jList i mysql

0

Witam,

Próbuję wyświetlić w jList listę produktów z bazy, oto kod:


private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
  ResultSet rs;
  String query = "SELECT name,description FrOM tblPizza";
  ArrayList<String> pizzaList = new ArrayList<String>();
  rs=pizza.Mysql.select(query);
  String fname;
  Vector v = new Vector(pizzaList);
  {
  try 
    {
      while (rs.next()) 
        {
            String s = rs.getString("name");
            String desc=rs.getString("description");
            fname=s + "  " + desc;
            v.addElement(fname);
            area1.setText(v.toString());
        }
      mealList1.setListData(v);
    }
  catch (SQLException e) 
    {

    }
  mealList1.setListData(v);
  //contactList.repaint();

    }
}

Niestety, mimo pozycji w bazie i udanego połączenia, dostaję "NullPointerException
"
Jakaś porada? Co robię źle?

0

Źle zadajesz pytanie, który wiersz powoduje wyjątek ?
Do obiektu v klasy Vector dodajesz String, dlaczego tak dziwnie definiujesz i po co ci pizzalist ?

Vector<String> v=new Vector<String>();
0

Dzięki za szybką odpowiedź, problemem jest zwrócenie mi pustego ResultSet z metody wykonującej zapytanie:

 public static ResultSet select(String aQuery)
    {
        String query = aQuery;

      try
        {

          String driverName = "com.mysql.jdbc.Driver"; // MySQL JDBC driver
          Class.forName(driverName);
          Connection connection = DriverManager.getConnection(u);
          sta = connection.createStatement();
          results = sta.executeQuery(query);
          return results;
         }

        catch(Exception ex)
      {
        //outBox1.setText("Wystąpił błąd!" + ex.toString());
        //return false;

      }     
        return results;
     }

Dlatego (chyba) wyjątek pojawia się przy próbie wykonania pętli while, poniżej poprawiona metoda...

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
// TODO add your handling code here:
  ResultSet rs;
  String query = "SELECT name,description FROM tblPizza ORDER BY name";
  ArrayList<String> pizzaList = new ArrayList<String>();
  String fname;
  Vector v = new Vector<String>();

  {
  try 
    {
    rs=pizza.Mysql.select(query);

    area1.setText("Database connected, results are:  "+rs);
      while (rs.next()) 
        {

            String s = rs.getString("name");
            String desc=rs.getString("description");
            fname=s + "  " + desc;
            v.addElement(fname);
            area1.setText(fname);

        }
      mealList1.setListData(v);
    }
  catch (SQLException e) 
    {

    }
  mealList1.setListData(v);
  //contactList.repaint();

    }
}
0

Po mojemu masz bardzo złą organizację programu. Metoda select(query) ładuje sterownik, nawiązuje połączenie i zadaje pytanie, ale nie zamyka połączenia.
Powinno być inaczej, nawiązywanie połączenia i zadawanie pytania, to są dwie niezależne operacje.
-ładuję sterownik
-nawiązuje połączenie
-pytam
...
-pytam
zamykam połączenie
A co do błędu, to z twojego postu nie mogę wywnioskować czy nadal jest, czy też został naprawiony.

0

dodałem "sta.close();" na końcu bloku try połączenia (tuż przed return).

Błąd występuje nadal - wygląda na to, że mam zwrócony pusty ResultSet (choć to zapytanie w phpMyadmin zwraca kilka rezultatów.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0