[JApplet] Dwa okna w JApplet

0

Mam pewien problem a zarazem pytanie: czy da się zrobić takie coś aby przy kliknięciu na przycisk jeden JApplet się zamykał a drugi na jego miejsce się otwierał?
Do zrobienia mam system egzaminacyjny, i chcę aby okno logowania po wpisaniu loginu i hasła przeistaczało się w okno egzaminacyjne/administracyjne.

okno_logowania.class

package se;

import java.applet.Applet;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import javax.sound.midi.Receiver;
public class okno_logowania extends javax.swing.JApplet {

   okno_admina oa = new okno_admina();


  /** Initializes the applet NewJApplet */
  public void init() {
    try {
      java.awt.EventQueue.invokeAndWait(new Runnable() {
        public void run() {
          initComponents();
          
        }
      });
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  /** This method is called from within the init() method to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
    login = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    haslo = new javax.swing.JPasswordField();

    setBackground(new java.awt.Color(51, 204, 0));

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 24)); // NOI18N
    jLabel1.setText("System Egzaminowania Stażystów");

    jLabel2.setText("Login");

    jLabel3.setText("Haslo");

    jButton1.setText("Loguj");
    jButton1.addMouseListener(new java.awt.event.MouseAdapter() {
      public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {
        jButton1MouseClicked(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addContainerGap()
            .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 113, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
          .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, layout.createSequentialGroup()
            .addGap(64, 64, 64)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
              .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 72, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addComponent(jLabel3))
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
              .addComponent(haslo)
              .addComponent(login, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 171, Short.MAX_VALUE))
            .addGap(167, 167, 167)))
        .addContainerGap(42, Short.MAX_VALUE))
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(41, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jLabel1)
        .addGap(65, 65, 65))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 33, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(41, 41, 41)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addComponent(login, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(31, 31, 31)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jLabel3)
          .addComponent(haslo, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addGap(66, 66, 66)
        .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 40, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(58, Short.MAX_VALUE))
    );
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) {                   
     String slogin = login.getText();
            char[] s2 = haslo.getPassword();
            String shaslo = new String(s2);

            System.out.println(slogin + " " + shaslo);

            String loginy = "loginy.txt";
            String hasla = "hasla.txt";


            Applet receiver = null;
String receiverName = "okno_admina"; // Podaj nazwę apletu.
receiver = getAppletContext().getApplet(receiverName);
if (receiver != null) {
// Operatorem instanceof sprawdzimy, czy znaleziony obiekt jest
// klasy Receiver.
if (!(receiver instanceof Receiver)) {

  receiver.setVisible(true);

}}
              try {

                String clogin;
                String chaslo;
                String admin="admin";
                String hasloadmin="admin";

               

                BufferedReader brl = new BufferedReader(new FileReader(loginy));
                BufferedReader brh = new BufferedReader(new FileReader(hasla));

               //  System.out.println(slogin.equals(linia));
                while ((clogin=brl.readLine()) != null){

                  if (slogin.equals(clogin)){

                    while ((chaslo=brh.readLine()) != null){
                
                    if (shaslo.equals(chaslo)){

                      System.out.println("zalogowano:" + slogin + "/" + shaslo);
                      System.out.println("otwórz okno okno_egzaminu");


               }

                  }}}
                brl.close();
                brh.close();
              }
              catch(Exception ek){}
  }                   


  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JPasswordField haslo;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JTextField login;
  // End of variables declaration          

}

okno_admina.class

package se;


public class okno_admina extends javax.swing.JApplet {

  /** Initializes the applet okno_admina */
  public void init() {
    try {
      java.awt.EventQueue.invokeAndWait(new Runnable() {
        public void run() {
          initComponents();
        }
      });
    } catch (Exception ex) {
      ex.printStackTrace();
    }
  }

  /** This method is called from within the init() method to
   * initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is
   * always regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel2 = new javax.swing.JLabel();

    jLabel1.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 24)); // NOI18N
    jLabel1.setText("System Egzaminacyjny Stażystów");

    jLabel2.setFont(new java.awt.Font("Tahoma", 1, 18)); // NOI18N
    jLabel2.setText("Panel administracyjny");

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(51, 51, 51)
            .addComponent(jLabel1))
          .addGroup(layout.createSequentialGroup()
            .addGap(147, 147, 147)
            .addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 213, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addContainerGap(63, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 39, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
        .addComponent(jLabel2)
        .addContainerGap(242, Short.MAX_VALUE))
    );
  }// </editor-fold>            


  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel2;
  // End of variables declaration          

}

Na przykładowe rozwiązania nie patrzeć ;)

Dodam iż piszę w netBeans IDE 6.5, używam designera JApplet.

0

do JApplet dodaj moze dwa okna JFrame i ustwiaj setVisible po wykonaniu danych operacji

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1