witam,

skrypt ponizej ma za zadanie ladowac dane kontaktowe z pliku:
imie,nazwisko,e-mail
a nastepnie tworzyc nowy kontakt w outlooku 2003

niestety nie chce ruszyc, ktos ma jakis pomysl?

-------------cut----------------
Const InpFile = "C:\contacts.csv"
Const olContactItem = 2 'wczensiej: Const olContactItem = 2a
Dim objOutl, objContact,oTF,oFSO
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oTF = oFSO.OpenTextFile(InpFile,ForReading,True)
Set objOutl = WScript.CreateObject("Outlook.Application")

Do While oTF.AtEndOfStream <> True
sLine = oTF.ReadLine
aLine = split(sline, ",",-1,1)
sFname = aLine(0)
sLname = aLine(1)
sEmail = aLine(2)

   Set objContact = objOutl.CreateItem(olContactItem)
   objContact.FirstName = sFname
   objContact.LastName = sLname
   objContact.Email1Address = sEmail
   objContact.Save()

   Set objContact = Nothing

Loop
-------------cut----------------