JList mi się nie wyświetla

0

To bardzo irytujące, bo męczę się z tym dłuższy czas, a nie wiem jak to rozwiązać. Choć program nie jest jeszcze skończony to GUI powinno już chodzić.
Program jest w pełni kompilowalny, zawiera na razie jedną klasę.
Może ktoś z was odgadnie, dlaczego JList mi się nie wyświetla? Wielkie Merry Christmas dla każdego, kto będzie mi w stanie pomóc :)

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.FlowLayout;
import java.awt.List;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.BorderFactory;
import javax.swing.DefaultListModel;
import javax.swing.ImageIcon;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JList;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JTextArea;
import javax.swing.ListModel;
import javax.swing.ListSelectionModel;
import javax.swing.ScrollPaneConstants;
import javax.swing.SwingUtilities;
import javax.swing.border.Border;
import javax.swing.event.ListSelectionEvent;
import javax.swing.event.ListSelectionListener;

public class Fasada extends JFrame{

    private JButton JB_Aa;
    private JButton JB_abc;
    private JButton JB_def;
    private JButton JB_ghi;
    private JButton JB_jkl;
    private JButton JB_mno;
    private JButton JB_pqr;
    private JButton JB_tuv;
    private JButton JB_wxyz;
    private JButton JB_Wyczysc;
    private JButton JB_Dodaj;
    private JButton JB_Usun;
    private JPanel pr_panel;
    private JPanel le_panel;

    private DefaultListModel DLM_List;
    private JList JL_Lista;

    private JTextArea JTA_wpisz;

  public Fasada()
  {

    ActionListener al = new ActionListener() { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      if(e.getSource()==JB_Dodaj){

      }
  }};

  setSize(480, 500);
  setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);  

  pr_panel = new JPanel();
  pr_panel.setPreferredSize(new Dimension(getWidth()/2,getHeight()));
  pr_panel.setBackground(Color.blue);
  pr_panel.setLayout(null);

  le_panel = new JPanel();
  le_panel.setLayout(new FlowLayout());
  le_panel.setPreferredSize(new Dimension(getWidth()/2,getHeight()));
  le_panel.setBackground(Color.red);
  Border compound;
  compound = BorderFactory.createMatteBorder(20, 0, 0, 20, Color.green);
  le_panel.setBorder(compound);

  DLM_List = new DefaultListModel();
  JL_Lista = new JList(DLM_List);
  JL_Lista.setPreferredSize(new Dimension(le_panel.getWidth(),le_panel.getHeight()));
  Border brd = BorderFactory.createMatteBorder(1, 1, 2, 2, Color.black);
  JL_Lista.setBorder(brd);
    for(int i=0; i<4; i++)
      DLM_List.addElement("Element: "+i);

//
/*  JL_Lista = new JList();
  JL_Lista.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);
  JScrollPane listScrollPane = new JScrollPane(JL_Lista);
*/  

  JTA_wpisz = new JTextArea();
  JTA_wpisz.setBounds(20, 20, 200, 40);

  //Tworzenie wszystkich klawiszy okna i nadanie im parametrów

  JB_Dodaj = new JButton("+");
  JB_Dodaj.setBounds(240, 180, 50, 20);
  JB_Dodaj.addActionListener(al);

  JB_Usun = new JButton("-");
  JB_Usun.setBounds(290, 180, 50, 20);
  JB_Usun.addActionListener(al);

  JB_Wyczysc = new JButton("Czyść");
  JB_Wyczysc.setBounds(340, 180, 70, 20);
  JB_Wyczysc.addActionListener(al);

  JB_Aa = new JButton("A/a");
  JB_Aa.setBounds(20, 80, 60, 20);
  JB_Aa.addActionListener(al);

  JB_abc = new JButton("abc");
  JB_abc.setBounds(20, 120, 60, 20);
  JB_abc.addActionListener(al);

  JB_def = new JButton("def");
  JB_def.setBounds(85, 120, 60, 20);
  JB_def.addActionListener(al);

  JB_ghi = new JButton("ghi");
  JB_ghi.setBounds(150, 120, 60, 20);
  JB_ghi.addActionListener(al);

  JB_jkl = new JButton("jkl");
  JB_jkl.setBounds(20, 150, 60, 20);
  JB_jkl.addActionListener(al);

  JB_mno = new JButton("mno");
  JB_mno.setBounds(85, 150, 60, 20);
  JB_mno.addActionListener(al);

  JB_pqr = new JButton("pqr");
  JB_pqr.setBounds(150, 150, 60, 20);
  JB_pqr.addActionListener(al);

  JB_tuv = new JButton("tuv");
  JB_tuv.setBounds(52, 180, 60, 20);
  JB_tuv.addActionListener(al);

  JB_wxyz = new JButton("wxyz");
  JB_wxyz.setBounds(117, 180, 65, 20);
  JB_wxyz.addActionListener(al);

  add(pr_panel,BorderLayout.WEST);  
    pr_panel.add(JTA_wpisz);
    //pr_panel.add(JB_Dodaj);
    //pr_panel.add(JB_Usun);
    //pr_panel.add(JB_Wyczysc);
    pr_panel.add(JB_Aa);
    pr_panel.add(JB_abc);
    pr_panel.add(JB_def);
    pr_panel.add(JB_ghi);
    pr_panel.add(JB_jkl);
    pr_panel.add(JB_mno);
    pr_panel.add(JB_pqr);
    pr_panel.add(JB_tuv);
    pr_panel.add(JB_wxyz);   
  add(le_panel);
    le_panel.add(JL_Lista);

  setVisible(true);

}
  public static void main(String args[]){
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Fasada();
      }
    });
  }

}
0
bo napisał(a)

Dostałeś już odpowiedź. http://4programmers.net/Forum/Java/190413-problem_z_scrollpane?hl=Fasada

Wielkie Marry christmas! Nie iwdziałem ostatniego postu.
Wątek uważam za zakończony.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0