Jak przerobic Java aplication na JApplet ?

0

Może ktoś pomóc lub udzielić jakieś wskazówki jak przerobić ten program na JApplet ?

import java.net.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
import java.awt.event.*;
 
public class klient2 extends JFrame
    implements Runnable,ActionListener {
  private int port;
  private Socket s;
  private ObjectOutputStream output;
  private ObjectInputStream input;
  private String host,m="",m1="";
  JTextField nazwa = new JTextField(40);
  JTextArea komentarz = new JTextArea(16,40);
 
 
  klient2(String host_, int port_, int i) {
    super("Klient ");
   // ++serwer2.nr;
    host = host_;
    port = port_;
    setSize(550,360);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE);
    nazwa.addActionListener(this);
    JPanel panel=new JPanel();
    JLabel etykieta_nazwy = new JLabel("Napisz");
    JLabel etykieta_komentarza = new JLabel ("Rozmowa");
    komentarz.setLineWrap(true);
    komentarz.setWrapStyleWord(true);
    panel.add(etykieta_nazwy);
    panel.add(nazwa);
    panel.add(etykieta_komentarza);
    panel.add(komentarz);
    JScrollPane obszar_przewijany1 = new JScrollPane
        (komentarz,
        ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS,
        ScrollPaneConstants.HORIZONTAL_SCROLLBAR_AS_NEEDED);
    panel.add(obszar_przewijany1);
    setContentPane(panel);
    setVisible(true);
 
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
    Object zrodlo = evt.getSource();
    if(zrodlo==nazwa) {
      m1=nazwa.getText();
      if (s!=null)
        try {
          output.writeObject(m1);
        } catch(Exception e) {
          System.out.println("Wyjatek klienta3 "+e);}
    }
    repaint();
  }
  public void run() {
    String pom;
    try {
      s = new Socket(host,port);
      input = new ObjectInputStream(s.getInputStream());
      output = new ObjectOutputStream(s.getOutputStream());
      output.flush();
      komentarz.setText("Klient startuje na hoscie "+
          InetAddress.getLocalHost().getHostName()+"\n\nJesli jestes tu pierwszy raz wpsiz Pomoc");
 
          //setTitle("Klient "+serwer2.nr);
    }catch (Exception e) {
      System.out.println("Wyjatek klienta1 "+e);}
 
    try {
      do
      { if(!m1.equals("czesc")&&!m.equals("czesc")) {
         m=(String) input.readObject();
         komentarz.setText("");
         pom=komentarz.getText();
         komentarz.setText(pom+"Dane odebrane od serwera: \n\n"+m+"\n");
       }
      }while(!m.equals("czesc"));
      s.close();
      s=null;
      output.close();
      input.close();
      //setVisible(false);
    }catch (Exception e) {
      System.out.println("Wyjatek klienta2 "+e);}
 
  }  
  public static void main(String args[]) throws Exception {
    String s = JOptionPane.showInputDialog(null, "Podaj ip","127.0.0.1");//"localhost";///InetAddress.getLocalHost().getHostName();
    klient2 k2= new klient2(s,15000,1);
    Thread t = new Thread(k2);
    t.start();
  }
}
0

Ja bym poradził coś prostszego. Wygląda na to, że ten program nie używa żadnych zabronionych przez Aplet operacji, więc najprościej dopisać po prostu klasę apletu, która wywoła ten program w momencie startu apletu, który nic nie robi. Kod takiej klasy może wyglądać tak:

class CallKlient2 extends JApplet
{
	@Override public void init()
	{
		try { klient2.main(new String[]{}); } //brak argumentów wywołania
		catch(Exception ex) {} //po jakiegoś grzyba main ma throws
	}
}

Robiąc to klasyczną metodą przerabiania:
Trzebaby zmienić dziedziczenie klient2 na (np.) JApplet, następnie kod metody main wpakować do własnej wersji metody init(), a kod konstruktora klient2 do metody start() (lub wszystko razem do init()).
Dodatkowo usunąć instrukcje konstruujące JFrame i ustalające jego stan (bo pole robocze apletu jest już stworzone przez przeglądarkę). Metod stop i destroy właściwie nie trzaba dotykać.

0

Tylko ze tam jest JPanel...

0

A w czym to przeszkadza? Wiele apletów ma w sobie obiekty JPanel. Klasycznym przykładem jest choćby SwingSet2 i 3 oraz wiele gier Java.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1