swing.invokelater()

0

Witam, mam mały problem. Tworzę okienko w swingu z polami uztykownik i hasło takie do logowania oraz 2 przyciski. Chodzi o to, żeby jak kliknę przycisk Zaloguj to pojawiła się nowa etykieta w bieżącym oknie. Próbuję to zrobić w actionPerformed dla przycisku Zaloguj ale nie widać żadnej reakcji :/
nie dziala ani sposób " frame.getContentPane().add(new JLabel("blee"), a nie też

"SwingUtilities.invokeLater(new Runnable(){
public void run(){
      jakies operacja na frame

Moj kod :

import javax.swing.*;
import java.util.concurrent.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.net.*;

public class Start implements ActionListener{
  private Socket socket=null;
  private static JFrame frame;
  private static Start obiekt;
  private JTextField user,pass;
  SpringLayout layout=new SpringLayout();
  public void logowanie() {
    JFrame.setDefaultLookAndFeelDecorated(false);
    user=new JTextField(10);
    pass=new JTextField(10);
    JLabel userLabel=new JLabel("Użytkownik");
    JLabel passLabel=new JLabel("Hasło");
    JButton zalogujB=new JButton("Zaloguj");
    JButton anulujB=new JButton("Anuluj");
    Color tlo=new Color(200,228,237);

    frame=new JFrame("prog");
    frame.setSize(360, 150);
    frame.setLocationRelativeTo(null);
    frame.setUndecorated(true);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.getContentPane().setBackground(tlo);

    frame.setLayout(layout);
    frame.setMinimumSize(new Dimension(300,100));
    user.setBackground(tlo);
    pass.setBackground(tlo);

    Container content=frame.getContentPane();
    String lewo=SpringLayout.WEST;
    String prawo=SpringLayout.EAST;
    String gora=SpringLayout.NORTH;
    String dol=SpringLayout.SOUTH;

    layout.putConstraint(lewo, userLabel,20,lewo, content);
    layout.putConstraint(gora, userLabel, 20, gora, content);
    layout.putConstraint(gora, passLabel, 10, dol, userLabel);
    layout.putConstraint(prawo, passLabel, 0, prawo, userLabel);
    layout.putConstraint(lewo, user, 10, prawo, userLabel);
    layout.putConstraint(lewo, pass, 10, prawo, passLabel);
    layout.putConstraint(gora, user, 0, gora, userLabel);
    layout.putConstraint(gora, pass, 0, gora, passLabel);

    layout.putConstraint(prawo, anulujB, -10, prawo, content);
    layout.putConstraint(dol, anulujB, -6, dol, content);
    layout.putConstraint(prawo, zalogujB, -10, lewo, anulujB);
    layout.putConstraint(gora, zalogujB, 0, gora,anulujB );

    user.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(tlo.darker()));
    pass.setBorder(BorderFactory.createLineBorder(tlo.darker()));
    frame.getContentPane().add(userLabel);
    frame.getContentPane().add(passLabel);
    frame.getContentPane().add(user);
    frame.getContentPane().add(pass);
    frame.getContentPane().add(anulujB);
    frame.getContentPane().add(zalogujB);
    frame.setVisible(true);
    anulujB.setActionCommand("anuluj");
    zalogujB.setActionCommand("zaloguj");
    anulujB.addActionListener(this);
    zalogujB.addActionListener(this);
  }
  public static void main(String[] args) throws Exception{
    obiekt=new Start();
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        obiekt.logowanie();
      }
    });
    System.out.println("jestem w mainie !");
  }
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    String komenda =e.getActionCommand();
    if(komenda=="anuluj") {
      System.exit(0);
    }
    else if(komenda=="zaloguj") {
      try {
      ********* tutaj chcialbym wstawic etykietke np "trwa laczenie" .... **************
        TimeUnit.SECONDS.sleep(3);
        socket =Conection.polacz(user.getText(),pass.getText());
        if(socket!=null)System.out.println("polaczono z powodzeniem");
        else System.out.println("polaczenie nieudane");
      }
      catch(Exception ee) {
        System.out.println(ee.getMessage()); 
      }
    }
  }
}
0

Po dodaniu komponentu wywołaj metodę validate kontenera.

0

wstawilem tam frame.validate , frame.repaint .... pojawia się to co chce ale po uplywie tych 3 sek ktore są w nastepne instrukcji

0

Uruchom dodanie komponentu i metodę validate w oddzielnym wątku.

0

dobra działa ... zrobilem caly nowy wątek w obludze kliknięcia . wygląda na to, że dopóki wykonywana jest funkcja actionPerformed to zablokowany jest wątek dyspozytora zdarzeń i metoda invokeLater() nic nie daje.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0