problem z kopiowanie miedzy polami JTextArea

0

POniezej jest moj programik...ma to byc cos takiego ze po kliknieciu na przycisk kopiuj zostaje skopiowane z pola "wpisz1" tekst do pola "wpisz2". jednak kiedy przypisuje do przycisku kopiuj klasę anonimową ona nie wie co to jest wpisz1 ani wpisz2...i nie wiem do w jaki sposób to obejsc! probował poprzez utworzenie zwykłej klasy ale tez nic nie daje.

import java.awt.event.;
import javax.swing.
;
import sun.rmi.runtime.GetThreadPoolAction;

public class xKopia {

/**
 * @param args
 */

public static void main(String[] args) {
  // TODO Auto-generated method stub
  JTextField wpisz1=new JTextField(30);
  JTextField wpisz2=new JTextField(30);
  JFrame ramka=new JFrame();
  ramka.setSize(500,200);
  ramka.setTitle("Kopiowanie");
  ramka.setResizable(false);
  //Image icon=new Image("1_32.gif");
  //ramka.setIconImage(icon);
  JPanel panel=new JPanel();

  wpisz1.setEditable(true);
  panel.add(wpisz1);

  wpisz2.setEditable(true);
  panel.add(wpisz2);

  JButton kopiuj=new JButton("Kopiuj");
  JButton dodaj=new JButton("Dodaj");
  JButton odwroc=new JButton("Odwróć");
  JButton usun=new JButton("Czyść");

  //kopiuj.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
  kopiuj.addActionListener(
      new ActionListener(){

        public void actionPerformed(ActionEvent e) {
          // TODO Auto-generated method stub
          String s=wpisz1.getText();

        }

      });

  panel.add(kopiuj);
  panel.add(dodaj);
  panel.add(odwroc);
  panel.add(usun);

  ramka.add(panel);
  ramka.setVisible(true);

}

// private class actionGetPole1 implements ActionListener{
// private JTextField wpisz1;
// private String text;
// public actionGetPole1(JTextField wp1) {
// this.wpisz1=wp1;
// }
//
// public void actionPerformed(ActionEvent e) {
// this.text=this.wpisz1.getText();
//
//
// }
// public String zwrocText(){
// return this.text;
// }
//
// }

}

0

dodaj te przyciski nie jako zmienne lokalne ale jako pola obiektu. Najlepiej statyczne to będziesz miał do nich dostęp zawsze.

0

napisalem od nowa :) i troche zaczalem rozumiec sens pisania tego swinga ...moj bład to rzeczywscie to ze wszystko umiesczałem w main()..ale luz..to jets poprawiony a raczej cąlkiem nowo napisany i działający OK :)

package cw4;

import java.awt.event.*;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.ArrayList;

import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;

public class xKopia extends JFrame {

/**
 * @param args
 */

JTextField pole1;

JTextField pole2;

JButton kopiuj;

JButton dodaj;

JButton odwroc;

JButton czysc;

public xKopia() {
  super("Test przycisków");

  JPanel panel = new JPanel();
  pole1 = new JTextField(20);
  panel.add(pole1);
  pole2 = new JTextField(20);
  panel.add(pole2);

  kopiuj = new JButton("Kopiuj");
  kopiuj.addActionListener(new ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub
      pole2.setText(pole1.getText());
    }

  });
  panel.add(kopiuj);

  dodaj = new JButton("Dodaj");
  dodaj.addActionListener(new ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub
      String a = pole1.getText();
      String b = pole2.getText();
      String c = b + a;
      pole2.setText(c);
    }

  });
  panel.add(dodaj);

  odwroc = new JButton("Odwróc");
  odwroc.addActionListener(new ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub
      int dlugosc=pole2.getText().length();
      String a=pole2.getText();

      String b="";
      for (int i=dlugosc-1; i>=0; i--){
        b+=a.charAt(i);
      }
      pole2.setText(b);
    }

  });
  panel.add(odwroc);

  czysc = new JButton("Czyść");
  czysc.addActionListener(new ActionListener() {

    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      // TODO Auto-generated method stub
      pole2.setText("");
    }

  });

  panel.add(czysc);

  super.add(panel);

}

public static void main(String[] args) {
  xKopia obiekt = new xKopia();
  obiekt.setSize(500, 100);
  obiekt.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  obiekt.setVisible(true);

}

}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0