nowe okno JFrame

0
public odczyt_txt() {
    try{
      BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("C:/..../wynik.txt"));
      String str;
        while ((str = in.readLine()) != null) {
          jtout.append(str+"\n");
        }
      in.close();

    }catch (IOException e) {}

  }

Po wykonianiu takiego kodu (wciśnięciu buttona) do JTextArea ma być wpisany tekst z pliku - i jest, problem w tym, że otwiera mi sie nowe okno identyczne jak pierwotne już w wypisanym tekstem. I teraz mam dwa okna w tym jedno puste.
Gdzie mam wrzucić repaint(); albo jak ogólenie wygląda schemat jego urzycia.
Z góry thx.

0

A możesz napisać pozostałą część kodu

0

chodzi o to że ta klasa dziedziczy po JFrame i pewnie dlatego po wywołaniu
jtout.append(str+"\n");
otwiera sie nowe okno.

Jak temu zaradzić - jak nie zrobie dziedziczenia to nie skompiluje - da sie to obejść ( wrzucić do jednej klasy )

0

Z tego co zrozumiałem. To masz jakąś klasę okna dziedziczącą po JFrame:


```cpp
class MyFrame extends JFrame{
private JTextArea jtout;
private JButton myButton;
public MyFrame();
public odczyt_txt();
}

To w ten sposób jakim cudem ci dwa ona się wyświetlają po naciśnięciu przyciski.
0
public class odczyt_txt extends okno implements Runnable {
  public void run(){
    try{
      Thread.sleep(1000);
    }catch(InterruptedException exc) {return;}
  }
  public odczyt_txt() {
    try{
      BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("C:/../wynik.txt"));
      String str;
        while ((str = in.readLine()) != null) {
          jtout.append(str+"\n");
        }
    in.close();
    }catch (IOException e) {}

  }

}

a w clasie okno jest cały JFrame i z pod niego wywoływane jest odczyt_txt do jtextarea.

0

Zrobiłem coś takiego:

public class Okno extends JFrame {
  public static final long serialVersionUID = 198327928L;

  private JTextArea area;

  private JButton button;

  public Okno() {
    setSize(800, 600);
    setLocationRelativeTo(null);
    getContentPane().setLayout(new BorderLayout());
    button = new JButton("button");
    area = new JTextArea(10, 10);
    getContentPane().add(button, BorderLayout.NORTH);
    getContentPane().add(area, BorderLayout.CENTER);
    button.addActionListener(new ActionListener() {
      public void actionPerformed(ActionEvent e) {
        try {
          BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("conf.xml"));
          String str;
          while ((str = in.readLine()) != null) {
            area.append(str + "\n");
          }
          in.close();

        } catch (IOException ex) {
        }
      }
    });
  }

  public static void main(String[] args) {
    new Okno().setVisible(true);
  }
}

I normalnie mi się wyświetla w textarea po naciśnięciu buttona text z pliku. Napisz pozostałą część kodu bo tam masz jakiś błąd

0

Klasa okno :

public class okno extends JFrame{
  JTextArea jtout;
  public JFrame jf;
   okno(){

    JTextField jt1, jt2;
  String disp = "";
  //TextHandler handler = null;

    JFrame jf = new JFrame("oooo");
    Container kontener = jf.getContentPane();
    kontener.setLayout(new FlowLayout());
    JButton jb = new JButton("Uo");
    JButton jb1 = new JButton("Wo");
    JButton jb2=new JButton("Zao");
    jt2 = new JTextField("Program Uruchomi aplikacje R", 20);
    jt2.setEditable(false);
    jtout = new JTextArea(20, 60);
    jtout.setCaretPosition(jtout.getDocument().getLength());
    jtout.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(4, 4, 4, 4));

    JScrollPane scroller = new JScrollPane(jtout);
    scroller.setVerticalScrollBarPolicy(ScrollPaneConstants.VERTICAL_SCROLLBAR_ALWAYS);
    jf.setLocation(200,200);
    jf.setSize(800,500);
    jf.setDefaultCloseOperation(jf.EXIT_ON_CLOSE);
    jf.add(jt2);
    //jf.add(jt1);
    jf.add(jb);
    jf.add(jb1);
    jf.add(jb2);
    jf.add(scroller);

    kontener.setBackground(Color.gray);
    kontener.setForeground(Color.YELLOW);
    jf.setVisible(true);
    jf.validate();

    jb.addActionListener(new ActionListener() {
          public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
                    System.out.println("naciśnięte - Uruchom_R");

                    jtout.append("LICZY czekaj ..."); <ort>I TO SIE NIE POKAZUJE ODRAZU!!</ort>
                    Uruchom uruchom = new Uruchom();
                    Thread watek1 = new Thread(uruchom);
                    watek1.run();

                    //odczyt_txt();
//                    odczyt_txt tekst = new odczyt_txt();
//                    Thread watek2 = new Thread(tekst);
//                    watek2.run();
                    }
        });
    jb1.addActionListener(new ActionListener() {
                    public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
                    System.out.println("naciśnięte - Wyświetl haetmapę");
                    //new pobraz(sciezka);
                    System.out.println("CZEKAM 1 sekunde "+"\n");
                    pobraz obr = new pobraz(sciezka);
                    Thread watek = new Thread(obr);
                    watek.run();

                  }
        });             
    jb2.addActionListener(new ActionListener() {
          public void actionPerformed(ActionEvent evt) {
                    System.exit(0);
                  }
        });

 }
}

a odczyt jest w klasie:

public class odczyt_txt extends okno implements Runnable {
  public void run(){
    try{
      Thread.sleep(1000);
    }catch(InterruptedException exc) {return;}
  }
  public odczyt_txt() {
    try{
      BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader("C:/..../wynik.txt"));
      String str;
        while ((str = in.readLine()) != null) {
          jtout.append(str+"\n");
        }
    in.close();
    }catch (IOException e) {}

  }

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0