Docker uruchomienie composer install

Odpowiedz Nowy wątek
Chory Polityk
2017-06-30 18:50
Chory Polityk
0

Hej mam pytanie odnośnie Dockera próbuję właśnie postawić środowisko ale tak żeby wszystko odpalało się jedną komendą czyli chciałbym odpalić tylko docker-compose up -d i mieć całe gotowe środowisko.
Mam taki plik Dockerfile

FROM php:7.0-fpm

ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive

RUN apt-get update && apt-get install -y \
  git \
  unzip \
  zlib1g-dev \
  zlib1g \
  libicu-dev \
  g++ \
  curl \
  libcurl4-gnutls-dev \
  libxml2-dev \
  libpng12-dev \
  libc-client-dev \
  libkrb5-dev \
  apt-utils \
  libmcrypt-dev

# Install Composer
RUN curl -sS https://getcomposer.org/installer | php -- --install-dir=/usr/local/bin --filename=composer
RUN composer --version

RUN docker-php-ext-configure imap --with-kerberos --with-imap-ssl \
  && docker-php-ext-install imap

RUN docker-php-ext-install pdo pdo_mysql zip mbstring intl curl xml gd soap mcrypt mysqli

RUN pecl install xdebug
RUN docker-php-ext-enable xdebug

RUN apt-get install bzip2

RUN curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | bash -
RUN apt-get install -y nodejs

RUN npm install bower -g
RUN npm install gulp-cli -g

ADD php.ini /usr/local/etc/php/php.ini

WORKDIR /var/www/blog

RUN composer install

plik dockercompose.yml:

version: '2'

services:
 db:
  image: mysql
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: blogpassword
   MYSQL_DATABASE: blog
   MYSQL_USER: blog
   MYSQL_PASSWORD: blog
  volumes:
   - "./.data/db:/var/lib/mysql"
   - .:/var/www/blog

 php:
  build: php7-fpm
  volumes:
   - .:/var/www/blog
  expose:
   - "9000"
  links:
   - db

 phpmyadmin:
  image: phpmyadmin/phpmyadmin
  ports:
   - "8090:80"

 nginx:
  image: nginx:latest
  links:
   - php
  volumes_from:
   - php
  volumes:
   - ./nginx/vhost.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
  ports:
   - "8080:80"

I cały czas dostaję błąd Composer could not find a composer.json file in /var/www/blog, nie do końca chyba rozumiem jak zmapować prawidłowo katalogi, czy ktoś wie w czym rzecz?

Pozostało 580 znaków

2017-06-30 20:31

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 3 godziny temu

Lokalizacja: Warszawa

0

Czy w katalogu /var/www/blog masz plik composer.json? Jak nie to umieść tam jakiś i wtedy sprawdź.

Pozostało 580 znaków

Brunatny Karp
2017-07-01 13:29
Brunatny Karp
0

Plik oczywiście jest, katalog projektu jest mapowany . /var/www/blog

Pozostało 580 znaków

2017-07-12 00:21

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 miesiąc temu

0

Wydaje mi się, że być może Dockerfile jest budowany jeszcze przed instrukcjami z docker-compose.yml. Udało mi się zreprodukować ten błąd i jednym z rozwiązań jest usunięcie instrukcji composer install z Dockerfile i uruchomienie komendy w docker-compose.yml:

php:
  build: php7-fpm
  volumes:
   - .:/var/www/blog
  expose:
   - "9000"
  links:
   - db
  command: "composer install"

Pozostało 580 znaków

2018-04-30 23:38

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 2 godziny temu

0

Odświeżam trochę temat, bo mam podobny problem. Jedyne jak do tej pory udało mi się odpalić composer install, to albo jeżeli dodam w Dockerfile COPY . /moj/projekt (ale z tego co rozumiem, to wtedy moj projekt staje się częścią obrazu, a tego nie chce), albo ręcznie odpalam docker exec php_1 composer install. Czy mozna jakoś inaczej to wpleść w build?

version: "3"
services:
 web:
  image: nginx:latest
  ports:
   - "4000:80"
  volumes:
   - ./.docker/web/xxx.conf:/etc/nginx/conf.d/default.conf
  links:
   - php
 php:
  build: ./.docker/php
  volumes:
   - ./:/srv/codebase/xxx.pl/repos
 db:
  image: mariadb
  environment:
   MYSQL_DATABASE: xxx
   MYSQL_USER: xxx
   MYSQL_PASSWORD: secret
 redis:
  image: redis

Poza tym co się stanie jeżeli jednocześnie użyję COPY i volumes z yamla, gdzie i jedno i drugie będzie miało tą samą ścieżkę?

edytowany 1x, ostatnio: Desu, 2018-04-30 23:41

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0