizable(false);
  setLocationRelativeTo(null);
  setVisible(true);
}

//------------------------

private String readFromFile(String file)
{
  txt = new StringBuffer();
  try
  {
    BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(file));
    while (in.ready())
    {
      txt.append(in.readLine()+"\n");
    }
    in.close();
  }
  catch(Exception e)
  {
    JOptionPane.showMessageDialog(this,e.getMessage(),"",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
  }
  return txt.toString();
}

//------------------------

private void writeToFile(String file)
{
  try
  {
    FileWriter f = new FileWriter(file);
    f.write(ta.getText());
    f.close();
  }
  catch(Exception e)
  {
    JOptionPane.showMessageDialog(this,e.getMessage(),"",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
  }
  return;
}

//------------------------

public void actionPerformed(ActionEvent ae)
{

  if(ae.getActionCommand().equals("Run"))
  {      
    StringBuffer txtOld = new StringBuffer();
    txtOld.append(ta.getText());

    txt = new StringBuffer();

    try
    {
      switch(cb.getSelectedIndex())
      {
        case 0:
          txt.append(new String(new String(txtOld).getBytes("windows-1250"), "ISO-8859-2"));
          break;
        case 1:
          txt.append(new String(new String(txtOld).getBytes("windows-1250"), "UTF-8"));
          break;
        case 2:
          txt.append(new String(new String(txtOld).getBytes("ISO-8859-2"), "windows-1250"));
          break;
        case 3:
          txt.append(new String(new String(txtOld).getBytes("UTF-8"), "windows-1250"));
          break;
      }  
    }
    catch (UnsupportedEncodingException e)
    {
      JOptionPane.showMessageDialog(this,""+cb.getSelectedIndex(),"",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
      JOptionPane.showMessageDialog(this,e.getMessage(),"",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
    }

    ta.setText(txt.toString());     
  }

  if(ae.getActionCommand().equals("Open"))
  {
    if(fc.showOpenDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {

      String plik = fc.getName(fc.getSelectedFile());
      ta.setText(readFromFile(plik));
      jtf1.setText(plik);
    }
  }

  if(ae.getActionCommand().equals("Save"))
  {
    if(fc.showSaveDialog(this) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
      String plik = fc.getName(fc.getSelectedFile());
      writeToFile(plik);
      jtf2.setText(plik);
    }
  }

}

}</image>

Pozostało 580 znaków

bogdans_niezalogowan
2009-08-04 15:59
bogdans_niezalogowan
0

Korzystanie z dokumentacji nie boli, a ułatwia życie.
Podpowiem, błędem jest użycie metody getName().

Pozostało 580 znaków

turek86
2009-08-06 17:05
turek86
0

Aby otrzymac sciezkę pliku zamiast:

String plik = fc.getName(fc.getSelectedFile());

powinienes:

String plik =fc.getSelectedFile().getPath() ;

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0