SOAP przez SSL

0

Witam,

Próbuję napisać programik, który będzie wysyłał request SOAP-a ( z pliku request.xml ) i zwracał response ( do pliku response.xml ) .
Póki co udało mi się znaleźć

http://www-128.ibm.com/developerworks/xml/library/x-jaxmsoap/

i troche pozmieniać i wyszłedł mi działający program, którego cały kod umieszcze na końcu posta.

Wszystko fajnie działa gdy Web Service jest udostępniony przez HTTP , ale
już się krzaczy gdy chcę wysłać ( i odebrać ) SOAP-a przez HTTPS ... z tego
co zdążyłem wyczytać to nie do końca taka prosta sprawa sprawić żeby działał taki program przez HTTPS ..
gugluje dalej, kupiłem nawet książke :) , ale boje się że nie uda mi się tego przejść na czas ...

Stąd moja prośba o pomoc, może ktoś miał podobny problem ..

Niestety mam dostępu do żadnego zewnętrznego serwera z https, żeby umieścić przykładową usługę,
testuje w lokalnej sieci z Apachem z SSL .

Dzięki z góry

Oto kod programu : ( używam jre i jdk 1.6 )

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.PrintStream;
import java.net.URL;
import java.security.Security;

import javax.xml.soap.MessageFactory;
import javax.xml.soap.SOAPBody;
import javax.xml.soap.SOAPConnection;
import javax.xml.soap.SOAPConnectionFactory;
import javax.xml.soap.SOAPEnvelope;
import javax.xml.soap.SOAPMessage;
import javax.xml.soap.SOAPPart;
import javax.xml.transform.Source;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import javax.xml.transform.stream.StreamSource;

public class BringSOAP {

  public static void main(String args[]) {
    if (args.length == 0)
    {
     System.out.println("Usage : BringSOAP <WebService - URL> ") ;
    }
    else 
    try {

     System.setProperty("java.protocol.handler.pkgs",
     "com.sun.net.ssl.internal.www.protocol");
     Security.addProvider(new com.sun.net.ssl.internal.ssl.Provider());

    //    System.setProperty("javax.net.debug", "all" );    

     //First create the connection
     SOAPConnectionFactory soapConnFactory = 
              SOAPConnectionFactory.newInstance();
     SOAPConnection connection = 
               soapConnFactory.createConnection();

     //Next, create the actual message
     MessageFactory messageFactory = MessageFactory.newInstance();
     SOAPMessage message = messageFactory.createMessage();

//    Create objects for the message parts      
     SOAPPart soapPart =   message.getSOAPPart();
     SOAPEnvelope envelope = soapPart.getEnvelope();
     SOAPBody body =     envelope.getBody();

     //Populate the Message
    StreamSource preppedMsgSrc = new StreamSource( 
         new FileInputStream("request.xml"));
    soapPart.setContent(preppedMsgSrc);

     //Save the message
     message.saveChanges();

//    Check the input
     System.out.println("\nREQUEST:\n");
     message.writeTo(System.out);
     System.out.println();

    //Send the message and get a reply  

    //Set the destination
     URL destination = new URL(args[0]);
//   Send the message
    SOAPMessage reply = connection.call(message, destination);

    //Check the output
    //Create the transformer
    TransformerFactory transformerFactory = 
             TransformerFactory.newInstance();
    Transformer transformer = 
            transformerFactory.newTransformer();
    //Extract the content of the reply
    Source sourceContent = reply.getSOAPPart().getContent();

    //Set the output for the transformation
    FileOutputStream out; // declare a file output object
    PrintStream p; // declare a print stream object
    // Create a new file output stream
    out = new FileOutputStream("response.xml");
    // Connect print stream to the output stream
    p = new PrintStream( out );

    StreamResult result = new StreamResult(p);
    transformer.transform(sourceContent, result);

    p.println();
    p.close();
    //Close the connection      
    connection.close();   

    } 
    catch(Exception e) 
    {
      FileOutputStream out; // declare a file output object
      PrintStream p; // declare a print stream object

      try
      {
        System.out.println(e.getMessage());
        out = new FileOutputStream("error.txt");
        // Connect print stream to the output stream
        p = new PrintStream( out );
        p.println(e.getMessage());
        p.close();
      }
        catch(Exception f)
        {
          System.out.println(f.getMessage());
        }
      }
  }
}
0

no to będziemy walczyc razem bo ja muszę całkiem sporą usługę soap połaczyć przez ssl i to w dodatku przez tunel na innym innym serwerze (certyfikat jest dla innego IP)
tylko, że ja korzystam z JAX-WS i automatycznie (no prawie) wygenerowanych klas z wsdla

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0