redirect() nie działa

0

Mam taki problem mam sobie rejestracje i w tej rejestracji jest instrukcja save i ona działa poprawnie się zapisuje natomiast już instrukcja Redirect nie działa.

  public function register_submit(StoreBlogPost $request) {

   $rules = $request->rules();
   //$path= Request::get('file');
   $validation = Validator::make(Request::all(), $rules);
   if ($validation->fails() )
   {

      return Redirect('register')->withErrors($validation)->withInput();

   }  
   else $this->save_user();
  }

   private function save_user()  {

      $user = new \App\User;
      $user->password = Hash::make(Request::get('password'));
      $user->login = htmlspecialchars(Request::get('login'));
      $user->email = htmlspecialchars(Request::get('email'));
      $user->name = htmlspecialchars(Request::get('name'));
      $user->lastname = htmlspecialchars(Request::get('lastname'));
      $user->date_born = htmlspecialchars(Request::get('born'));
      $user->city = htmlspecialchars(Request::get('city'));
      $user->telefon_nr = htmlspecialchars(Request::get('telefon'));
      $user->voivodeship = htmlspecialchars(Request::get('voivodeship'));
      $user->education = htmlspecialchars(Request::get('education'));
      $user->addiction = htmlspecialchars(Request::get('addiction'));
      $user->interested = htmlspecialchars(Request::get('interested'));
      $user->hobby = htmlspecialchars(Request::get('hobby'));
      $user->sex = htmlspecialchars(Request::get('sex'));
      if (Request::file('file') != "") {
        $path = Storage::put('public',Request::file('file')); 
        $user->image = htmlspecialchars($path);
      }
      $user->date_register = date("Y-m-d H:i:s");
      if ($user->save())
      {    
          //print "dobrze";
          return Redirect('login')->with('login_sukces','ZArejestrowałęś się pomyślnie możesz się teraz zalogować');
          //print "dob";
      }
   }

Dodam, że drukuje dobrze natomiast już nie chce drukować dob.
Teraz jeszcze plik routes.php

Route::get('/register', "[email protected]");
Route::post('/register_action', "[email protected]_submit");
Route::get("/login","[email protected]");
0

Co to znaczy nie działa?

2

Na temat odpowiadaj w postach.

else $this->save_user(); - tutaj nie powinno być else return $this->save_user();?

0

Dzięki teraz działa.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0