Cześć,

mam następujący problem...

System nad którym pracuję składa się z dwóch części (obie napisane w Javie):

 • server logiki biznesowej - działający jako normalna aplikacja ("standalone"),
 • aplikacja webowa (wykonana na frameworku Turbine, postawiona na Resin Application Server) - działa jako warstwa prezentacji.

Te dwie części połączone są poprzez mechanizm socketów po TCP/IP - używamy głownie ObjectOutputStream'ów.

Normalnie wszystko chodzi dobrze (system działa już na kilku różnych serwerach w kilku lokalizacjach), ale niedawno postawiliśmy go na nowej maszynie i zaczął nam rzucać dziwne wyjątki. Poniżej przedstawiam informacje o serwerze, wyjątkach i kodzie którym się łączymy.

Wydaje nam się, że może chodzić o konfigurację jądra, może o stos TCP/IP, ale o co konkretnie to nie mamy pomysłu.
Z góry dzięki za pomoc.

Server:
Maszyna: Sun T2000

System: Solaris 10

JVM: 1.4 or 1.5 (both were tested)

Wyjatki:
ERROR 2006-11-28 11:28:59,377 [pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread] - IOException while sending data to the client. Closing output stream.
java.net.SocketException: Broken pipe
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:92)
at java.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:136)
at java.io.ObjectOutputStream$BlockDataOutputStream.drain(ObjectOutputStream.java:1682)
at java.io.ObjectOutputStream$BlockDataOutputStream.setBlockDataMode(ObjectOutputStream.java:1591)
at java.io.ObjectOutputStream.writeFatalException(ObjectOutputStream.java:1401)
at java.io.ObjectOutputStream.writeUnshared(ObjectOutputStream.java:371)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.sendMessageToClient(ClientServiceThread.java:679)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.sendModificationData(ClientServiceThread.java:432)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.serveDataModification(ClientServiceThread.java:308)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.run(ClientServiceThread.java:185)

ERROR 2006-11-28 11:28:59,400 [pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread] - IOException while closing client connection.
java.net.SocketException: Broken pipe
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(SocketOutputStream.java:92)
at java.net.SocketOutputStream.write(SocketOutputStream.java:136)
at java.io.ObjectOutputStream$BlockDataOutputStream.drain(ObjectOutputStream.java:1682)
at java.io.ObjectOutputStream$BlockDataOutputStream.flush(ObjectOutputStream.java:1627)
at java.io.ObjectOutputStream.flush(ObjectOutputStream.java:666)
at java.io.ObjectOutputStream.close(ObjectOutputStream.java:687)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.closeClientConnection(ClientServiceThread.java:706)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.sendMessageToClient(ClientServiceThread.java:691)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.sendModificationData(ClientServiceThread.java:432)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.serveDataModification(ClientServiceThread.java:308)
at pl.com.ttsoft.vixen.currentday.server.ClientServiceThread.run(ClientServiceThread.java:185)

Kod:

STANDALONE APPLICATION CODE:

/* i've simplified it */

/* OPENING CONNECITON */

   Socket socket = = new Socket(hostName, hostPort);
   ObjectOutputStream outStream = new ObjectOutputStream( socket.getOutputStream() );
   
   ClientDescriptor clientDescriptor = 
    new ClientDescriptor(socket, outStream, info.getLogin(), info.getSystem(),
      info.getDay(), info.getCurrentDaySessionId());

/* SENDING DATA */

 private boolean sendMessageToClient( MessageDTO messageDTO, ClientDescriptor clientDescriptor ) 
   throws CurrentDayException {

   logger.info( "sendMessageToClient " + messageDTO.getClientId() );
 
   ObjectOutputStream outputStream = clientDescriptor.getOutputStream();
  
   try {
     outputStream.writeUnshared( messageDTO ); // THIS WRITE THROWS EXCEPTIONS
     outputStream.flush();
   } catch ( IOException exc ) {

    logger.error( " IOException while sending data to the client. Closing output stream. ", exc );

    // close client connection 
    //
    closeClientConnection( clientDescriptor );
    return false;
  }
  return true;    
}

private void closeClientConnection( ClientDescriptor clientDescriptor ) {
  try {
    synchronized ( clientDescriptorMap ) {
      clientDescriptor.setState( ClientDescriptor.TO_REMOVE );      
      clientDescriptor.getOutputStream().close();
      clientDescriptor.getSocket().close();
    }
  } catch ( IOException exc ) {
    logger.error( " IOException while closing client connection. ", exc );
  }
}

/* WEB APPLICATION */

/* RECIEVING DATA /
/
it routes this data to 3-rd party applet */

  SocketChannel vixenSocket = (SocketChannel)key.channel();
  Socket clientSocket = (Socket)objClientServers.get(key);

  // read the information from the socket....
  ByteBuffer buffer = ByteBuffer.allocate(16 * 1024);
  while (vixenSocket.read(buffer) > 0) {
    buffer.flip();
    byte[] bytespassed = new byte[buffer.remaining()];

    logger.debug("buffer.remaining() (1)=" + buffer.remaining());

    buffer.get(bytespassed, 0, bytespassed.length);
    clientSocket.getOutputStream().write(bytespassed);
    buffer.compact();
  }
  buffer.flip();
  while (buffer.hasRemaining()) { // make sure the buffer is fully readed.
    byte[] bytespassed = new byte[buffer.remaining()];

    logger.debug("buffer.remaining() (2)=" + buffer.remaining());

    buffer.get(bytespassed, 0, bytespassed.length);
    clientSocket.getOutputStream().write(bytespassed);
  }
  buffer.clear();
</b>