Witam ponownie, znowu mam problem z Flex+ActionScript. Otóż mam sobie zdefiniowane takie zdarzenie:

<fx:Declarations>

  <EventHandlers type="{EwusDokumentManagementEvent.LIST_ALL}" >
    <m:ServiceInvoker 
      instance="{Services.ewusService}"
      method="listAllEwusDokuments">

      <m:resultHandlers>
        <CallBack method="listAllEwusDokumentsCallback" arguments="{[resultObject]}" />
      </m:resultHandlers>
    </m:ServiceInvoker>
  </EventHandlers>

</fx:Declarations>  

oraz odpowiednio wywołanie i obsługę zdarzenia:


private function listAllEwusDokuments():void
{
  const event:EwusDokumentManagementEvent = new EwusDokumentManagementEvent(EwusDokumentManagementEvent.LIST_ALL);
  dispatchEvent(event);
}

private function listAllEwusDokumentsCallback(result:ArrayCollection):void
{
  mx.controls.Alert.show("listAllEwusDokumentsCallback");

}

Zdarzenie się wykonuję, ponieważ dane są odczytane z bazy (sprawdzone na poziomie serwera), natomiast problem tkwi w metodzie CallBack, ponieważ listAllEwusDokumentsCallback nigdy nie jest wykonane. Nie wiem gdzie szukać problemu.