Witam,
Napisałem taki oto kod, który obraca obrazek:

import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;
import java.awt.image.*;
import java.io.*;
import java.lang.Math;
import javax.imageio.*;

public class Temat6{

  public Temat6() {

  }

  public static void main(String[] args) {
    try {
      DataInput datainput = new DataInputStream(System.in);
      BufferedImage bimg;
      //odczyt z pliku
      System.out.println("Podaj źródło obrazu: ");
      bimg = ImageIO.read(new File(datainput.readLine()));
      System.out.println("Podaj gdzie zapisać obraz po obróceniu: ");
      File saveas = new File(datainput.readLine());
      System.out.println("Kąt o który obrócić[stopnie]: ");
      //konwersja stringa do inta
      int degress = Integer.parseInt(datainput.readLine());
      int w = bimg.getWidth();
      int h = bimg.getHeight();

      //przeliczanie stopni na radiany, zebezpieczenie przed ujemnymi wartościami i zwielokrotnionym 2pi
      degress = degress % 360;
      degress = degress + 360;
      degress = degress % 360;
      double radians = Math.toRadians(degress);  

      //obrot
      AffineTransform at = new AffineTransform();
      at.rotate(radians, w / 2, h / 2); 

      //zeby zapobiec obcieciu rogów
      double x, y;
      if (degress <= 90 ) {
        x = -at.transform(new Point2D.Double(0, h), null).getX();
        y = -at.transform(new Point2D.Double(0, 0), null).getY();
      }
      else if (degress <= 180 ) {
        x = -at.transform(new Point2D.Double(w, h), null).getX();
        y = -at.transform(new Point2D.Double(0, h), null).getY();
      }
      else if (degress <= 270 ) {
        x = -at.transform(new Point2D.Double(w, 0), null).getX();
        y = -at.transform(new Point2D.Double(w, h), null).getY();
      }
      else {
        x = -at.transform(new Point2D.Double(0, 0), null).getX();
        y = -at.transform(new Point2D.Double(w, 0), null).getY();
      }

      AffineTransform at2 = new AffineTransform();
      at2.translate(x, y);
      at.preConcatenate(at2);
      //zastosowanie i zapisanie

      BufferedImageOp bio = new AffineTransformOp(at, AffineTransformOp.TYPE_NEAREST_NEIGHBOR);

      bimg = bio.filter(bimg, null);

      //zapisanie do pliku w tym samym formacie
      String extension = saveas.getName().substring(saveas.getName().indexOf('.') + 1);
      ImageIO.write(bimg, extension, saveas);
      System.out.println("Obrót wykonany pomyślnie.");
      System.out.print("Wyjście z programu.");

    } catch (IOException except) {
      System.out.println("Wystąpił błąd. Następuje zakończenie programu.");
    }
  }
}

Jak sprawić, żeby kolor tych rogów powstałych po obróceniu był inny niż czarny(domyślny)?

Pozdrawiam