Problem z logowaniem w Tomcat 6.

0

Witam.
Mam kłopot z ograniczeniem dostępu do servletu /wypisz.do .
Chciałbym aby po kliknięciu na link pojawiło się standardowe okno logowania Tomcata 6.
Dostęp do servletu ma mieć użytkownik z rolą admin.
Baza danych to MySQL 5.1.30.

Podaje konfigurację:

z pliku web.xml

<servlet> <servlet-name>Wypisz</servlet-name> <servlet-class>dodaj.Wypisz</servlet-class> </servlet>
<servlet-mapping>
    <servlet-name>Wypisz</servlet-name>
    <url-pattern>/wypisz.do</url-pattern>
</servlet-mapping>
<login-config> <auth-method>BASIC</auth-method> <realm-name>testowanieLogowania</realm-name> </login-config> <security-role> <role-name>admin</role-name> </security-role> <security-constrain> <web-resource-collection>
    <web-resource-name>Wyswietl strone</web-resource-name>
    <url-pattern>/*</url-pattern>
	<url-pattern>/wypisz.do</url-pattern>
	
</web-resource-collection>

<auth-constraint>
    <role-name>admin</role-name>
</auth-constraint>
</security-constrain>

z pliku server.xml

<Realm className="org.apache.catalina.realm.JDBCRealm" debug="99"
driverName="org.gjt.mm.mysql.Driver"
connectionURL="jdbc:mysql://localhost/test?user=root&password=dobra"
userTable="users" userNameCol="user_name" userCredCol="user_pass"
userRoleTable="user_roles" roleNameCol="role_name"/>

struktura tabel:

mysql> desc users;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| user_name | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| user_pass | varchar(15) | NO | | NULL | |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
2 rows in set (0.04 sec)

mysql> desc user_roles;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| user_name | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
| role_name | varchar(15) | NO | PRI | NULL | |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+

Oczywiscie tableki uzupełniłem :).

Pozdrawiam.

0

No i jaki dostajesz wyjatek?

0

Witam ponownie.
Problem był w sterowniku do bazy org.gjt.mm.mysql.Driver jak się okazało nie ładował się.
Po zamianie na com.mysql.jdbc.Driver już się ładuje.
Napisałem inną aplikację testową w netbeans 6.5 i działa logowanie. Niestety mimo że pliki web.xml praktycznie się nie różnią to rezultat jest taki że jedna działa a druga nie.

Literówka :).

Pozdrawiam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1