Problem z rozmieszczenem komponentow

Odpowiedz Nowy wątek
2009-07-15 08:37
0

package firma3;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Container;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.awt.event.WindowListener;
import java.io.FileReader;
import java.util.ArrayList;
import java.util.StringTokenizer;
import java.util.Vector;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import javax.swing.;
import javax.swing.table.
;

public class Okno_personel extends JFrame implements ActionListener,WindowListener
{
JTextField JT_pracownik=new JTextField(10); //pole
JLabel JL_pracownik=new JLabel(); //napis
String JT_pracownik_string="";
//------------ Przyciski -----------------------
JButton dodaj_pracownika;
JButton wyswietl_pracownikow;
JButton usun_pracownikow;
//---------------- listy ------------------------
final String fileName = "E:/Firma3/pracownik.txt";
ArrayList <pracownik> personnel = new ArrayList<pracownik>();
//---------------- tabela ----------------------------
private JTextField polatekstowe[]=new JTextField[8];
public Okno_personel()
{
super("Personel");
//new ProstaTabelka();
setSize(500,500);
setLocationRelativeTo(null);//Ustawia okno na srodku ekranu
//setDefaultCloseOperation(JFrame.HIDE_ON_CLOSE );
//-------------------------------------------------------------------------
setLayout(new BorderLayout(2,2));
int rows=30;
String[][] dane=new String[rows][2];
for (int i=0;i<rows;i++)
for (int j=0;j<2;j++)
dane[i][j]="i = "+i+" j = "+j;
String[] kolumny={"Pierwsza kolumna","Druga kolumna"};
JTable table=new JTable(dane,kolumny);
JScrollPane sp=new JScrollPane(table);

JPanel panel=new JPanel();
panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
for(int i=0;i<8;i++)
  {
    polatekstowe[i]=new JTextField(6);
    panel.add(polatekstowe[i]);
  }
*add(panel,BorderLayout.SOUTH);                       *Robi te takie kratki na dole
*add(sp,BorderLayout.CENTER);                        *Ustawia na srodku
*pack();                                  *Dostosowuje wielkosc chyba do kolumn
//setVisible(true);
setLocationRelativeTo(null);                         //Ustawia na srodku
//--------------------------------------------------------------------------
Container kontener2 = getContentPane();
kontener2.setLayout(null);
kontener2.add(sp);
setVisible(true);
setResizable(false);
addWindowListener(this);

//------------ Pola tekstowe ---------------------------------------
JL_pracownik.setBounds(10,10,120,20);// 2ga wartows gora/dol, 3cia dlugosc -40
kontener2.add(JL_pracownik);
JT_pracownik.setBounds(150,10,120,20);//2ga wyskokosc -40
kontener2.add(JT_pracownik);
JT_pracownik.setToolTipText("Wpisz dane pracownika: ");
//------------ Przyciski ------------------------------------------
dodaj_pracownika = new JButton("d");
dodaj_pracownika.setBounds(10,40,50,50);
dodaj_pracownika.addActionListener(this);
dodaj_pracownika.setToolTipText("Kliknij aby dodać pracownika");
kontener2.add(dodaj_pracownika);
//------------ Przyciski ------------------------------------------
usun_pracownikow = new JButton("u");
usun_pracownikow.setBounds(70,40,50,50);
usun_pracownikow.addActionListener(this);
usun_pracownikow.setToolTipText("Kliknij aby usunąć pracownika");
kontener2.add(usun_pracownikow);
//------------ Przyciski ------------------------------------------
wyswietl_pracownikow = new JButton("w");
wyswietl_pracownikow.setBounds(130,40,50,50);
wyswietl_pracownikow.addActionListener(this);
wyswietl_pracownikow.setToolTipText("Kliknij aby wyświetlić liste pracownika");
kontener2.add(wyswietl_pracownikow);

}
public void actionPerformed(ActionEvent evt){}
public void windowOpened(WindowEvent e) { }
public void windowClosing(WindowEvent e) { }
public void windowClosed(WindowEvent e) { }
public void windowIconified(WindowEvent e) {}
public void windowDeiconified(WindowEvent e) {}
public void windowActivated(WindowEvent e)
{
JL_pracownik.setText("Dane pracownika:");
JT_pracownik.setText(JT_pracownik_string);
}
public void windowDeactivated(WindowEvent e) {

}

Mam problem z rozmieszczeneim komponentów ;/ Nie radze sobie z tabelkami, mimo usilnych prób nie daje rady ;/ Możecie wskazać mi drogę do tego aby tabele database wstawić w okno personel? dzięki za pomoc

Pozostało 580 znaków

2009-07-15 09:50
0

Grid layout, względnie Spring layout.
GridLayout

Pozostało 580 znaków

2009-07-15 10:50
0

Działa z polami tekstowymi przyciskami etc ale tabeli nie chce wyswietlic ;/

Pozostało 580 znaków

2009-07-15 11:01
nieżyczliwy
0

Może byś tak "odkomentował" ten wiersz

//add(sp,BorderLayout.CENTER);                        //Ustawia na srodku

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0